Коцюруба Анатолій Вікторович
Коцюруба Анатолій Вікторович
Подтвержден адрес электронной почты в домене biph.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Нарушение функции эндотелия у пациентов с ишемической болезнью сердца в сочетании с артериальной гипертензией
ВН Коваленко, НМ Гулая, ТВ Семикопная, АВ Коцюруба, ...
Укр. кардіол. журн 3, 5-8, 2002
272002
Endothelial dysfunction: possible mechanisms and ways of correction
V Sagach, A Bondarenko, O Bazilyuk, A Kotsuruba
Experimental & Clinical Cardiology 11 (2), 107, 2006
252006
Порушення ендотелійзалежних судинних реакцій, аргіназного та NO-синтазного шляхів обміну L-аргініну при артеріальній гіпертензії
ВФ Сагач, ОВ Базілюк, АВ Коцюруба, ОМ Буханевіч
Фізіол. журн 46 (3), 17-21, 2000
222000
Синтез оксиду азоту у період довгострокової адаптації до інтенсивної м’язової роботи у спортсменок
НВ Богдановська, ГМ Святодух, АВ Коцюруба, ЮП Коркач, МВ Маліков
Фізіологічний журнал 55 (3), 94-99, 2009
142009
Пригнічення оксидативного та нітрозативного стресу як механізм кардіо-і вазопротекторної дії екдистерону за умов експериментального цукрового діабету I типу
ВФ Сагач, ЮП Коркач, АВ Коцюруба, ОД Присяжна
Фізіол. журн 54 (5), 46-54, 2008
132008
Вікові особливості змін скорочувальних судинних реакцій і вміст вільних радикалів кисню та метаболітів оксиду азоту у мишей лінії BALB/c за умов перебування у зоні відчуження
ММ Ткаченко, ВФ Сагач, ОВ Базилюк
Фізіол. журн 51 (3), 32-40, 2005
132005
Інгібітори аргіназного шляху метаболізму L-аргініну як новий клас антигіпертензивних сполук: дія карбаміду на окисний метаболізм ліпідів і судинний тонус при артеріальній …
ВФ Сагач, АВ Коцюруба, ОВ Базілюк, ОФ Мегедь, ОМ Буханевіч, ...
Фізіол. журн 47 (5), 3-11, 2001
132001
Вплив L-аргініну на функціональну активність ендотелію за умов експериментального цукрового діабету
ВФ Сагач, ОД Присяжна, ММ Ткаченко, АВ Коцюруба
Фізіол. журн.-2005.-51, 3-7, 2005
122005
Оксид азоту пригнічує відкриття мітохондріальної пори і збільшує кальцієву ємність мітохондрій in vivo
ОВ Акопова, АВ Коцюруба, ЮП Ткаченко, ВФ Сагач
Фізіол. журн 51 (3), 3-11, 2005
102005
Вікові особливості змін аргіназо-NO-синтазної системи в серці щурів в умовах адаптації до тривалих фізичних навантажень плаванням
АВ Коцюруба, ЮП Коркач, СО Таланов, ОВ Базілюк, ЛГ Степаненко, ...
Фізіол. журн 58 (1), 27-35, 2012
92012
Вікові особливості змін системи оксиду азоту в аорті та плазмі за умов адаптації до фізичних навантажень
ОВ Базілюк, АВ Коцюруба, ЛГ Степаненко, СО Таланов, ЮП Коркач, ...
Фізіол. журн 56 (1), 3-12, 2010
92010
Пригнічення відкривання мітохондріально¿ пори екдистероном у серці старих щурів
ВФ Сагач, ЮП Коркач, АВ Коцюруба, ОВ Рудик, ГЛ Вавілова
Там само.-2008.-54, 3-10, 2008
92008
Продукція оксиду азоту в печінці за умов впливу ацетату свинцю в експерименті
ОЛ Апихтіна, АВ Коцюруба, ІМ Андрусишина
Современные проблемы токсикологии, 22-26, 2007
92007
та ін. Ендотелійзалежні скорочувальні реакції судинних гладеньких м язів і вміст вільних радикалів кисню у щурів за умов старіння
ММ Ткаченко, ВФ Сагач, АВ Коцюруба
Фізіол. журн 48, 3-13, 2002
92002
The in vitro interaction of C 27-sterols with the erythrocyte membranes depends on the sterol structure and concentration
AV Tuganova, AV Kotsyuruba
Cellular and Molecular Biology Letters 2 (01), 1996
91996
Age-dependence in alteration in nitric oxide synthesis in cardiovascular system during adaptation to physical training
OV Bazilyuk, AV Kotsuruba, LG Stepanenko, SA Talanov, ...
Int J Physiol Phatophysiol 1 (4), 345-56, 2010
82010
Особливості обміну аргініну й синтезу оксиду азоту в юнаків при адаптації до фізичних навантажень у тренувальному та змагальному періоді
НВ Богдановська, АВ Коцюруба, МВ Маліков
Фізіологічний журнал 57 (1), 37-40, 2011
72011
та ін. Збільшений вміст стабільних метаболітів оксиду азоту в крові мешканців високогір’я
ВФ Сагач, ЛБ Доломан, АВ Коцюруба
Фізіол. журн 48 (5), 3-8, 2002
72002
Зміни системи оксиду азоту при гострій ішемії та реперфузії міокарда/ОО Мойбенко, МЯ Юзьков, АВ Коцюруба [та ін.]
ОО Мойбенко, МЯ Юзьків
Фізіологічний журнал 46 (6), 3-11, 2000
72000
Порушення ендотелійзалежних судинних реакцій, аргіназного та NO синтазного шляхів обміну L аргініну при артеріальній гіпертензії
БОВ Cагач ВФ, АВ Коцюруба
Фізіол. журн.—2000.—46, 17-21, 2000
72000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20