Олена Бакалець_Olena Bakalets
Олена Бакалець_Olena Bakalets
доцент кафедри функціональної діагностики і клінічної
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Деякі аспекти патогенезу синдрому ендогенної інтоксикації
СВ Дзига, ОВ Бакалець, ЛМ Сас, ВЄ Пелих
Вісник наукових досліджень, 15-16, 2011
82011
Особливості синдрому ендогенної інтоксикації у хворих на алергічні дерматози
ОВ Бакалець
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 13-15, 2012
22012
Основні механізми розвитку алергічної реакції при алергічних дерматозах
ОВ Бакалець
Вісник наукових досліджень, 4-7, 2013
12013
CLINICAL CASE OF BORRELIOSIS INFECTION AS A POSSIBLE CAUSE OF HEART DAMAGE AND SYNCOPE
SV Dzyha, OV Bakalets, NB Behosh, KY Maksiv
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 2020
2020
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК БОРЕЛІОЗНОЇ ІНФЕКЦІЇ ЯК МОЖЛИВОЇ ПРИЧИНИ УРАЖЕННЯ СЕРЦЯ ТА ВИНИКНЕННЯ СИНКОПАЛЬНИХ СТАНІВ
SV Dzyha, OV Bakalets, NB Behosh, KY Maksiv
Вісник медичних і біологічних досліджень, 83-85, 2020
2020
PRINCIPLES FOR THE USE OF BRONCHODILATORS IN THE DIAGNOSTICS OF BRONCHIAL OBSTRUCTIVE SYNDROME
OV Bakalets, NB Behosh, SV Dzyha, TA Zaiets, K Maksiv
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 2020
2020
ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ БРОНХОЛІТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ У ДІАГНОСТИЦІ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМУ
OV Bakalets, NB Behosh, SV Dzyha, TA Zaiets, KY Maksiv
Вісник медичних і біологічних досліджень, 54-61, 2020
2020
Modern requirements for spirometry
OV Bakalets, NB Behosh, SV Dzyha, TA Zaiets
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 2020
2020
VENTRICULAR DISORDERS OF THE RHYTHM ON THE BACKGROUND OF THE THYROID HYPERFUNCTION (CLINICAL CASE)
SV Dzyha, OV Bakalets, TA Zaiets, NB Behosh
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University, 2019
2019
Шлуночкові порушення ритму на тлі гіперфункції щитоподібної залози (клінічний випадок)
SV Dzyha, OV Bakalets, TA Zaiets, NB Behosh
Вісник медичних і біологічних досліджень, 76-79, 2019
2019
ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРАПІЇ ГОСТРОГО ПАНКРЕАТИТУ ЗА РАХУНОК ВИКЛЮЧЕННЯ СТРЕСОВОГО ФАКТОРУ, ПСИХОЕМОЦІЙНОГО НАВАНТАЖЕННЯ
Т Заєць, Т Бойко, С Дзига, О Бакалець
ΛΌГOΣ. МИСТЕЦТВО НАУКОВОЇ ДУМКИ, 64-66, 2019
2019
СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПРОВЕДЕННЯ СПІРОМЕТРІЇ
OV Bakalets, NB Behosh, SV Dzyha, TA Zaiets
Вісник медичних і біологічних досліджень, 59-64, 2019
2019
Фармакокорекція кріоглобулінемії при алергічних дерматозах із супутньою цитомегаловірусною інфекцією
ОВ Бакалець, АЄ Мудра, ОМ Олещук
Art of medicine, 11-15, 2019
2019
PUBLICATIONS IN INTERNATIONAL RANKING JOURNALS AS EFFICIENCY CRITERION OF MODERN SCIENCE
MI Marushchak, IY Krynytska, SV Dzyga, OV Bakalets, TA Zaiets, ...
Ternopil State Medical University, 2017
2017
ПУБЛІКАЦІЇ У МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГОВИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ ВИДАННЯХ ЯК КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ СУЧАСНОЇ НАУКИ
MI Marushchak, IY Krynytska, SV Dzyga, OV Bakalets, TA Zaiets
2017
Публікації у міжнародних рейтингових наукометричних виданнях як критерій ефективності сучасної науки
МІ Марущак, ІЯ Криницька, СВ Дзиґа, ОВ Бакалець, ТА Заєць, ГГ Габор, ...
Медична освіта, 46-49, 2017
2017
ASPECTS OF ENGLISH-SPEAKING STUDENTS TRAINING AT THE FUNCTIONAL DIAGNOSTICS AND CLINICAL PATHOPHYSIOLOGY DEPARTMENT
SV Dzyha, MI Marushchak, OV Bakalets, NB Behosh, TA Zaiets
Ternopil State Medical University, 2016
2016
Аспекти навчання англомовних студентів на кафедрі функціональної діагностики та клінічної патофізіології
СВ Дзига, МІ Марущак, ОВ Бакалець, НБ Бегош, ТА Заєць
Медична освіта, 66-67, 2016
2016
Вплив систематичних фізичних навантажень на показники електрокардіограми
СВ Дзига, МІ Марущак, ОВ Бакалець, НБ Бегош, ТА Заєць
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 115-115, 2016
2016
ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ “ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА” У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ТДМУ ІМ. ІЯ ГОРБАЧЕВСЬКОГО
СВДОВБНБ Бегош
Медична освіта, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20