Саєнко Тетяна Василівна
Саєнко Тетяна Василівна
Підтверджена електронна адреса в nau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Світові тенденції в екологічній освіті
ОІ Бондар, ТВ Саєнко
Екологічний вісник 4, 18-22, 2006
112006
Екологізація знання і виробництва в умовах інформаційного суспільства
Т Саєнко
Вища освіта України, 95-102, 2005
112005
Нова парадигма розвитку української освіти у ХХІ столітті
Т Саєнко, О Познанська
Вища освіта України, 29, 2008
92008
Освіта екобезпечного інформаційного суспільства: проблеми і перспективи: монографія
ТВ Саєнко
К.: Освіта України, 233, 2008
92008
Теоретичні і методичні основи екологічної підготовки фахівців у технічних університетах: дис.… доктора пед. наук: 13.00. 04/Тетяна Василівна Саєнко
ТВ Саєнко
К, 2006
62006
Громадські організації в екологічній інтеграції суспільства
ТВ Саєнко
Екологічний вісник, 15-18, 2005
52005
Education ecosafety Information Society: Problems and Prospects
TV Sayenko
Monograph.–K.: Education of Ukraine,–288 p, 2008
42008
Проблеми реалізації в Україні програми ЄЕК ООН «Освіта для екобезпечного (сталого) розвитку»
ГО Білявський, ТВ Саєнко
Екологія і ресурси: зб. наук. праць.–2007.–Вип 16, 90-97, 2007
42007
Вдосконалення якості екологічної підготовки студентів ВНЗ
ТВ Саєнко
Нові технології навчання: наук.-метод. збірник.–Київ-Вінниця: Інститут …, 2011
32011
Inhibition of copper corrosion by dimethylolthiourea in dilute nitric acid (in Russian) Zashch
MI Donchenko, TV Sayenko
Met 15 (1), 1979
31979
Ekolohichna osvita–osnova staloho rozvytku suspilstva: problemy i perspektyvy vyshchoi shkoly
SV Boichenko, TV Saienko
Kyiv: University «Ukraine, 2013
22013
Творчість у процесі професійної підготовки майбутніх викладачів хореографії
Т Саєнко
Молодь і ринок, 73-76, 2010
22010
Методологічні основи екологічної підготовки студентів вищих навчальних закладів
Т Саєнко
Гірська школа Українських Карпат, 121-124, 2014
12014
Абсолютно безпристрастно и спокійно: психологические афоризмы, наставления, пожелания
ТВ Саенко
ТВ Саенко.-К.:[б. в.], 2000
12000
Українське декоративно-ужиткове мистецтво
АЄ Чорнощоков, ОО Бабенко, ТВ Батієвська, НМ Дігтяр, ...
2020
Культурно-освітній простір випускової кафедри як чинник формування професіоналізму майбутнього вчителя образотворчого мистецтва
АЄ Чорнощоков, ТВ Саєнко, ІМ Мужикова
2019
Актуальність розробки технології сиркової пасти з базиліком
СО Губа, ТВ Саєнко, ТВ Саенко
2019
ЕКОЛОГІЯ СЕРЕД ПРИРОДНИЧИХ НАУК У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
В Фролов, Т Саєнко
Редакційна колегія, 38, 2019
2019
Применение электронных ресурсов при изучении экологических дисциплин
Т Саенко
Вiсник Нацiонального авiацiйного унiверситету. Серiя: Педагогiка. Психологiя …, 2018
2018
Формування художньо-педагогічної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва в умовах полікультурного суспільства
ТВ Саєнко
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20