Follow
Гулич Ольга, Hulych Olha, Hulych Olga
Гулич Ольга, Hulych Olha, Hulych Olga
ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України"
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Екологічно збалансований розвиток курортно-оздоровчих територій: питання теорії і практики: монографія
ОІ Гулич
Львів: ІРД НАН України, 2007
502007
Екологічно збалансований розвиток курортно-оздоровчих територій та його концептуальні положення
ОІ Гулич
Регіональна економіка, 120-126., 2004
502004
Методика формування стратегій сталого соціально-економічного розвитку курортно-рекреаційних територій і туристичних центрів
ОІ Гулич, ЛС Гринів, НМ Герасимчук
ОІ Гулич, ЛС Гринів, НМ Герасимчук/НАН України, ІРД–ЛЬВІВ, 2007
392007
Методика формування стратегій сталого соціально-економічного розвитку курортно-рекреаційних територій і туристичних центрів
ОІ Гулич, ЛС Гринів, НМ Герасимчук
ОІ Гулич, ЛС Гринів, НМ Герасимчук/НАН України, ІРД–ЛЬВІВ, 2007
392007
Рекреаційний потенціал Українських Карпат та сучасний стан його освоєння
ОІ Гулич
Львів: НАН України. Інститут регіональних досліджень, 2004
212004
Рекреаційний потенціал Львівської області та стратегія його освоєння
В Кравців, Б Матолич, О Гулич, В Полюга
Регіональна економіка, 134-143, 2002
182002
Місце рекреаційно-туристичного комплексу в розвитку сфери послуг і формування ринку праці України
М Долішній, О Гулич
Вісник ТАНГ, 171-178, 2005
162005
Чинники регулювання екологічно збалансованого розвитку курортно-оздоровчих територій
ОІ Гулич
Економіка України, 78-82, 2005
152005
Біологічний метод захисту сільськогосподарських культур: перспективи для України
В Крутякова, О Гулич, Л Пилипенко
Вісник аграрної науки 96 (11), 159-168, 2018
142018
Регулювання екологічної безпеки регіону: європейський досвід
ОІ Гулич
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональна …, 2014
132014
Науково-методичні підходи та алгоритм розробки регіональних програм розвитку рекреаційної сфери
О Гулич
Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкова трансформація …, 2014
122014
Програмно-цільовий підхід як механізм регулювання екологічно збалансованого розвитку курортно-оздоровчих територій
ОІ Гулич
Культура народов Причерноморья, 2004
122004
Сутність та складові механізму забезпечення конкурентоспроможності рекреаційної системи регіону
ЛМ Черчик, ОВ Мостенець
Нац. акад. наук України, Ін-т регіонал. дослідж. НАН України, Ін-т екон …, 2015
92015
Концептуальна модель екологічно збалансованого рекреаційного природокористування та ринкові механізми: шляхи інтеграції
ОІ Гулич
Регіональна економіка, 122-130, 2010
82010
Стратегія екологічно збалансованого використання природних рекреаційних ресурсів Карпатського регіону
ОІ Гулич
Регіональна економіка, 123-128, 2012
72012
Перспективи України та її регіонів у реалізації соціогуманістичної парадигми розвитку туристично-рекреаційного сектору економіки
ОІ Гулич
Регіональна економіка, 76-85, 2014
62014
Концептуальні засади екологічно збалансованого розвитку курортно-оздоровчих територій
ОІ Гулич
ступеня к-та. екон. наук: спец. 08.10. 01 «Розміщення продуктивних сил і …, 2005
62005
Розвиток рекреаційно-туристичного комплексу як напрямок екологоорієнтованої структурної перебудови господарства Карпатського регіону
ОІ Гулич, П Самольотов
В зб.: Соціальноекономічні дослідження в перехідний період. Механізми …, 2003
42003
Фінансово-економічні результати функціонування суб’єктів рекреаційного господарства та проблеми реформування галузі
ОІ Гулич
Регіональна економіка, 233-238, 2003
42003
Державне регулювання еколого-економічного розвитку: сутність, принципи, завдання
Р Білоскурський
Схід, 5-11, 2016
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20