Микитенко Павло Васильович (Pavlo V. Mykytenko)
Микитенко Павло Васильович (Pavlo V. Mykytenko)
НМУ им О.О.Богомольца
Verified email at npu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методичні рекомендації зі створення тестових завдань та тестів у системі управління навчальними матеріалами MOODLE 2.5.х
МПВ Сергієнко В.П., Франчук В.М., Кухар Л.О., Галицький О.В.
НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014
192014
Використання Open Source Physics у LCMS Moodle
ВМ Франчук, ПВ Микитенко
Інформаційні технології і засоби навчання, 156-168, 2015
7*2015
Використання вбудованої системи аналізу тестових завдань в LCMS Moodle
ВП Сергієнко, ЛО Кухар, ОВ Галицький, ПВ Микитенко
Інформаційні технології і засоби навчання, 196-208, 2014
52014
Сучасні комп’ютерно-орієнтовані технології освітніх вимірювань: аналіз, порівняння та вибір
ПВ Микитенко
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно …, 2015
42015
Реалізація адаптивного тестування засобами комп’ютерно орієнтованих технологій освітніх вимірювань
ПВ Микитенко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П …, 2013
42013
Комп'ютерно-орієнтовані технології освітніх вимірювань як засіб удосконалення фахової підготовки майбутніх учителів технологій
ПВ Микитенко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2016
22016
Use of computers in test control quality of education
PV Mykytenko, GA Shyshkin
European science review, 129-131, 2015
22015
Проєктування міждисциплінарної інтеграції медичної інформатики
PV Mykytenko, VV Lapinskij
Information Technologies and Learning Tools 75 (1), 26-41, 2020
12020
«NEURON» як необхiдна складова освiтнього процесу в НМУ iменi ОО Богомольця
ІІ Кучеренко, ПВ Микитенко
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018
12018
Діагностика рівнів ІТ-компетентності іноземних студентів у процесі вивчення медичної інформатики
ПВ Микитенко
Редакційна колегія журналу, 2018
12018
Соціологічні дослідження засобами LCMS MOODLE
ПВ Микитенко
Міжнародна науково-практична конференція FOSS Lviv-2015, 70-72, 2015
12015
Використання вільного програмного забезпечення в освітніх вимірюваннях
ПВ Микитенко
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції FOSS Lviv 2014: Збірник …, 2014
12014
USE OF MODERN CLOUD SERVICES IN RADIOLOGICAL DIAGNOSTICS TRAINING
NV Stuchynska, IV Belous, PV Mykytenko
Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 74 (3 cz 2), 589-595, 2021
2021
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ
ПВ Микитенко
Редакційна колегія журналу, 2020
2020
Методичні рекомендації щодо роботи на web-платформі NEURON дистанційного навчання
МПВ Кучин Ю.Л., Науменко О.М., Власенко О.М., Канюра О.А., Гашенко І.О.
http://nmuofficial.com/distant-education/metodychni-materialy-po-roboti-z …, 2020
2020
Проектування педагогічної моделі формування інформатичної компетентності майбутніх фармацевтів
КІІ Микитенко П.В.
Сучасний стан та перспективи розвитку природничих дисциплін в медичній …, 2020
2020
ІНФОРМАТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ МЕДИКІВ: СВІТОВИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
ПВ Микитенко
Редакційна колегія журналу, 2019
2019
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВИКОРИСТАННЯ СУБД ПРИ ОПРАЦЮВАННІ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ДАНИХ
P Mykytenko
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 132-144, 2019
2019
Науково-експерементальне вивчення структури і властивостей полімерно-карбідних наносистем у матеріалознавстві
НЮВ Микитенко П.В., Гордієнко В.П., Касперський А.В., Кучменко О.М.
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія …, 2019
2019
Інформатична підготовка студентів медиків: світовий та вітчизняний досвід
МП В.
Комп’ютер у школі та сім’ї 155 (3), 9–16, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20