Follow
Герасименко Віталій Анатолійович
Герасименко Віталій Анатолійович
Other namesHerasymenko Vitalii, Gerasimenko Vitaliy
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Verified email at kname.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Modeling of traction electric drive with DC series motors
АНМ АА Шавелкин, ИА Костенко, ВА Герасименко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (2), 42-48, 2016
42016
Моделирование тягового электропривода с двигателями постоянного тока последовательного возбуждения
АА Шавелкин, ИА Костенко, ВА Герасименко, АН Мовчан
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (2 (79)), 42-48, 2016
22016
Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу: конспект лекцій для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 141–Електроенергетика …
МІ Шпіка, СО Закурдай, ВА Герасименко
12019
Increasing energy performance of urban electric transport
N Shpika, M Smyrnyi, V Herasymenko, V Pryanicka
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2019
12019
Повышение энергоэффективности на городском электрическом транспорте
ГВА Андрейченко Владимир Павлович, Донец Александр Вадимович
«Комунальне господарство міст»: Науково-технічний збірник, 412-417, 2013
1*2013
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ РУХОМИМ СКЛАДОМ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТРАНСПОРТУ З ВИКОРИСТАННЯМ DC-DC ПЕРЕТВОРЮВАЧА
ВП Андрійченко, ОВ Донець, ІО Костенко
Комунальне господарство міст, 489-497, 2012
12012
Вдосконалення системи тягового електроприводу при модернізації на міському електричному транспорті
ВА Герасименко, ДВ Гусак
Харків: ДБТУ, 2022
2022
Реалізація зарядних станцій для електромобілів з використанням відновлювальних джерел енергії
ОІ Толстік, ВА Герасименко
Харків: ДБТУ, 2022
2022
Вдосконалена система контролю та управління джерелом енергії тягового приводу електромобіля
ВА Герасименко, МІ Захаров
Харків: ДБТУ, 2022
2022
Впровадження сучасних систем акумулювання енергії для електроживлення електромобілів
КВ Бабенко, ВА Герасименко
Харків: ДБТУ, 2022
2022
Повышение энергетических характеристик тяговых электромобилей в решении проблемы электрического торможения
В Герасименко, Н Шпика, М Смирный, Д Хуружа
НАУКА и ТЕХНИКА 20 (1), 52-57, 2021
2021
Вдосконалення методів моніторингу на маршрутах міського електричного транспорту
КО Василькевич
Харків: ХНТУСГ, 2020
2020
Вдосконалення міських транспортних систем у сучасних мегаполісах
ВА Герасименко
Редакційна колегія, 207, 2019
2019
Спосіб автоматичного керування тяговими електродвигунами послідовного збудження електрорухомого складу в гальмівному режимі
ВА Герасименко, МІ Шпіка
2018
Моделирование тягового электропривода с двигателями постоянного тока последовательного возбуждения
АА Шавелкин, ВА Герасименко, ИА Костенко, АН Мовчан
Электрооборудование: эксплуатация и ремонт, 36-45, 2017
2017
Поліпшення енергетичних показників тягового електропривода трамвая з двигуном постійного струму послідовного збудження
АА Шавёлкин, ВА Герасименко, СМ Кожемякин
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин i …, 2015
2015
Улучшение энергетических показателей тягового электропривода трамвая с двигателем постоянного тока последовательного возбуждения
АА Шавёлкин, ВА Герасименко, СМ Кожемякин
Сборник научных трудов «Вестник НТУ «ХПИ»: Проблеми удосконалення …, 2015
2015
Вдосконалення способу регулювання частоти обертання тягових двигунів постійного струму послідовного збудження
МІ Шпіка, ВП Андрійченко, ВА Герасименко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
2015
Повышение энергоэффективности электроприводов с тяговыми электродвигателями постоянного тока последовательного возбуждения
ГВА Хворост Николай Васильевич, Закурдай Светлана Александровна
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2014
2014
Использование АРМ для анализа работы узлов и агрегатов на городском транспорте
ГВА Сериков Яков Александрович
Перспективы развития и безопасность автотранспортного комплекса: материалы …, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20