Ольга Старенькая
Ольга Старенькая
Одесский национальный экономический университет , учётно-экономический факультет, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене oneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інформаційне забезпечення системи оперативного управління промислових підприємств
ОМ Старенька
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім …, 2013
82013
Теоретичні аспекти внутрішнього контролю
ОМ Старенька
Вісник соціально-економічних досліджень, 289-296, 2016
52016
Шляхи вдосконалення організації оперативного контролю на промисловому підприємстві
ОМ Старенька, ОН Старенькая
32017
Організація контролю в оперативному управлінні промисловим підприємством
ОМ Старенька
Облік і фінанси, 130-135, 2015
32015
Оперативний облік та контроль: інформаційна база для прийняття своєчасних управлінських рішень
ТС Шаровська, ОМ Старенька
Технологический аудит и резервы производства, 66-69, 2015
32015
Оперативний облік у системі управління промисловим підприємством
ОМ Старенька
Видавництво Львівської політехніки, 2014
32014
Роль міжнародних вимог в організації системи внутрішнього контролю
O Starenka
Вісник соціально-економічних досліджень, 129-138, 2019
22019
Витрати як об'єкт оперативного управління діяльністю підприємства
ОМ Старенька
Вісник соціально-економічних досліджень, 349-353, 2006
22006
Внутрішня оперативна звітність як засіб контролю в управлінні промисловим підприємством
ОМ Старенька
Облік і фінанси, 64-69, 2018
12018
Методичні основи здійснення оперативного контролю на промислових підприємствах
O Starenka
Вісник соціально-економічних досліджень, 175-185, 2018
12018
Напрямки вдосконалення регламентного забезпечення оперативного контролю на промислових підприємствах
ОМ Старенька
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
12017
Концептуальні основи оперативного контролю в сучасних умовах
ОМ Старенька
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2017
12017
Сутність та місце оперативного контролю в системі внутрішнього контролю
ОМ Старенька, ОН Старенькая
12016
Теоретичні основи оперативного обліку та контролю в системі управління підприємством
ОМ Старенька, ОН Старенькая
Одеський національний економічний університет, 2016
12016
Сучасний стан організації оперативного контролю на промислових підприємствах
ОМ Старенька, ОН Старенькая
ЧДТУ, 2015
12015
Сучасний стан організації оперативного контролю в управлінні промисловим підприємством
ОМ Старенька
ІФНТУНГ, 2015
12015
Перспективи розвитку організації оперативного контролю на промислових підприємствах
ОМ Старенька, ОН Старенькая
ЖДТУ, 2015
12015
Концепція контролінгу як альтернатива системі оперативногоуправління
ОМ Старенька
Вісник соціально-економічних досліджень, 286-291, 2008
12008
Економічні процеси промислового підприємства як об'єкт оперативного управління
ОМ Старенька
Вісник соціально-економічних досліджень, 320-324, 2007
12007
Дискусійні питання щодо існуваннястратегічного контролю
ОМ Старенька
Становлення та розвиток обліку, контролю і аналізу в Україні, 399-404, 2006
12006
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20