Боярчук О.Р.; OR Boyarchuk; Oksana Boyarchuk, O.R.Boiarchuk, Boyarchuk OR, Boyarchuk O.
Боярчук О.Р.; OR Boyarchuk; Oksana Boyarchuk, O.R.Boiarchuk, Boyarchuk OR, Boyarchuk O.
Професор кафедри дитячих хвороб, Тернопільський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Вміст метаболітів оксиду азоту та прозапальних цитокінів у хворих із гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця
ОР Боярчук
Український ревматологічний журнал 3 (41), 9-13, 2010
62010
Acute rheumatic fever: clinical profile in children in western Ukraine
TH O Boyarchuk, S Boytsanyuk
Journal of medicine and Life 10 (2), 122-126, 2017
42017
Особливості субклінічного перебігу хронічної ревматичної хвороби серця. Osoblyvosti subklinichnoho perebihu khronichnoi revmatychnoi khvoroby sertsia.
ОР Боярчук
Український ревматологічний журнал. Ukrainskyi revmatoloh zhurn. 2, 28-32, 2012
42012
Питання диференційної діагностики суглобового синдрому у дітей з гострою ревматичною лихоманкою
НВ Банадига, ОР Боярчук
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 71-74, 2011
32011
Сучасні тенденції розвитку ревматичних захворювань
ОР Боярчук, ОС Маховська
Укр. ревм. журнал, 38, 2009
32009
Імунорегулююча дія НВЧ-терапії при хронічній гастродуоденальній патології у дітей
ВФ Лобода, ЛВ Зоря, ОР Боярчук
Матер 1, 112-113, 0
3
Physicians’ awareness concerning primary immunodeficiencies in Ternopil region, Ukraine
O Boyarchuk, A Lewandowicz-Uszynska, M Kinash, N Haliyash, I Sahal, ...
Pediatr Pol 93 (3), 221-228, 2018
22018
Bruton agammaglobulinemia: well-known, but still difficult to diagnose (case report)
O Boyarchuk, L Volyanska, L Dmytrash, O Denefil
Journal of Clinical Immunology 36 (3), 235-334, 2016
22016
PERSPECTIVES OF THE INHALED ANTIBIOTICS USAGE IN PEDIATRICS
O BOYARCHUK, H KRYTSKA, A CHORNOMYDZ, V PELYKH, ...
12018
Socio-demographic and medical predictors of rheumatic heart disease in a lowrisk population
O Boyarchuk, R Komorovsky, T Kovalchuk, O Denefil
Pediatr Pol 93 (4), 325-330, 2018
12018
REYE (RAY’S) SYNDROME: A PROBLEM EVERYONE SHOULD REMEMBER
I Chornomydz, O Boyarchuk, A Chornomydz
Georgian medical news, 110-118, 2017
12017
Psychometric properties of the Ukrainian version of the Childhood Health Assessment Questionnaire (CHAQ)
T Kovalchuk, H Pavlyshyn, O Boyarchuk
Pediatria Polska 92 (2), 134-142, 2017
12017
Clinical variability of chromosome 22q11. 2 deletion syndrome
O Boyarchuk, L Volyanska, L Dmytrash
Central-European journal of immunology 42 (4), 412, 2017
12017
Первинні імунодефіцити у практиці сімейного лікаря Pervynni imunodeficyty u praktyci simejnogo likarya
ОР Боярчук, МІ Кінаш, TV Гаріян, ТВ Boyarchuk, OR, Kinash, MI, Gariyan
Сімейна медицина Simejna medycyna, 63-64, 2015
1*2015
Ехокардіографічні критерії діагностики ревматичної хвороби серця
ОР Боярчук
Український ревматологічний журнал, 4-8, 2015
12015
Досвід Грузії у реалізації концепції безперервного професійного розвитку лікарів
ОР Боярчук, МВ Гребеник, ММ Корда
Медична освіта, 14-17, 2014
12014
Роль сімейного лікаря в системі охорони здоров'я в Польщі
ГНБ Кінаш М.І., Боярчук О.Р.
Сімейна медицина, 152-154, 2014
12014
Вплив вірусів родини Herpesviridae на імунологічні показники у дітей з гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця
ОР Боярчук
Інфекційні хвороби, 2014
12014
Малая хорея у дітей: особливості клініки, діагностики та лікування
ОР Боярчук
Современная педиатрия, 155-158, 2012
1*2012
Зміни клітинної ланки імунітету у дітей із гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця
ОР Боярчук
Вісник наукових досліджень, 41-42, 2010
12010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20