Подписаться
Ігор Альтман
Ігор Альтман
Научно практический Центр эндоваскулярной нейрорентгенхирургии
Подтвержден адрес электронной почты в домене npc.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Эндоваскулярные мультидисциплинарные вмешательства при распространенном атеросклерозе венечных, сонных и подвздошных артерий
СН Фуркало, ВА Кондратюк, ИВ Альтман
Клінічна хірургія, 5, 2003
242003
Посттравматические артериовенозные фистулы. Опыт лечения
ЛМ Чернуха, ПИ Никульников, ЕВ Каширова, ГГ Влайков, ИВ Альтман, ...
Новости хирургии 19 (3), 63-69, 2011
112011
Метод эмболизации маточных артерий в органосохраняющем лечении лейомиомы матки
ТФ Татарчук, НВ Косей, ИВ Альтман
Здоровье женщины, 15-20, 2009
102009
Рентгенендоваскулярна емболізація маткових артерій–новий етап у малоінвазивному лікуванні фіброміоми матки
ІВ Альтман
Практична медицина 8 (2), 11-13, 2002
92002
Сосудистые аномалии как следствие нарушения эмбрионального ангиогенеза
ИВ Альтман, ЛМ Чернуха, АА Гуч
Клінічна флебологія 1 (1), 46-48, 2008
82008
Возможности комбинированного хирургического и рентгенхирургического лечения травматических повреждений магистральных артерий
ИВ Альтман, СН Фуркало, ПИ Никульников
Серце i судини., 28, 2006
72006
Ангиографическая диагностика изменений артериального кровообращения у больных с отда ленными последствиями травм кисти и пальцев
АЮ Фурманов, ИВ Альтман
Интервен ционная радиология и миниинвазивная хирургия, 43-48, 2009
62009
Венозні форми вродже них судинних мальформацій нижніх кінцівок
ЛМ Чернуха, АО Гуч, МО Артеменко, ІВ Альтман, ІВ Гомоляко, ...
Діагностика та хірургічне лікування. Клінічна хірургія 2, 52-56, 2011
22011
Эндоваскулярные вмешательства при поражениях бедренно-подколенного сегмента типа с и d по классификации TASC II
АЛ Никишин, НИ Музь, АИ Гаврецкий, ИВ Альтман, СИ Саволюк
Українська інтервенційна нейрорадіологія та хірургія, 69-76, 2018
12018
Проблема ускладнень та рецидивів при лікуванні артеріовенозних мальформацій головного мозку. Погляд на проблему з точки зору теорії неоангіогенезу. Нові можливості лікування
ІВ Альтман
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 227-238, 2017
12017
Применение ЭМА в качестве эндоваскулярного способа отделения части приращенной плаценты в послеродовом периоде (клинический случай)
ВВ Трегуб, ВИ Тарасюк, ЕК Тарасюк, ВА Кондратюк, ИВ Альтман
Медицинские аспекты здоровья женщины, 2015
12015
Опыт диагностики и лечения артериовенозной мальформации сосудов малого таза у девочки шести месяцев
ИВ Гаврилова, ТФ Татарчук, ИВ Бачинская, ИВ Альтман, ...
REPRODUCTIVE ENDOCRINOLOGY, 82-85, 2011
12011
Хирургическое лечение больных с синдромом посттравматического артериовенозного сброса в аспекте коррекции системных гемодинамических нарушений
ЛН Чернуха, ПИ Никульников, ЕВ Каширова, ГГ Влайков, ИВ Альтман, ...
Флебология 5 (2), 48-53, 2011
12011
Артериовенозные формы врожденных сосудистых мальформаций: возможности и перспективы лечения
ЛМ Чернуха, ЕВ Каширова, АА Гуч, ГГ Влайков, ИВ Альтман, ...
Сучасні медичні технології, 389-396, 2011
12011
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО АРТЕРИОВЕНОЗНОГО СБРОСА
ЛМ Чернуха, ПИ Никульников, ЕВ Каширова, ГГ Влайков, ИВ Альтман, ...
Вестник неотложной и восстановительной медицины 11 (3), 330-335, 2010
12010
Drug-eluting stents in the treatment of patients with occlusive-stenotic lesions of the superficial femoral artery
MMI Nikishyn OL, Altman IV, Al-Qashkish II, Gavretskiy AI, Savolyuk SI
Wiadomości Lekarskie Medical Advances 76 (5), 1216-1219, 2023
2023
Використання стентів із медикаментозним покриттям у лікуванні оклюзійно-стенотичних уражень поверхневої стегнової артерії
ОЛ Нікішин, ІВ Альтман, АІ Аль-Кашкиш, Іяд Ісхак, Гавретский, ...
Українська Інтервенційна Нейрорадіологія та Хірургія 41 (3), 38-45, 2023
2023
Спонтанна оклюзія каротидно-¬кавернозного співустя. Серія ¬випадків та огляд літератури
ММЮ Щеглов Д. В. , Свиридюк О. Є., .Альтман І.В. , Виваль М. Б., Чебанюк С ...
Українська інтервенційна нейрорадіологія та хірургія 43 (1), 28 - 35, 2023
2023
Органозберегальна методика емболізації маткових артерій як альтернатива міомектомії в питаннях фертильності жинок
ТОК Трегуб В.В., Кондратюк В. А., Альтман І.В., Кондратюк Т.В.
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології, 74 - 80, 2023
2023
Результати лікування та оцінювання якості життя пацієнтів із церебральними артеріовенозними мальформаціями високого ступеня після ендоваскулярної емболізації
ММЮ Щеглов Д. В., О. Є., .Альтман І.В., Виваль М.Б., Чебанюк С.В.
Український журнал серцево-судинної хірургії 31 (3), 127 - 133, 2023
2023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20