Гулич Ольга, Hulych Olha, Hulych Olga
Гулич Ольга, Hulych Olha, Hulych Olga
ДУ "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України"
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Екологічно збалансований розвиток курортно-оздоровчих територій та його концептуальні положення
ОІ Гулич
Регіональна економіка, 120-126., 2004
332004
Екологічно збалансований розвиток курортно-оздоровчих територій та його концептуальні положення
ОІ Гулич
Регіональна економіка, 120-126, 2004
332004
Методика формування стратегій сталого соціально-економічного розвитку курортно-рекреаційних територій і туристичних центрів
ОІ Гулич, ЛС Гринів, НМ Герасимчук
ОІ Гулич, ЛС Гринів, НМ Герасимчук/НАН України, ІРД–ЛЬВІВ, 2007
302007
Методика формування стратегій сталого соціально-економічного розвитку курортно-рекреаційних територій і туристичних центрів
ОІ Гулич, ЛС Гринів, НМ Герасимчук
ОІ Гулич, ЛС Гринів, НМ Герасимчук/НАН України, ІРД–ЛЬВІВ, 2007
302007
Чинники регулювання екологічно збалансованого розвитку курортно-оздоровчих територій
ОІ Гулич
Економіка України, 78-82, 2005
162005
Місце рекреаційно-туристичного комплексу в розвитку сфери послуг і формування ринку праці України
М Долішній, О Гулич
Вісник ТАНГ, 171-178, 2005
132005
Рекреаційний потенціал Українських Карпат та сучасний стан його освоєння
ОІ Гулич
Львів: Вид-во Ін-ту регіональних досліджень, 2004
122004
Рекреаційний потенціал Львівської області та стратегія його освоєння
ВС Кравців, Б Матолич, О Гулич, В Полюга
Регіональна економіка, 134-143, 2002
102002
Програмно-цільовий підхід як механізм регулювання екологічно збалансованого розвитку курортно-оздоровчих територій
ОІ Гулич
Культура народов Причерноморья, 2004
92004
Регулювання екологічної безпеки регіону: європейський досвід
ОІ Гулич
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Регіональна …, 2014
52014
Науково-методичні підходи та алгоритм розробки регіональних програм розвитку рекреаційної сфери
О Гулич
Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкова трансформація …, 2004
52004
Науково-методичні підходи та алгоритм розробки регіональних програм розвитку рекреаційної сфери
ВС Кравців, ВО Полюга, ОІ Гулич
Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкова трансформація …, 2004
52004
Біологічний метод захисту сільськогосподарських культур: перспективи для України
В Крутякова, О Гулич, Л Пилипенко
Вісник аграрної науки 96 (11), 159-168, 2018
42018
Концептуальна модель екологічно збалансованого рекреаційного природокористування та ринкові механізми: шляхи інтеграції
ОІ Гулич
Регіональна економіка, 122-130, 2010
42010
Розвиток рекреаційно-туристичного комплексу як напрямок екологоорієнтованої структурної перебудови господарства Карпатського регіону
О Гулич, П Самольотов
В зб.: Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Механізми …, 2003
42003
Стратегія екологічно збалансованого використання природних рекреаційних ресурсів Карпатського регіону
ОІ Гулич
Регіональна економіка, 123-128, 2012
32012
Регіональні рекреаційно-туристичні комплекси: проблеми і перспективи розвитку
О Гулич
Економіст, 2011
32011
Проблеми інформаційного забезпечення розвитку туристично-рекреаційного бізнесу в регіоні.─ Електронний ресурс
ОІ Гулич
Доступ: http://www. tpp. lviv. net/zek/Numbers/7_8_2002/gulych. htm, 0
3
Концептуальні засади екологічно збалансованого розвитку курортно-оздоровчих територій
ОІ Гулич
ступеня к-та. екон. наук: спец. 08.10. 01 «Розміщення продуктивних сил і …, 0
3
Перспективи України та її регіонів у реалізації соціогуманістичної парадигми розвитку туристично-рекреаційного сектору економіки
ОІ Гулич
Регіональна економіка, 76-85, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20