Маньковська Руслана (Маньковская Р.В., Ruslana Mankovska)
Маньковська Руслана (Маньковская Р.В., Ruslana Mankovska)
старший науковий співробітник, Інститут історії України НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене history.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Музейництво в Україні
РВ Маньковська
НАН України, 2000
282000
Сучасні музейні комунікації та перспективи їх розвитку
Р Маньковська
Краєзнавство, 75-84, 2013
212013
Музеологія як наукова галузь: сучасний дискурс та проблема теоретичного інтегрування
Р Маньковська
Краєзнавство, 2009
162009
Музейництво в Україні: питання теорії і практики (1917—червень 1941)
РВ Маньковська
Автореферат дисертації на здоб. наук. ст. канд. істор. наук (07.00. 01 …, 1997
81997
Музейна справа в Україні: теоретичні, практичні та антропологічні виміри історичного досвіду (1920-і рр.–початок ХХІ ст.)
РВ Маньковська
Фоліант, 2017
62017
Музеї України у суспільно-історичних викликах XX-початку XXІ століть
РВ Маньковська
Prostir-M, 2016
62016
Музеєзнавство в Україні
РВ Маньковська
К, 2000
62000
Музейники в лещатах тоталітаризму
РВ Маньковська
Історія України: Маловідомі імена, події, факти: зб. статей/відп. ред. ПТ …, 2000
62000
Сакральна дерев’яна архітектура України в світовій спадщині
Р Маньковська
Краєзнавство, 2010
52010
Музеї України в інформаційному просторі: досвід та перспективи
РВ Маньковська
Історія України. Маловідомі імена, події, факти. Вип 11, 214-221, 2000
52000
народне муЗейництво в громадянському суспіЛьстві: історія і перспективи роЗвитку
Р Маньковська
Інститут історії України НАН України, 2008
42008
Краєзнавчі музеї в Україні: історія і сучасність
Р Маньковська
Краєзнавство, 2000
42000
Музейні установи та музейники у період «Великого терору»(1937–1938 рр.)
РВ Маньковська
Політичні репресії в Українській РСР 1938, 300-321, 1937
41937
Знищення музейних збірок в УРСР у післявоєнний період (друга половина 1940-х–1950-х рр.)
Р Маньковська
Історія України: маловідомі імена, події, факти, 2011
32011
Краєзнавство і освіта: витоки і перспективи співбуття
Р Маньковська
Краєзнавство, 2011
32011
Захисник національної спаДщини
Р Маньковська
Краєзнавство, 2010
32010
Деформаційні процеси в музейництві: західноукраїнські області в радянський період
Р Маньковська
Краєзнавство, 2017
22017
Науково-краєзнавча експедиція національної спілки краєзнавців України «сторінки історії Кіровоградщини: від минулого до сьогодення
Р Маньковська
Краєзнавство, 2012
22012
Внесок академіка НАН України ПТ Тронька в теорію і практику музейної справи України
Р Маньковська
Інститут історії України НАН України, 2010
22010
Краезнавчий аспект в культурологічній освіті України (з досвіду викладання культурології)
РВ Маньковська
Інститут історії України НАН України, 2005
22005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20