Леся Буяк
Леся Буяк
Західноукраїнський національний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене wunu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Моделирование взаимодействия легальной и теневой экономик на макроуровне
ВС Григоркив, ЛМ Буяк, ВК Паучок
Кибернетика и системный анализ, 127-136, 2008
122008
Динамічна модель економіки з урахуванням ринку землі
ВС Григорків, ЛМ Буяк, СВ Іщенко
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2011
62011
Модель впливу державного регулювання на стан перехідної економіки
ЛМ Буяк
Економіст: наук. журнал, 46-50, 2009
62009
Моделювання економічної динаміки з урахуванням ринку землі сільськогосподарського призначення
ВС Григорків, ЛМ Буяк, СВ Іщенко
Чернівці: ЧНУ, 2015
52015
Динамічна модель економіки з урахуванням економічної структури суспільства та екологізації виробництва
ЛМ Буяк, МВ Григорків
Науковий вісник Чернівецького університету: Зб. наук. праць. Економіка.-2009 …, 2009
52009
Параметризація математичних моделей еколого-економічних систем у просторі показників економічної структури суспільства, цін та забруднення довкілля
ВК Паучок, ЛМ Буяк, МВ Григорків
Інноваційна економіка, 329-334, 2013
42013
Модель оптимізації податкового навантаження та аналіз впливу фіскальної політики держави на динаміку економічного зростання України
Л Буяк
Економічна думка ТНЕУ, 2012
42012
Математична модель планового впливу на ціну споживчого товару в ринковій економіці
ЛМ Буяк, НВ Кулина, ВК Паучок
Науковий вісник НЛТУ України 21 (11), 2011
42011
Модельне розкриття мультистабільності економіки в полі капіталу, фондів, вексельних пасивів й активів як можливого тла для східчастого піднесення її продуктивності
ЛМ Буяк, ЛВ Данилюк, ОІ Соколовська, ВК Паучок
Науковий вісник НЛТУ України 20 (7), 2010
32010
Современная парадигма моделирования и прогнозирования экономической динамики
ЛМ Буяк
Системные технологии, 2016
12016
Математичне моделювання в управлінні рекламною кампанією туристичного об'єкта
ЛМ Буяк, ХВ Ліп'яніна
Економіка розвитку, 77-83, 2016
12016
Математична модель взаємодії легального та нелегального секторів ринкової економіки
О Ляшенко, Л Буяк
ТНЕУ, 2012
12012
Математична модель інвестування в низькопродуктивну економіку
ЛМ Буяк, ВК Паучок
Науковий вісник НЛТУ України 22 (1), 2012
12012
Вексельне кредитування у низькоефективній економіці
Л Буяк
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє, 40-47, 2012
12012
Моделювання тіньової економічної діяльності в Україні
ЛМ Буяк, ІС Вінничук
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ, 130, 2009
12009
Економіко-математичне моделювання оптимальних виробничих технологій
ЛМ Буяк
12004
Системний аналіз
ІГ Добротвор, АО Саченко, ОМ Буяк
Тернопіль: ТНЕУ, 2019
2019
МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ГАЛУЗЕВОЇ СТРУКТУРИ РЕГІОНУ
ЛМ Буяк
Тернопільський національний економічний університет, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
ЛМ БУЯК, КМ ПРИШЛЯК, ОС БАШУЦЬКА
ВІСНИК, 6242, 2019
2019
ПРАЦЮЄМО З БАЗАМИ ДАНИХ В СЕРЕДОВИЩІ Microsoft Office: теоретичні аспекти та приклади розв’язування задач
ЛМ Буяк, АЯ Мушак, НГ Хома
Тернопіль, ТНЕУ, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20