Підписатись
Любов Лучкіна, Лучкина Л.В., Luchkina Lubov, Лучкіна
Любов Лучкіна, Лучкина Л.В., Luchkina Lubov, Лучкіна
Інші іменаЛучкіна-Загородня Любов
кандидат педагогічних наук доцент Глухівський НПУ ім.О.Довженка, кандидат педагогических наук
Підтверджена електронна адреса в gnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування мовленнєвої культури майбутніх вчителів загально технічних дисциплін
ЛВ Лучкіна
Інститут педагогіки АПН України, 2000
192000
Мовна й мовленнєва підготовка майбутніх учителів технічних дисциплін у світлі теорії мовленнєвої діяльності
Лучкіна
141999
Формування фахового словника в майбутніх учителів технічних спеціальностей
ЛФ Лучкіна
Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Серія “Педагогіка, 104, 2002
112002
Риторична компетентність учнів: зміст, структура та шляхи формування
ЛЛ Кухарчук І.
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2021
42021
Українська мова за професійним спрямуванням: практикум: навчальний посібник
ХІ Кухарчук І., Лучкіна Л., Марєєв Д.
2021
Олександр Довженко в рецепції сучасної наукової думки: колективна монографія / за ред. А. О. Новикова. Харків : ХІФТ, . 416 с.
Т Кухарчук , Лучкіна , Новиков
2019
ЕВОЛЮЦІЯ ПІДХОДІВ ДО ВИВЧЕННЯ ДИНАМІКИ УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРОК У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ДІАЛЕКТОЛОГІЇ (ХХ - ПОЧ. ХХІ СТ.)
Л Марєєв
2018
Українська фразеологія крізь призму гендерних стереотипів
Л Бойко
2015
Формування в студентів навичок синтаксичного аналізу мови сучасної української преси
Лучкіна
2013
Формування мовленнєвої особистості майбутнього вчителя засобами художньої літератури
Лучкіна
Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія …, 2012
2012
Формування майбутнього вчителя-словесника
Лучкіна
Українська мова і література в школі, 2010
2010
ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ МОВЛЕННЯ СТУДЕНТА–ПРАКТИКАНТА
Лучкіна
2009
Стимулювання студентів-філологів до вдосконалення мовленнєво-творчих умінь як складова фахової підготовки вчителя-словесника
Лучкіна
2008
Формування мовленнєвої культури майбутніх учителів технічного фаху
Лучкіна
2004
Основні напрями мовно-мовленнєвої підготовки студентів технічних спеціальностей у педагогічних вузах
Лучкіна
2003
Роль української художньої літератури у формуванні мовленнєвої особистості майбутнього вчителя
Лучкіна
2003
Культура ділового професійного мовлення з практикумом: Програма педагогічних вузів 7.010103 – Педагогіка і методика середньої освіти, трудове навчання (із спеціалізаціями)
Лучкіна
2002
Формування мовленнєвої культури майбутніх учителів технічного фаху засобами художньої літератури
Лучкіна
2002
Розвиток мовленнєвої особистості майбутнього вчителя технічного фаху в процесі вивчення мовного курсу
Лучкіна
2002
Підготовка майбутніх учителів до формування комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів
Лучкіна
2001
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20