Микола Остапович Лазарєв
Микола Остапович Лазарєв
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІПП, кафедра педагогіки
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Основи педагогічної творчості: Навч. посіб. для пед. ін-тів
МО Лазарєв
Суми: ВВП “Мрія”—ЛТД, 1995
75*1995
Фізичне виховання студентів аграрних вищих навчальних закладів
ГП Грибан
Житомир: ПП «Рута», 2012
382012
Основи педагогічної творчості
МО Лазарєв
Суми: Мрія, 3-13, 1995
341995
Основи педагогічної творчості
МО Лазарєв
Суми: Мрія, 3-13, 1995
341995
Основи педагогічної творчості
МО Лазарєв
Суми: Мрія, 3-13, 1995
341995
Творча самореалізація майбутнього вчителя в евристичномодульному навчанні
МО Лазарєв
Педагогічна творчість: методологія, теорія, технології.–К.: НПУ імені МП …, 2005
172005
Культура педагогічного спілкування як важливий чинник гуманітарного перетворення сучасної освіти
МО Лазарєв
Нові технології навчання: наук.-метод. зб, 1997
131997
Основи педагогічної творчості: Навчальний посібник для педагогічних інститутів
МО Лазарев
Суми: ВВП „Мрія, 1995
91995
Музично-педагогічні ідеї та просвітницька діяльність ГС Сковороди на Слобожанщині
ЛД Попова, ГП Шевченко, МО Лазарєв
82004
Основи педагогiчної творчостi: Навчальний посiбник для пед. iн-тiв
МО Лазарєв
Суми: ВВП" Мрiя"-ЛТД, 1995р.–212с, 1995
71995
Основи педагогічної творчості: Навч. посібник для педагогічних інститутів
МО Лазарев
Суми: ВВП" Мрія"-ЛТД, 1995
71995
Творча самореалізація особистості вчителя, студента, учня в людино-центрованій евристичній освіті
МО Лазарєв
Професійно-творча самореалізація майбутнього педагога в інноваційній освіті …, 2013
62013
Евристично-модульне навчання як інтеграційна особистісно зорієнтована технологія формування творчої особистості
МО Лазарєв
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
62007
Завершені модульні технології розвиваючого навчання
МО Лазарєв
Директор школи, 2000
62000
Евристичне навчання–новий рівень професійної творчості і майстерності педагога
М Лазарев
Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти …, 2008
52008
Собаєва ОВ Основи педагогіки: Навчальний посібник
МО Лазарєв
Суми: Вид-во СумДУ, 2000
52000
Евристичне навчання–інноваційний феномен креативної освіти
МО Лазарєв
Педагогічна Сумщина, 2008
42008
Інтеграція евристичного та модульного навчання у формуванні творчої
МО Лазарєв
Наук. часопис Нац. пед. ун-ту ім. МП Драгоманова, 0
4
Загальна структурна характеристика технології навчання у підготовці майбутніх учителів початкових класів
І Осадченко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 13-21, 2011
32011
Евристична діяльність–основа сучасного навчального процесу
МО Лазарєв
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. Журнал …, 2009
32009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20