Науково-дослідний інститут фіскальної політики / Research Institute of Fiscal Policy
Науково-дослідний інститут фіскальної політики / Research Institute of Fiscal Policy
Університет державної фіскальної служби України / University of the State Fiscal Service of Ukraine
Підтверджена електронна адреса в nusta.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія
ЛЛ Тарангул, ЗС Варналій, ВІ Коротун, НМ Борейко, НВ Новицька, ...
К.: Знання України, 675, 2008
289*2008
Оподаткування: наукове обґрунтування та організація процесу: монографія
ВМ Мельник
К.: Комп’ютерпрес 277, 2006
1282006
Митна безпека (теорія, методологія та практичні рекомендації): монографія
ПВ Пашко, та ін в тч ВІ Царенко
Пашко ПВ–Одеса: Пласке, 2009
117*2009
Бюджетний менеджмент
ВМ Федосов, та ін в тч ОМ Тимченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004
1072004
Международное право
ИВ Тимошенко, АН Симонов, и др в тч ЛД Тимченко
Феникс, 2008
100*2008
Реформування податкової системи України: теорія, методологія, практика: монографія за заг. ред. МЯ Азарова
ФО Ярошенко, ВІ Коротун, СС Брехов, та ін в тч НВ Новицька
К.: Міністерство фінансів України, 2011
65*2011
Міжнародне право: підручник
ЛД Тимченко, ВП Кононенко
К.: Знання 631, 2012
642012
Сучасні тенденції розвитку європейського оподаткування та новітня парадигма податкової політики в Україні
СІ Юрій, АІ Крисоватий, ТВ Кощук
Тернопіль, ТНЕУ, 2010
532010
Основи економічного аналізу (короткий теоретико-методологічний курс): Навч. посіб
ВМ Мельник
К.: Кондор, 2003
522003
Податковий менеджмент
ОМ Тимченко
навчальнометодичний посібник/ОМ Тимченко.–К.: КНЕУ 150, 2001
52*2001
До питання формування теоретичних засад адміністрування податків
ВМ Мельник
Фінанси України, 3-9, 2008
502008
Податкові важелі та стимули розвитку господарських систем (теоретичні засади та практика використання)
ВЛ Андрущенко
ВЛ Андрущенко, ВМ Мельник–Ірпінь: Національний університет державної …, 2006
502006
Обмежувальна та стимулювальна роль податків
ВМ Мельник
Фінанси України, 31-37, 2006
502006
Податок на додану вартість в податковій системі України
АС Онищенко
452018
Сучасні концепції менеджменту
ЛІ Федулова, та ін в тч ІВ Несторишен
К.: Центр учбової літератури, 2007
442007
Податкові трансформації та економічне зростання
АІ Крисоватий, ТВ Кощук
Фінанси України, 10-24, 2008
402008
Податкова політика в Україні в контексті тенденцій реформування оподаткування у країнах ЄС
АМ Соколовська, ТВ Кощук
Фінанси України, 94-115, 2012
392012
Джерела і види податкових ризиків, їх взаємозв’язок
ВВ Вітлінський, ОМ Тимченко
Фінанси України, 132-139, 2007
392007
Поняття та проблеми здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини: монографія
ОО Пунда
ОО Пунда.–К.:[б. в.], 2005.–436 с, 2005
392005
Поняття податкового навантаження та підходи до його визначення
ОА Фрадинський
Хмельницький національний університет, 2010
362010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20