Василь Ковалишин
Василь Ковалишин
Lviv State University of Life Safety / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;
Verified email at ldubgd.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Вогнегасні речовини
АВ Антонов, ВО Боровиков, ВП Орел, ВМ Жартовский, ВВ Ковалишин
Посібник. Київ: Пожінформтехніка, 2004
272004
Пінне гасіння
ВВ Ковалишин, ОЕ Васильєва, НМ Козяр
Львів: Сполом, 137-138, 2007
132007
Дослідження залежності кратності повітряно-механічної піни від геометричних параметрів піно генератора
ВВ Ковалишин, ЕМ Улинець, ОВ Грушовінчук, ВВ Кавецький
Науковий вісник. – Київ : УкрНДІПБ. – 2011, 74-79, 2011
122011
Дослідження залежності кратності повітряно-механічної піни від розміру вічка сітки піногенератора
ВВ Ковалишин, ОВ Грушовінчук, ВІ Лущ
Пожежна безпека : Зб. наук. праць. – Львів., 54-58, 2010
122010
Швидкісні режими руху автомобіля у гірських умовах з урахуванням психофізіологічних особливостей водія
ВВ Ковалишин
Х.: ХНАМГ, 2013
102013
Моделювання впливу парогазових потоків на пожежу в каналах великої довжини
ВВ Ковалишин
Науковий вісник УкрНДІПБ. – Київ., 191-199, 2011
102011
Математичне моделювання розвитку і гасіння пожеж різними засобами на об’єктах значної протяжності
ВВ Ковалишин
Науковий вісник. – Київ: УкрНДІПБ № 2013., 153-160, 2013
92013
Методика досліджень впливу функціонального стану водія на час реакції у складних і простих ситуаціях
ММ ЖУК, ВВ КОВАЛИШИН
Вестник Донецкой академии автомобильного транспорта, 12-17, 2011
92011
Аналіз методів дослідження функціонального стану водія і показників його діяльності
ММ Жук, ВВ Ковалишин
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 12-15, 2011
82011
Использование искусственных нейронных сетей для прогнозирования американского фондового рынка в период кризиса
СС Головачев
Управление экономическими системами: электроннный научный журнал, 2012
72012
Моделювання характеру впливу вогнегасного порошку на осередок пожежі спільно з рециркуляцією продуктів горіння
ВВ Ковалишин
Проблемы пожарной безопасности. – Харків, 113-122, 2011
72011
Ізолюючі апарати. Обслуговування та використання
СМ Чернов
СМ Чернов, ВВ Ковалишин/Навчальний посібник.–Львів,“СПОЛОМ, 2002
72002
Водяные завесы: анализ нормативной базы и численное моделирование
АС Цой, АЮ Снегирёв
Пожарная безопасность, 100-108, 2015
5*2015
Перевірка на адекватність моделювання процесів розвитку і гасіння пожеж в кабельних тунелях (в обмежених об’ємах)
ВВ Ковалишин
Науковий вісник. – Київ: УкрНДІПБ., 238-244, 2013
52013
Пінне гасіння: Навч. посібник
ВВ Ковалишин, ОЕ Васильєва, НМ Козяр
Львів: ЛДУ БЖД, 2007
52007
Аналитические исследования тепломасообменных процессов в закрытых объектах большой длины при возникновении пожаров
ВВ Ковалишин, ТВ Бойко, СЮ Дмитровський
Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы : сб …, 2006
52006
Показник активності регуляторних систем як оцінка функціонального стану водія
ММ Жук, МО Афонін, ВВ Ковалишин, НН Жук, МА Афонин
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2014
42014
Визначення коефіцієнта безпечної роботи для різного типу захисного одягу пожежників
ВВ Ковалишин, ВВ Ковалишин, АД Кузик
Вісник ЛДУ БЖД. – Львів., 41-47, 2014
42014
До питання визначення впливу функціонального стану водія на час його реакції
ВВ Ковалишин
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 29-31, 2012
42012
Методика досліджень впливу психофізіологічних особливостей водія на час його реакції у реальних умовах
ММ Жук, ВВ Ковалишин
Комунальне господарство міст, 479-484, 2012
42012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20