Леся Забуранна
Леся Забуранна
д.е.н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Логістичне управління підприємством: сутність та передумови розвитку
ЛВ Забуранна
Сталий розвиток економіки, 120-123, 2010
372010
Сільський агарний туризм як чинник розвитку сільських територій України
МЙ Малік, ЛВ Забуранна
Економіка АПК: Міжнародний науково-виробничий журнал, 110-115, 2012
332012
Перспективи розвитку підприємницької діяльності на сільських територіях України
МЙ Малік, ЛВ Забуранна
Економіка АПК, 5-14, 2015
282015
Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення в сільськогосподарських підприємствах
ЛВ Забуранна
Економіка АПК, 55-61, 2014
232014
Туристична підприємницька діяльність в аграрній сфері: теорія, організація: монографія
ЛВ Забуранна
Киїів. ННЦ ІЕА, 2012
192012
Особливості комплексу маркетингу на підприємствах сфери туризму
ЛВ Забуранна, КВ Сіренко
Актуальні проблеми економіки, 58-63, 2010
182010
Логістична концепція формування системи управління підприємством
ЛВ Забуранна, ОМ Глущенко
Чернігів: ЧДІЕУ, 2011
132011
Основні тенденції розвитку сучасного туристичного ринку України
ЛВ Забуранна
Економіка і управління, 61-68, 2011
132011
Формування брендингових стратегій на вітчизняному туристичному ринку
ЛВ Забуранна, ВГ Крамаренко
Актуальні проблеми економіки, 68-76, 2012
122012
Аграрний ринок праці: функціональні особливості та їх соціально-економічні наслідки для населення
ОМ Могильний
Економіка АПК, 5-12, 2013
112013
Фактори впливу на процес формування стратегії економічного розвитку АПК
ЛВ Забуранна, НВ Попрозман
Актуальні проблеми економіки, 111-118, 2015
92015
Зарубіжний досвід розвитку сільського зеленого туризму
ЛВ Забуранна
Економіка АПК, 178-183, 2011
92011
Концепція управління розвитком туристичних підприємств
ЛВ Забуранна
Чернігів: ЧДІЕУ, 2011
82011
Туристична пiдприємницька дiяльнiсть в аграрнiй сферi: теорiя, органiзацiя
ЛВ Забуранна
72012
Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і практика
ЛВ Забуранна, КВ Сіренко
К.: Видавництво Ліра-К, 2012
72012
Розвиток сільських територій в умовах децентралізації влади
МЙ Малік, ЛВ Забуранна
Економіка АПК, 5-14, 2017
62017
Соціально-економічні аспекти розвитку агропромислового виробництва
ЛВ Забуранна, НВ Попрозман
Економіка АПК, 15-22, 2015
62015
Сталий розвиток аграрної сфери: сутність та чинники
ЛВ Забуранна
Економіка і управління, 18-24, 2012
62012
Система електронного обміну даних (EDI) як ключовий аспект побудови сучасної інформаційної логістичної системи
ЛВ Забуранна
Зовнішня торгівля: право та економіка, 22-25, 2007
62007
Перспективи розвитку пiдприємницької дiяльностi на сiльських територiях України
МЙ Малiк, ЛВ Забуранна
Економiка АПК, 5, 2015
52015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20