Підписатись
Надія Гражевська / Nadiia Hrazhevska / Nadiya Grazevska
Надія Гражевська / Nadiia Hrazhevska / Nadiya Grazevska
Professor, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty of Economics
Підтверджена електронна адреса в knu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Економічні системи епохи глобальних змін
НІ Гражевська
К.: Знання 431, 9, 2008
3302008
Історія економічних учень
ВД Базилевич, НІ Гражевська, ТВ Гайдай, ПМ Леоненко, ...
підручник у, 312-324, 2004
1492004
Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в глобальному постіндустріальному вимірі
Н Гражевська
Економіка України 9, 54-63, 2008
612008
Відображення трансформаційних процесів у системі категорій соціально-економічної динаміки
НІ Гражевська
Економічна теорія 4, 19-29, 2007
592007
Еволюція сучасних економічних систем: навч. посіб.
НІ Гражевська
К.: Знання 286, 2011
512011
Трансформація економічних систем в умовах глобалізації
НІ Гражевська
автореф. на здоб. наук. ступеню докт. екон. наук: спец 8 (01), 2009
302009
Загальні закономірності глобальних системних трансформацій
Н Гражевська
Банківська справа, 78, 2007
202007
Управління складними соціально-економічними системами в контексті синергетичної парадигми
Н Гражевська
Вища школа, 62-70, 2008
192008
Accumulation of social capital as a positive externality of corporate social responsibility development in transition economies
VV V. Bazylevych, N. Grazhevska, A. Mostepaniuk
Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu Scientific and …, 2019
18*2019
Інституційна зміна світової економіки за умов фінансової глобалізації
НІ Гражевська, ВІ Трохименко
Фінанси України, 58-68, 2013
162013
The effects of rent-seeking behavior on the efficiency of fiscal policy in Ukraine
N Grazhevska, A Virchenko, A Grazhevska
Procedia Economics and Finance 27, 274-287, 2015
152015
Корпоративна соціальна відповідальність як чинник нагромадження новітніх форм капіталу в сучасній ринковій економіці
Н Гражевська, А Мостепанюк
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2018
122018
Теоретико-методологічні новації синергетики в дослідженні трансформації економічних систем
НІ Гражевська
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2006
112006
Цифрова трансформація економіки в умовах посилення глобальних ризиків і загроз
НІ Гражевська, АМ Чигиринський
Економіка та держава, 53-57, 2021
102021
РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЗАГОСТРЕННЯ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОСТІ
Н Гражевська, А Мостепанюк
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2015
10*2015
Ecological components of corporate social responsibility: theoretical background and practical implementation
N Grazhevska, A Mostepaniuk
Journal of Environmental Management & Tourism 11 (5), 1060-1066, 2020
92020
Компаративний підхід до аналізу глобальної конкурентоспроможності національних економік
Н Гражевська
Теоретичні та прикладні питання економіки, 28, 2014
92014
Методологічні орієнтири синергетичного підходу в економічних дослідженнях
Н Гражевська
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2013
92013
The development of corporate social responsibility in the context of overcoming a welfare state crisis: A theoretical and empirical analysis
N Grazhevska, A Mostepaniuk
Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe 24 (1), 123-140, 2021
82021
Special Features of the Ukrainian Fiscal Policy Transmission Mechanism under Increasing Macroeconomic Instability
N Grazhevska, A Virchenko
Procedia Economics and Finance 16, 680-689, 2014
82014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20