Котвіцька Алла Анатоліївна (Alla Kotvitska) ORCID: 0000-0002-6650-1583
Котвіцька Алла Анатоліївна (Alla Kotvitska) ORCID: 0000-0002-6650-1583
Національний фармацевтичний університет, ректор
Verified email at nuph.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Дослідження показників поширеності псоріазу в країнах світу та Україні
АА Котвіцька, ВВ Карло, АА Котвицкая
Запорізький державний медичний університет, 2013
212013
Дослідження сучасного стану соціальної відповідальності найбільших аптечних мереж міста Харкова
АВ Черкашина, АА Котвіцька, АА Котвицкая
202014
Doslidzhennia suchasnoho stanu sotsialnoi vidpovidalnosti naibilshykh aptechnykh merezh mista Kharkova [Research of the current state of social responsibility of large …
AV Cherkashyna, AA Kotvitska
Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii 2, 36-42, 2014
192014
Оцінка соціальних аспектів організації лікарського забезпечення населення згідно з міжнародними нормами та стандартами
ААК А. С. Немченко
Фармацевтичний журнал, 11-19, 2007
172007
Дослідження соціально-епідеміологічних показників населення України внаслідок хвороб системи кровообігу на державному та регіональному рівнях
ІОЛ А. А. Котвіцька
Вісник фармації 72 (№4), 62-65, 2012
162012
Вивчення впливу вагових коефіцієнтів на прогностичну валідність конкурсного бала вступників галузі знань «Охорона здоров’я»
АА Котвіцька, НВ Живора, СВ Погорєлов, ІВ Красовський, ОО Віслоус, ...
132017
Наукове обґрунтування принципів функціонування системи лікарського забезпечення населення та визначення її соціальної ефективності
ААК А. С. Немченко
Фармаком, 94-99, 2007
132007
Дослідження впровадження етичного кодексу фармацевтичних працівників України у практичну діяльність
АА Котвіцька, ІО Сурікова, НБ Гавриш, АА Котвицкая, ИА Сурикова
122015
Методологія соціально-ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення
АА Котвіцька
автореферат дис.... д-ра фармац. наук 15 (01), 2008
122008
Компетентнісний підхід у створенні стандарту вищої освіти спеціальності «Фармація»
ВП Черних, АА Котвіцька, СВ Огарь, ВП Черных, АА Котвицкая
112016
Аналіз законодавчих та нормативно-правових засад надання фармацевтичної допомоги пільговим категоріям населення в Україні
АА Котвіцька, ІВ Кубарєва
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 75-81, 2014
102014
Анализ ценовых характеристик лекарственных препаратов нейропротекторного действия, представленных на фармацевтическом рынке Украины
ИАЛ А. А. Котвицкая
Научные ведомости Белгородского государственного университета. Медицина …, 2013
102013
Історичні аспекти розвитку організаційно-економічної освіти і науки
АС Немченко, АА Котвіцька, ІВ Кубарєва, АВ Волкова, АА Котвицкая, ...
102012
Методологiя соцiально-ефективної органiзацiї фармацевтичного забезпечення населення
АА Котвiцька
ступеня. д–ра фармац. наук: спец. 15.00. 01 «Технологія ліків та організація …, 2008
102008
Концепція пріоритетного розвитку соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення та впровадження національних стандартів належних практик GDP та GPP
ААК А. С. Немченко
Фармацевтичний журнал, 3-9, 2006
102006
Orhanizatsiia vnutrishnikh audytiv systemy upravlinnia yakistiu pidpryiemstva z vyrobnytstva likarskykh zasobiv
AA Kotvitska, VO Lebedynets
Kharkiv: NTMT 28, 2015
92015
Проблема старения населения в Украине и России
АА Котвицкая, АА Пастухова
Актуальные проблемы медицины 22 (11 (154)), 2013
92013
Международный опыт и роль больничных касс в системе здравоохранения и фармацевтического обеспечения населения
ААС А. А. Котвицкая, В. П. Ходаковская
Научные ведомости Белгородского государственного университета. Медицина …, 2013
92013
Анализ современных тенденций фармацевтического обеспечения льготных категорий населения в странах СНГ
ЕСК А. А. Котвицкая
Научные ведомости Белгородского государственного университета. Медицина …, 2013
92013
Маркетинговый анализ рынка препаратов, которые применяются для лечения инфаркта миокарда
ОИК / А. А. Котвицкая
Научные ведомости Белгородского государственного университета. Медицина …, 2013
92013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20