Павел Войтович | Pavel Voitovich | Павло Войтович
Павел Войтович | Pavel Voitovich | Павло Войтович
Підтверджена електронна адреса в onua.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Концепція інформаційних прав людини в доктрині сучасного міжнародного права
ПП Войтович
Актуальні проблеми держави і права, 413-420, 2011
22011
Проблеми міжнародно-правового регулювання інформаційної безпеки
ПП Войтович
Міжнародні читання з міжнародного права присвячені пам’яті професора П.Є …, 2012
12012
Інформаційні права людини в міжнародному праві та в законодавстві України
ПП Войтович
Митна справа, 429-435, 2012
1*2012
Міжнародні стандарти права на інформацію
ПП Войтович
Актуальні проблеми держави і права, 425-432, 2011
12011
ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВА ЛЮДИНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ ТА В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАНИ
ПП Войтович
1*
Особливості захисту права на інформацію в мережі Інтернет
ПП Войтович
Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики …, 2013
2013
Інститут інформаційних прав людини в міжнародному праві
ПП Войтович
Правове життя сучасної України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 …, 2013
2013
Право доступу до юридичної інформації як складова права на інформацію
ПП Войтович
Теоретичні та практичні проблеми забезпечення сталого розвитку державності …, 2012
2012
Захист інформаційних прав людини в контексті практики Європейського Суду з прав людини
ПП Войтович
Правове забезпечення ефективного виконання рішень і застосування практики …, 2012
2012
Європейський Суд з прав людини в системі иіжнародно-правового захисту інформаційних прав
ПП Войтович
Сучасні проблеми правового забезпечення державних реформ. Матеріали …, 2012
2012
Щодо практики Європейського Суду з прав людини у сфері інформаційних прав
ПП Войтович
Право як ідея врегулювання: рівень ефективності та способи його підвищення …, 2012
2012
Access to Internet and use of Internet as informational rights: some issues of international legal regulation
PP Voitovich
Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції …, 2012
2012
Право на доступ до екологічної інформації у міжнародному праві
ПП Войтович
Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку. Збірник тез наукових …, 2012
2012
Міжнародно-правове регулювання поширення інформації
ПП Войтович
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Національне та …, 2012
2012
Інтернет і міжнародне право
ПП Войтович
Наука и технологии: шаг в будущее - 2012. Материалы 8-й международной научно …, 2012
2012
Деякі питання міжнародно-правового регулювання Інтернету
ПП Войтович
Сучасна наука в мережі Інтернет. Матеріали восьмої Міжнародної науково …, 2012
2012
Міжнародно-правове співробітництво у сфері надання екологічної інформації
ПП Войтович
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Права людини: проблеми …, 2012
2012
Європейський Суд з прав людини в механізмі міжнародно-правового захисту інформаційних прав людини
ПП Войтович
Митна справа, 291-297, 2012
2012
Міжнародно-правове регулювання поширення інформації
ПП Войтович
Правова держава, 245-250, 2012
2012
Міжнародно-правове регулювання Інтернету
ПП Войтович
Правничий вісник Університету «КРОК», 46–51, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20