Герасименко Віталій Анатолійович
Герасименко Віталій Анатолійович
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Modeling of traction electric drive with DC series motors
A Shavelkin, V Gerasimenko, I Kostenko, A Movchan
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 1 (2), 79, 2016
3*2016
Моделирование тягового электропривода с двигателями постоянного тока последовательного возбуждения
АА Шавелкин, ИА Костенко, ВА Герасименко, АН Мовчан
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 42-48, 2016
22016
Increasing energy performance of urban electric transport
N Shpika, M Smyrnyi, V Herasymenko, V Pryanicka
Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG 2019 (22 (1)), 44-51, 2019
2019
Спосіб автоматичного керування тяговими електродвигунами послідовного збудження електрорухомого складу в гальмівному режимі
ВА Герасименко, МІ Шпіка
2018
Моделирование тягового электропривода с двигателями постоянного тока последовательного возбуждения
АА Шавелкин, ВА Герасименко, ИА Костенко, АН Мовчан
Электрооборудование: эксплуатация и ремонт, 36-45, 2017
2017
Поліпшення енергетичних показників тягового електропривода трамвая з двигуном постійного струму послідовного збудження
АА Шавёлкин, ВА Герасименко, СМ Кожемякин
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин i …, 2015
2015
Улучшение энергетических показателей тягового электропривода трамвая с двигателем постоянного тока последовательного возбуждения
АА Шавёлкин, ВА Герасименко, СМ Кожемякин
Сборник научных трудов «Вестник НТУ «ХПИ»: Проблеми удосконалення …, 2015
2015
Вдосконалення способу регулювання частоти обертання тягових двигунів постійного струму послідовного збудження
МІ Шпіка, ВП Андрійченко, ВА Герасименко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
2015
Повышение энергоэффективности электроприводов с тяговыми электродвигателями постоянного тока последовательного возбуждения
ГВА Хворост Николай Васильевич, Закурдай Светлана Александровна
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2014
2014
Использование АРМ для анализа работы узлов и агрегатов на городском транспорте
ГВА Сериков Яков Александрович
Перспективы развития и безопасность автотранспортного комплекса: материалы …, 2013
2013
Использование АРМ для анализа работы узлов и агрегатов, повышения безопасности городского электрического транспорта
ЯО Сєріков, ВА Герасименко
Культура безпеки – запорука сталого розвитку суспільства: Матеріали …, 2013
2013
Повышение энергоэффективности на городском электрическом транспорте
ГВА Андрейченко Владимир Павлович, Донец Александр Вадимович
«Комунальне господарство міст»: Науково-технічний збірник, 412-417, 2013
2013
Спосіб ослаблення поля тягового електродвигуна послідовного збудження
ВП Андрійченко, ІО Костенко, ВА Герасименко
2012
Конспект лекцій з дисципліни" Силові перетворювачі для автоматизованого електроприводу"(для студентів 4, 5 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.050702 …
МІ Шпіка
2009
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Системи керування електпроприводами» для студентів усіх форм навчання освітнього рівня «бакалавр …
МІ Шпіка, СО Закурдай, ВА Герасименко
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–15