Саєнко Тетяна Василівна
Саєнко Тетяна Василівна
Підтверджена електронна адреса в nau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Екологічна освіта–основа сталого розвитку суспільства
СВ Бойченко, ТВ Саєнко
К.: Університет «Україна, 2013
192013
Освіта екобезпечного інформаційного суспільства: проблеми і перспективи: монографія
ТВ Саєнко
К.: Освіта України, 233, 2008
112008
Світові тенденції в екологічній освіті
ОІ Бондар, ТВ Саєнко
Екологічний вісник 4, 18-22, 2006
112006
Екологізація знання і виробництва в умовах інформаційного суспільства
Т Саєнко
Вища освіта України, 95-102, 2005
112005
Нова парадигма розвитку української освіти у ХХІ столітті
Т Саєнко, О Познанська
Вища освіта України, 29, 2008
92008
Теоретичні і методичні основи екологічної підготовки фахівців у технічних університетах: дис.… доктора пед. наук: 13.00. 04/Тетяна Василівна Саєнко
ТВ Саєнко
К, 2006
82006
Формування творчої активності майбутнього вчителя
Т Саєнко
Рідна школа, 22-24, 2007
72007
Екологізація освіти–важливий напрям екологізації економіки
ГО Білявський, ТВ Саєнко, ОВ Пащенко
Екологічний вісник, 16, 2010
52010
Громадські організації в екологічній інтеграції суспільства
ТВ Саєнко
Нові технології навчання: Наук.-метод. зб./Кол. авт.–К.: Наук.-метод. центр …, 2005
52005
Екологічна освіта в Україні–досягнення і перспективи
ТВ Саєнко
Екологічний вісник: наук.-попул. екологічний журнал, 20-24, 2004
52004
Education ecosafety Information Society: Problems and Prospects
TV Sayenko
Monograph.–K.: Education of Ukraine,–288 p, 2008
42008
Особливості та інноваційні підходи до формування творчої активності майбутнього вчителя
Т Саєнко
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2006
42006
Вдосконалення якості екологічної підготовки студентів ВНЗ
ТВ Саєнко
Нові технології навчання: наук.-метод. збірник.–Київ-Вінниця: Інститут …, 2011
32011
Ekolohichna osvita–osnova staloho rozvytku suspilstva: problemy i perspektyvy vyshchoi shkoly
SV Boichenko, TV Saienko
Kyiv: University «Ukraine, 2013
22013
Творчість у процесі професійної підготовки майбутніх викладачів хореографії
Т Саєнко
Молодь і ринок, 73-76, 2010
22010
Методологічні основи екологічної підготовки студентів вищих навчальних закладів
Т Саєнко
Гірська школа Українських Карпат, 121-124, 2014
12014
Абсолютно безпристрастно и спокійно: психологические афоризмы, наставления, пожелания
ТВ Саенко
ТВ Саенко.-К.:[б. в.], 2000
12000
Досвід вивчення з магістрантами проблем сучасного образотворчого мистецтва
ТВ Саєнко
2021
Живопис на склі у професійній підготовці вчителя образотворчого мистецтва
ТВ Саєнко
2021
Українське декоративно-ужиткове мистецтво
АЄ Чорнощоков, ОО Бабенко, ТВ Батієвська, НМ Дігтяр, ...
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20