Роєнко Людмила
Роєнко Людмила
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, доцент кафедри фахових методик та
Підтверджена електронна адреса в udpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогічна практика: посібник для студентів
ОА Біда, ЛМ Роєнко, ОА Комар
К.: Науковий світ, 2004
72004
Прийоми стимулювання активності молодших школярів у предметно-перетворювальній діяльності
ЛМ Роєнко
К.: Либідь–128 с, 2002
52002
Особливості трудової активності молодших школярів
ЛМ Роєнко
Рідна школа, 57-58, 2000
42000
Підготовка майбутнього вчителя до застосування прийомів розвитку критичного мислення на уроках літературного читання
Г Волошина, Л Роєнко
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 16-25, 2017
22017
Підготовка майбутніх учителів початкових класів до впровадження інноваційних технологій на уроках рідної мови
ЛМ Роєнко
22015
Теорія і технології вивчення освітньої галузі «Мова і література»
ЛМ Роєнко
ПП Жовтий ОО, 2014
12014
Підготовка майбутніх учителів початкової школи до розвитку критичного мислення при опрацюванні художнього твору
Л Роєнко
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 45-50, 2013
12013
Підготовка майбутніх учителів початкової школи до розвитку критичного мислення при опрацюванні художнього твору
Л Роєнко
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 45-50, 2013
12013
Теорія та практика менеджменту безпеки
ЛМ Черчик, НВ Коленда, ТО Ніколайчук, Н Омелянчук, В Малютенко, ...
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019
2019
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Л Роєнко
Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи, 128-133, 2019
2019
Підготовка майбутніх учителів до формування мовно-мовленнєвої компетентності молодших школярів на основі лінгвокультурологічного підходу
Т Торчинська, Л Роєнко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 94-104, 2018
2018
Фахова підготовка майбутніх учителів до навчання української мови у початковій школі
Л Роєнко, Т Торчинська
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 21-28, 2018
2018
Розвиток творчих здібностей молодших школярів через впровадження прийомів ТРВЗ-технології
ЛМ Роєнко
2017
Ігрові навчальні технології в системі вивчення української мови у початковій школі
ЛМ Роєнко
2017
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИЙОМІВ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ
ЛМ Роєнко, ГП Волошина
2017
Особенности работы над словом на уроках русского языка в начальной школе
ЛМ Роєнко, ГП Волошина
2017
Дидактична гра як засіб формування лексичної компетенції учнів початкової школи
ЛМ Роєнко
2017
Підготовка вчителя до використання інноваційних педагогічних технологій у початковій школі
ГІ Коберник, ОМ Коберник, ГП Волошина, ЛМ Роєнко, ОП Муковіз, ...
2017
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ НАД СЛОВОМ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙШКОЛЕ
А Волошина, Л Роенко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 26-33, 2017
2017
Методика навчання освітньої галузі" Мови і літератури"
ГП Волошина, ЛМ Роєнко
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20