Науково-дослідний інститут фіскальної політики / Research Institute of Fiscal Policy
Науково-дослідний інститут фіскальної політики / Research Institute of Fiscal Policy
Університет державної фіскальної служби України / University of the State Fiscal Service of Ukraine
Підтверджена електронна адреса в nusta.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія
ЛЛ Тарангул, ЗС Варналій, ВІ Коротун, НМ Борейко, НВ Новицька, ...
К.: Знання України, 675, 2008
327*2008
Оподаткування: наукове обґрунтування та організація процесу: монографія
ВМ Мельник
К.: Комп’ютерпрес 277, 8, 2006
1402006
Международное право
ИВ Тимошенко, АН Симонов, и др в тч ЛД Тимченко
Феникс, 2008
130*2008
Бюджетний менеджмент
ВМ Федосов, та ін в тч ОМ Тимченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2004
1202004
Митна безпека (теорія, методологія та практичні рекомендації): монографія
ПВ Пашко, та ін в тч ВІ Царенко
Пашко ПВ–Одеса: Пласке, 2009
115*2009
Міжнародне право: підручник
ЛД Тимченко, ВП Кононенко
К.: Знання 631, 2012
992012
Реформування податкової системи України: теорія, методологія, практика: монографія за заг. ред. МЯ Азарова
ФО Ярошенко, ВІ Коротун, СС Брехов, та ін в тч НВ Новицька
К.: Міністерство фінансів України, 2011
64*2011
Международная и внутригосударственная защита прав человека
РМ Валеев, и др в тч Тимченко ЛД
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего …, 2007
632007
Основи економічного аналізу: короткий теоретикометодологічний курс:[навч. посібник]
ВМ Мельник
К.: Кондор, 2003
592003
Сучасні тенденції розвитку європейського оподаткування та новітня парадигма податкової політики в Україні: монографія
СІ Юрій, АІ Крисоватий, ТВ Кощук
Тернопіль: ТНеУ 292, 2010
582010
Податкові важелі та стимули розвитку господарських систем (теоретичні засади та практика використання)
ВЛ Андрущенко
ВЛ Андрущенко, ВМ Мельник–Ірпінь: Національний університет державної …, 2006
552006
Поняття та проблеми здійснення особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування людини: монографія
ОО Пунда
ОО Пунда.–К.:[б. в.], 2005.–436 с, 2005
542005
До питання формування теоретичних засад адміністрування податків
ВМ Мельник
Фінанси України, 3-9, 2008
532008
Обмежувальна та стимулювальна роль податків
ВМ Мельник
Фінанси України, 31-37, 2006
532006
Податковий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц
ОМ Тимченко
К.: КНЕУ, 2001
53*2001
Податок на додану вартість в податковій системі України
АС Онищенко
502018
Податкова політика в Україні в контексті тенденцій реформування оподаткування у країнах ЄС
АМ Соколовська, ТВ Кощук
Фінанси України, 94-115, 2012
472012
Джерела і види податкових ризиків, їх взаємозв’язок
ВВ Вітлінський, ОМ Тимченко
Фінанси України, 132-139, 2007
442007
Фіскальна політика держави в умовах фінансової кризи
ВМ Мельник
Фінанси України, 11-17, 2008
392008
Домінанти податків і оподаткування та забезпечення повноти їх дії
ВМ Мельник
Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук …, 2007
392007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20