Пікус Руслана Володимирівна / Ruslana Pikus
Пікус Руслана Володимирівна / Ruslana Pikus
Verified email at univ.net.ua - Homepage
TitleCited byYear
Страхування: Підручник/[ВД Базилевич, КС Базилевич, РВ Пікус та ін.; за ред. ВД Базилевича]
ВД Базилевич
К.: Знання, 2008
1732008
Управління фінансовими ризиками: навч. посіб.
РВ Пікус
К.: знання, 2010
78*2010
Strakhuvannia [Insurance]
VD Bazylevych, KV Bazylevych, RV Pikus
Znannia, Kyiv, Ukraine, 2008
462008
Развитие страхового рынка в условиях глобализации
РВ Пікус
Вiсник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2011
182011
Інноваційний розвиток страхової діяльності як основа підвищення її ефективності
РВ Пікус, ВО Заколодяжний
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
16*2015
Страхові ринки України й Росії в умовах фінансової кризи
РВ Пікус, НВ Приказюк
Фінанси України, 47-55, 2009
162009
Ринок страхування життя в Україні: тенденції та європейський досвід
АС Криклій, РВ Пікус
Економіка та держава, 13-16, 2008
162008
Міжнародний досвід діяльності страхових посередників
Р Пікус, О Терещенко
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2009
152009
Класифікація фінансових ризиків страхових компаній–основа ефективного ризик-менеджменту
РВ Пікус
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія …, 2006
152006
Досвід інвестиційної діяльності зарубіжних страхових компаній
РВ Пікус, Д Нестерова
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2014
14*2014
Оцінка підприємницького ризику
РВ Пікус
Фінанси України, 88-93, 2004
142004
Управління інвестиційними ризиками
РВ Пікус
Фінанси України, 106-113, 2001
14*2001
Ефективність інвестиційної стратегії страхових компаній в Україні
РВ Пікус, Д Нестерова
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2015
13*2015
Міжнародний досвід управління активами страхової компанії
RV Pikus
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2010
132010
Upravlinnia finansovymy ryzykamy [Financial Risk Management]
RV Pikus, NV Prykaziuk
Znannia, Kyiv, Ukraine, 2010
112010
Страхові послуги
ВД Базилевич
підручник/ВД Базилевич, РВ Пікус, НВ Приказюк, ТП Мо ташко та ін, 0
9*
Страхові послуги: підручник у 2 ч. Ч. 2. К
ВД Базилевич, РВ Пікус, НВ Приказюк, ТП Моташко
Логос, 2014
82014
The theory and practice of the efficient capital market hypothesis
R Pikus, A Ignatyuk
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2012
8*2012
Finansovyi supermarket iak forma intehratsii bankiv i strakhovykh kompanii
RV Pikus, DS Nesterova
Financial supermarket as a form of integration of banks and insurance …, 2012
8*2012
Інновації в страхуванні: світовий досвід, напрямки розвитку в Україні
РВ Пікус
Теоретичні та прикладні питання економіки, 135-140, 2009
82009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20