Подписаться
Михайло Романенко
Михайло Романенко
Дніпровська академія неперервної освіти
Подтвержден адрес электронной почты в домене dano.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід: наукова монографія
МІ Романенко
Дніпропетровськ: Промінь 160, 190, 2001
952001
Освітня парадигма: генезис ідей та систем
МІ Романенко
Дніпропетровськ: Промінь, 2000
792000
Освіта як об’єкт соціально-філософського аналізу
МІ Романенко
Дніпропетровськ: Промінь, 132, 1998
641998
Соціальні та парадигмально-когнітивні детермінанти розвитку сучасної освіти
МІ Романенко
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за …, 2003
612003
Виховний процес у контексті оновлення парадигмальних підходів до сучасної освіти
Г Тарасенко
Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in …, 2010
352010
Філософія освіти: історія і сучасність
МІ Романенко
Дніпропетровськ: Промінь, 2001
302001
Методологія та зміст сучасної післядипломної педагогічної освіти
М Романенко
Післядипломна освіта в Україні, 35-38, 2007
192007
Сучасна філософсько-освітня парадигма як відображення глобальних соціокультурних трансформацій
МІ Романенко
Практична філософія, 72-77, 2004
182004
Методологічні проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти в контексті освітянських реформ
МІ Романенко
Післядипломна освіта в Україні, 3-6, 2004
172004
Методологічні зміни у післядипломній педагогічній освіті України в контексті соціально-економічних та освітянських реформ
МІ Романенко
Післядипломна освіта в Україні, 3-7, 2002
132002
Філософія освіти. Посткласична філософськоосвітня парадигма: історичний генезис, теорія, напрями концептуалізації. Наукова монографія–МІ Монографія
МІ Романенко
Д.: Промінь 180, 2001
132001
Роль філософії освіти в реалізації національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті
МІ Романенко
Філософія, культура, життя, 17-31, 2002
122002
Гуманізація освіти
МІ Романенко
Д.: Промінь, 2001
122001
Вологовіддача як фактор економічної ефективності вирощування куку-рудзи
М Романенко
МВ Романенко, 16-18, 2010
92010
Соціальний інтелект як предмет філософських та психологічних досліджень
МІ Романенко, БВ Братаніч, АМ Куций
Гілея: науковий вісник, 37-40, 2019
82019
Превентивні технології формування здорового способу життя учнів
МІ Романенко
Світ виховання, 9-11, 2006
82006
Ноосферно-экологическая парадигма развития человечества
М Романенко
Персонал, 44-49, 2002
82002
Філософія освіти у системі філософського знання
МІ Романенко
Філософія і політологія в контексті сучасної культури, 194-200, 2016
72016
Післядипломна педагогічна освіта в контексті процесів формування глобальної освіти
МІ Романенко, БВ Братаніч
Вісник післядипломної освіти: зб. наук. пр, 41-55, 2005
72005
Культурна інновація та традиція як аспекти посткласичної філософсько-освітньої парадигми
МІ Романенко, БВ Братаніч
Наукове пізнання, 22, 2008
62008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20