Дорда Світлана Володимирівна
Дорда Світлана Володимирівна
Навчально-науковий інститут бізнес-технологій "УАБС" Сумського державного університету
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.sumdu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Комунікативно-прагматичні особливості висловлювань, що передають каяття.
СВ Дорда, СВ Дорда
Київcький держ. лінгвістичний ун-т, 1996
141996
Складності перекладу юридичної термінології
СВ Дорда
Волинський Національний університет ім. Лесі Українки, 2011
82011
Сучасний стан правничої лінгвистики (короткий нарис)
СВ Дорда, СВ Дорда
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
42011
Про деякі особливі характеристики юридичного дискурсу
СВ Дорда
ББК 87: 86-4я43 С24, 146, 2014
32014
Мова права. Проблема термінологічної точності
СВ Дорда, СВ Дорда
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
32012
The Role of Materials in Teaching ESP
SV Dorda, LI Klochko
ВІСНИК, 42, 2008
32008
Про деякі теоретичні засади дослідження політичного дискурсу
СВ Дорда, СВ Дорда
22015
Фактор адресата в высказываниях лести
СВ Дорда, СВ Дорда
Запорожский национальный университет, 2007
22007
Лесть как лживый речевой акт
СВ Дорда, СВ Дорда
Минский государственный лингвистический университет, 2006
22006
Teaching and learning ESP beyond the classroom
SV Dorda
22004
THE MALE-AS-THE-NORM SYNDROME (ABOUT SOME ASPECTS OF GENDER BIAS IN THE ENGLISH LANGUAGE)
S Dorda
НАУКОВІ ЗАПИСКИ, 222, 2015
12015
Науково-технологічні основи конверсії відновлюваної сировини в біоводень, біометан та біодизель
НБ Голуб
НТУУ “КПІ, 2014
12014
Формування іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності у студентів юридичного факультету
СВ Дорда, СВ Дорда
Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012
12012
Мова права та особливості її перекладу
СВ Дорда, СВ Дорда
Луганський національний університет ім. Т. Шевченка, 2011
12011
Юридичний дискурс як особлива модель інституціонального дискурсу
СВ Дорда, СВ Дорда
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
12011
Высказывания положительной оценки в картине мира англоязычных этнокультур
СВ Дорда, СВ Дорда
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира …, 2011
12011
Language Change or Language Innovation?
SV Dorda
Національний університет «Львівська політехніка», 2010
12010
Гендерный дискурс и его системные характеристики
СВ Дорда, СВ Дорда
Альма-матер, 2006
12006
Needs Analysis and Evaluation in ESP
SV Dorda
Przemysl–Praha, 2005
12005
Categorizing the psalms according to genre
SV Dorda
Луганський національний педагогічний університет ім. ТГ Шевченка, 2005
12005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20