Роман Павелків
Роман Павелків
професор психологія, Рівненський державний гуманітарний університет
Підтверджена електронна адреса в rshu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вікова психологія
РВ Павелків
К.: Кондор 468, 2011
2282011
Дитяча психологія: навч. посіб.
РВ Павелків, ОП Цигипало
К.: Академвидав 431, 122-201, 2008
2222008
Загальна психологія: підручник
РВ Павелків
К, 2000
1422000
Розвиток моральної свідомості та самосвідомості у дитячому віці:[Монографія]
РВ Павелків
Рівне: Волинські обереги 248, 2004
752004
Розвиток моральної свідомості та самосвідомості в молодшому шкільному віці: дис.… доктора психол. наук: 19.00. 07
РВ Павелків
Рівненський державний гуманітарний університет, 2005
492005
Феноменологія морального розвитку особистості: детермінація, механізми, генезис: Монографія
РВ Павелків
Рівне: Волинські обереги, 2009
182009
Психодіагностичний інструментарій в умовах дошкільного закладу
РВ Павелків, ОП Цигикало
К.: Центр учбової літератури, 2013
172013
Просоціальний розвиток особистості
РВ Павелків
Рівне: Вид. О. Зень, 2013
172013
Становлення моральної самосвідомості підлітків у процесі психологічного консультування
ЮА Алєксєєва
НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
142006
Формування та розвиток здатності до моральної рефлексії в процесі активного соціально-психологічного навчання молодших школярів
РВ Павелків
Психологія: реальність і перспективи 2017 (Вип. 8), 5-10, 2017
122017
Педагогічна психологія (Те оретичні концепції та практикум): Навчальний посібник
ММ Заброцький, РВ Павелків
Рівне: Б, 297, 2003
122003
Формування ідентичності в студентському віці/Роман Павелків, Тетяна Потапчук
Р Павелків
Нова педагогічна думка:[наук.-метод. журн.], 77-80, 2011
102011
Психологічні умови формування готовності до трудової діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів
СВ Герасіна
Видавництво НПУ імені М. Драгоманова, 2009
102009
Молодший школяр у моральному вимірі міжособистісних відносин
РВ Павелків
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2003
92003
Ціннісна система як критерій особистісного виміру
ІД Бех, РВ Павелків
Українська психологія: сучасний потенціал. Матеріали Четвертих Костюківських …, 1996
91996
Дитяча психологія: навч. посіб. для самостійної роботи студента/РВ Павелків, ОП Цигипало
Р Павелків
Київ: Академвидав, 2011
82011
Вікова психологія [Електронний ресурс]
РВ Павелків
РВ Павелків.-режим доступу: http://pidruchniki. com/1584072037047 …, 2015
72015
Феномен просоціальності як новий аспект психологічного аналізу
РВ Павелків
Психологія: реальність і перспективи 2013 (Вип. 2), 4-8, 2013
62013
Рефлексія як психологічний механізм моральної саморегуляції поведінки особистості
РВ Павелків
Психологія: реальність і перспективи 2018 (Вип. 11), 5-10, 2018
52018
Психолого-педагогічні умови розвитку рефлексії в учнів початкових класів
РВ Павелків
Актуальні проблеми психології/За ред. СД Максименка, ЛМ Карамушки–К 1, 121-129, 2002
42002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20