валентина мінарченко, valentyna minarchenko
валентина мінарченко, valentyna minarchenko
M.G. Kholodny Institute of botany, NAS of Ukraine
Verified email at botany.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Лікарські судинні рослини України (медичне та ресурсне значення)
ВМ Мінарченко
К.: фітосоціоцентр 394, 9, 2005
129*2005
Атлас лікарських рослин України
ВМ Мінарченко, ІА Тимченко
К.: Фітосоціоцентр, 15-17, 2002
742002
Ресурсознавство. Лікарські рослини
ВМ Мінарченко
К.: Фітосоціоцентр, 214, 2014
352014
Методологія дослідження видової та ценотичної різноманітності екомережі України
ЮР Шеляг-Сосонко, ДВ Дубина, ВМ Мінарченко
Укр. ботан. журн 60, 374а380, 2003
222003
Флора лікарських рослин
ВМ Мінарченко
Луцьк: Едельвіка, 87-92, 1996
191996
Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи
ЮР Шеляг-Сосонко, ДВ Дубина, ЛП Вакаренко, ЯІ Мовчан, ЯП Дідух, ...
Київ: Хімджест, 2003
142003
Методика обліку рослинних ресурсів
ВМ Мінарченко, ОМ Мінарченко
К.: ПП Вірлен, 2004
122004
Medicinal plants of Ukraine: diversity, resources, legislation
V Minarchenko
Medicinal Plant Conservation Newsletter 14, 7-13, 2011
112011
Дослідження вітчизняного ринку лікарських засобів рослинного походження
БАЮ Мінарченко В.М.
Фармацевтичний журнал, 30-36, 2017
72017
Effects of exogenous cytokinins on spore germination and gametophyte morphogenesis of Dryopteris filix-mas (L.) Schott in vitro culture
KO Romanenko, IV Kosakivska, LM Babenko, OV Vasheka, ...
Cytology and Genetics 53 (3), 192-201, 2019
52019
DoslIdzhennya vItchiznyanogo rinku lIkarskih zasobIv roslinnogo pohodzhennya
VM Minarchenko, AY Butko
Farmatsevtichniy zhurnal,(1), 30-36, 2017
52017
Ресурси лікарських рослин України: диференціація, динаміка, стратегія оптимізації використання та збереження
ВМ Мінарченко
Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного, 2012
5*2012
Життєва стратегія сировинно значущих видів лікарських рослин України та її реалізація в умовах трансформованого навколишнього середовища
ВМ Мінарченко
Український ботанічний журнал, 667-675, 2007
52007
Likarski sudynni roslyny Ukrainy (medychne ta resursne znachennia)[Medical vascular plants Ukraine (health and resource value)]
VM Minarchenko
Kyiv: Fitosotsiotsentr, 2005
52005
Наукові основи ресурсознавства лікарських рослин
БВ Заверуха, ВМ Мінарченко
Укр. ботан. журн 57 (3), 243-249, 2000
52000
Ресурси лікарських рослин України: диференціація, динаміка, стратегія оптимізації використання та збереження
ВМ Мінарченко
автореф. дис.… д. біол, 0
5
Ресурси лікарських рослин Західного Полісся: стан, використання та тенденції динаміки
ВМ Мінарченко
Науковий вісник НЛТУ України 23 (13), 2013
42013
Моніторинг популяцій ADONIS VERNALIS L., ASTRAGALUS DASYANTHUS Pall. В регіональному ландшафтному парку “Гранітно-степове Побужжя”
В Мінарченко, ТІ А., ДГ В.
Український ботанічний журнал 60 (6), 374-380, 2003
42003
Ресурсна значущість видів лікарських рослин України
ВМ Мінарченко, ТП Гарник
Фітотерапія, 41-45, 2013
32013
ARNICA MONTANA L. В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ: ПОШИРЕННЯ, ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА РЕСУРСНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ВМ Мінарченко, ТД Соломаха, ІВ Вантюх
ДИНАМІКА СПІВВІДНОШЕННЯ УБІХІНОН/УБІХІНОЛ В МІТОХОДРІАЛЬНІЙ ФРАКЦІЇ ПЕЧІНКИ …, 2011
32011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20