Микола Остапович Лазарєв
Микола Остапович Лазарєв
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ННІПП, кафедра педагогіки
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Основи педагогічної творчості: Навч. посіб. для пед. ін-тів
МО Лазарєв
Суми: ВВП “Мрія”—ЛТД, 1995
37*1995
Фізичне виховання студентів аграрних вищих навчальних закладів
ГП Грибан
Житомир: ПП «Рута», 2012
272012
Основи педагогічної творчості
МО Лазарєв
Суми: Мрія, 3-13, 1995
271995
Основи педагогічної творчості
МО Лазарєв
Суми: Мрія, 3-13, 1995
271995
Основи педагогічної творчості
МО Лазарєв
Суми: Мрія, 3-13, 1995
271995
Основи педагогічної творчості: Навчальний посібник для пед. ін-тів/Сумський держ. пед. ін-т ім. АС Макаренко
МО Лазарєв
Суми: ВВП “Мрія–1”–ЛТД, 1995
181995
Творча самореалізація майбутнього вчителя в евристичномодульному навчанні
МО Лазарєв
Педагогічна творчість: методологія, теорія, технології.–К.: НПУ імені МП …, 2005
172005
Основи педагогiчної творчості:[навчальний посібник]
МО Лазарєв
Суми: ВВП «Мрія, 1995
131995
Культура педагогічного спілкування як важливий чинник гуманітарного перетворення сучасної освіти
МО Лазарєв
Нові технології навчання: наук.-метод. зб, 1997
121997
Основи педагогічної творчості: Навчальний посібник для педагогічних інститутів
МО Лазарев
Суми: ВВП „Мрія, 1995
91995
Музично-педагогічні ідеї та просвітницька діяльність ГС Сковороди на Слобожанщині
ЛД Попова, ГП Шевченко, МО Лазарєв
82004
Основи педагогiчної творчостi: Навчальний посiбник для пед. iн-тiв
МО Лазарєв
Суми: ВВП" Мрiя"-ЛТД, 1995р.–212с, 1995
71995
Основи педагогічної творчості: Навч. посібник для педагогічних інститутів
МО Лазарев
Суми: ВВП" Мрія"-ЛТД, 1995
71995
Творча самореалізація особистості вчителя, студента, учня в людино-центрованій евристичній освіті
МО Лазарєв
Професійно-творча самореалізація майбутнього педагога в інноваційній освіті …, 2013
62013
Евристично-модульне навчання як інтеграційна особистісно зорієнтована технологія формування творчої особистості
МО Лазарєв
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
62007
Евристичне навчання–новий рівень професійної творчості і майстерності педагога
М Лазарев
Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти …, 2008
52008
Евристичне навчання–інноваційний феномен креативної освіти
МО Лазарєв
Педагогічна Сумщина, 2008
42008
Собаєва ОВ Основи педагогіки: Навчальний посібник
МО Лазарєв
Суми: Вид-во СумДУ, 2000
42000
Завершені модульні технології розвиваючого навчання
МО Лазарєв
Директор школи, 2000
42000
Загальна структурна характеристика технології навчання у підготовці майбутніх учителів початкових класів
І Осадченко
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 13-21, 2011
32011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20