Михайло Романенко
Михайло Романенко
Дніпровська академія неперервної освіти
Підтверджена електронна адреса в dano.dp.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід: наукова монографія
МІ Романенко
Дніпропетровськ: Промінь 160, 190, 2001
752001
Освіта як об’єкт соціально-філософського аналізу
МІ Романенко
Дніпропетровськ: Промінь, 132, 1998
611998
Освітня парадигма: генезис ідей та систем
МІ Романенко
Дніпропетровськ: Промінь, 2000
592000
Соціальні та парадигмально-когнітивні детермінанти розвитку сучасної освіти
МІ Романенко
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за …, 2003
482003
Філософія освіти. Посткласична філософсько-освітня парадигма: історичний генезис, теорія, напрями концептуалізації: монографія
МІ Романенко
Д.: Промінь 180, 2001
242001
Філософія освіти: історія і сучасність
МІ Романенко
Дніпропетровськ: Промінь, 2001
222001
Методологічні проблеми розвитку післядипломної педагогічної освіти в контексті освітянських реформ
МІ Романенко
Післядипломна освіта в Україні, 4, 2004
142004
Методологія та зміст сучасної післядипломної педагогічної освіти
М Романенко
Післядипломна освіта в Україні, 35-38, 2007
132007
Сучасна філософсько-освітня парадигма як відображення глобальних соціокультурних трансформацій
МІ Романенко
Практична філософія, 72-77, 2004
132004
Методологічні зміни у післядипломній педагогічній освіті України в контексті соціально-економічних та освітянських реформ
МІ Романенко
Післядипломна освіта в Україні, 3-7, 2002
132002
Роль філософії освіти в реалізації національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті
МІ Романенко
Філософія, культура, життя, 17-31, 2002
102002
Вологовіддача як фактор економічної ефективності вирощування куку-рудзи
МВ Романенко
МВ Романенко, 16-18, 2010
72010
Превентивні технології формування здорового способу життя учнів
МІ Романенко
Світ виховання, 9-11, 2006
72006
Проблема подолання об’єктивістсько-історичної орієнтації у викладанні історії
М Романенко
Історія в школах України, 2-3, 1996
71996
Культурна інновація та традиція як аспекти посткласичної філософсько-освітньої парадигми
МІ Романенко, БВ Братаніч
Наукове пізнання, 22, 2008
62008
Ноосферно-экологическая парадигма развития человечества
М Романенко
Персонал, 44-49, 2002
62002
Післядипломна педагогічна освіта в контексті процесів формування глобальної освіти
МІ Романенко, БВ Братаніч
Вісник післядипломної освіти: зб. наук. праць/Центр. ін-т післядиплом. пед …, 2005
52005
Організаційні основи економічної освіти у школі
М Кравчина, М Романенко
Економіка України, 32-34, 1994
51994
Соціальні та парадигмально-когнітивні детермінанти сучасної освіти
МІ Романенко
ступеня доктора філос. наук: спец. 09.00. 10" Філософія освіти"/МІ Романенко …, 0
5
Філософія освіти у системі філософського знання
МІ Романенко
Філософія і політологія в контексті сучасної культури, 194-200, 2016
32016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20