Підписатись
Тетяна Олексіївна Матвєєва, Татьяна Алексеевна Матвеева, Tetyana Matveeva, Tetyana Matveyeva
Тетяна Олексіївна Матвєєва, Татьяна Алексеевна Матвеева, Tetyana Matveeva, Tetyana Matveyeva
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Законодавство Гетьманщини у 18 ст.
ТО Матвєєва
Форум права, 114–123-114–123, 2016
82016
Державний лад і право Давніх Афін
ТО Матвєєва
Форум права, 350–361-350–361, 2014
22014
Права, за якими судиться малоросійський народ” 1743 року як правова пам’ятка міського самоврядування України
ОЙ Вовк, ВО Карпічков
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2018
12018
Джерела кодифікації права Гетьманщини у першій половині XVIII століття
ТО Матвєєва
Університетські наукові записки, 48-51, 2013
12013
Становлення континентальної системи європейського права на прикладі Стародавніх Афін і Спарти
ТО Матвєєва
Аналітично-порівняльне правознавство, 20-26, 2022
2022
Історія держави і права Французської революції 1789-1794 років
ТО Матвєєва
2019
МІСЬКЕ ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО ГЕТЬМАНЩИНИ: ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
ОІ Биркович, ІЙ Бойко, МС Булкат, ЮВ Волошин, КА Вислобоков, ...
ПРАВОВІ НОВЕЛИ, 16, 2019
2019
Право стародавніх Афін
ТО Матвєєва
Право і суспільство, 27-32, 2017
2017
Конституційне оформлення встановлення радянської влади
ТО Матвєєва
2013
Джерела українського національного права Гетьманщини
ТО Матвєєва
видавництво" Право", 2013
2013
Плани семінарських занять, тематика курсових робіт та методичні поради до їх виконання з навчальної дисципліни" Історія держави і права України": для студентів I курсу заоч. фак-ту
ВД Гончаренко, ГГ Каратаєва, МШ Киян, КМ Лісогорова, ВА Лизогуб, ...
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
тика курсових робіт з історії держави і права України:(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство") для студ. I курсу …
ВД Гончаренко, МШ Киян, КМ Лісогорова, ВА Лизогуб, ТО Матвєєва, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
2012
Усні та письмові джерела кодифікації права Гетьманщини у першій половині 18 століття
ТО Матвєєва
2012
Проблеми модернізації вищої освіти в Україні
ТО Матвєєва
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2012
2012
Актуальність проблеми самореалізації особистості та особливості українського менталітету
В Матвєєв, Т Матвєєва
Українознавчий альманах, 60-63, 2009
2009
«ПРАВА, ЗА ЯКИМИ СУДИТЬСЯ МАЛОРОСІЙСЬКИЙ НАРОД» 1743 РОКУ ЯК ПРАВОВА ПАМ’ЯТКА МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ
КА Вислобоков, ВД Гончаренко, ОІ Гуржій, ЮЛ Дмитришин, ...
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 620181, 0
ПРАВО СТАРОДАВНІх АфІН ThE Law Of aNCIENT aThENS
ТО Матвєєва
Порівняльно-аналітичне право–електронне наукове фахове видання юри-дичного …, 0
ЗАКОНОДАВСТВО ГЕТЬМАНЩИНИ У 18 СТ. THE HETMAN RIGHT IN 18th CENTURY
ТО Матвєєва
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18