Follow
валентина мінарченко, valentyna minarchenko
валентина мінарченко, valentyna minarchenko
M.G. Kholodny Institute of botany, NAS of Ukraine
Verified email at botany.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Лікарські судинні рослини України (медичне та ресурсне значення)
ВМ Мінарченко
К.: фітосоціоцентр 394, 9, 2005
148*2005
Атлас лікарських рослин України
ВМ Мінарченко, ІА Тимченко
К.: Фітосоціоцентр, 15-17, 2002
822002
Ресурсознавство. Лікарські рослини
ВМ Мінарченко
К.: Фітосоціоцентр, 214, 2014
42*2014
Методологія дослідження видової та ценотичної різноманітності екомережі України
ЮР Шеляг-Сосонко, ДВ Дубина, ВМ Мінарченко
Український ботанічний журнал 60 (4), 374-380, 2003
252003
Флора лікарських рослин
ВМ Мінарченко
Луцьк: Едельвіка, 87-92, 1996
161996
Фінансово-економічний механізм використання і відтворення природно-заповідного фонду України
МВ Римар, ЯВ Коваль, ВМ Кислий
152005
Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи
ЮР Шеляг-Сосонко, ДВ Дубина, ЛП Вакаренко, ЯІ Мовчан, ЯП Дідух, ...
ЮР Шеляг-Сосонко, ДВ Дубина, ЛП Макаренко–К.: Хімджест, 2003
152003
Банківська система України: процес становлення і проблеми розвитку
МВ Римар
Проблеми економіки та управління: зб. наук. пр.–Львів, 47-51, 2010
142010
Дослідження вітчизняного ринку лікарських засобів рослинного походження
БАЮ Мінарченко В.М.
Фармацевтичний журнал, 30-36, 2017
132017
DoslIdzhennya vItchiznyanogo rinku lIkarskih zasobIv roslinnogo pohodzhennya
VM Minarchenko, AY Butko
Farmatsevtichniy zhurnal,(1), 30-36, 2017
122017
Методика обліку рослинних ресурсів
ВМ Мінарченко, ОМ Мінарченко
К.: ПП Вірлен, 2004
122004
Medicinal plants of Ukraine: diversity, resources, legislation
V Minarchenko
Medicinal Plant Conservation Newsletter 14, 7-13, 2011
112011
Фінансово-економічний аналіз
ПЮ Буряк, МВ Римар, ТМ Бець
підручник/ПЮ Буряк, МВ Римар, МТ Биць та ін. Під загальною редакцією ПЮ …, 2004
112004
Концептуальні засади наближеного до природи лісівництва
M Chernyavskyy, G Krynytskyi, V Parpan, M Vedmid, V Tarasenko
Наукові праці Лісівничої академії наук України, 43-47, 2012
102012
A Review of the Medicinal Ferns of Ukraine
V Minarchenko, I Tymchenko, L Dvirna, Tetiana, Machynia
Scripta Scientifica Pharmaceutica, 4 (1), 46-62, 2017
92017
Оподаткування в системі фінансового забезпечення розвитку лісового господарства в умовах євроінтеграції
М Римар, Г Ільницька–Гикавчук
Вісник НУВГП: Зб. наук. пр, 408-413, 2013
92013
Розвиток ринку страхування життя в Україні в умовах євроінтеграції
МВ Римар, АЯ Кузнєцова, ВЙ Плиса
8
Effects of exogenous cytokinins on spore germination and gametophyte morphogenesis of Dryopteris filix-mas (L.) Schott in vitro culture
KO Romanenko, IV Kosakivska, LM Babenko, OV Vasheka, ...
Cytology and Genetics 53 (3), 192-201, 2019
72019
Atlas likars' kykh roslyn Ukrayiny (khorolohiya, resursy ta okhorona)
VM Minarchenko, IA Timchenko
Kyiv: Fitosotsiotsentr.[In Ukrainian], 2002
72002
Сучасний стан та тенденції розвитку нормативно-правового регулювання у сфері забезпечення якості лікарських засобів
НО Ветютнева, СГ Убогов, ЛБ Пилипчук, ЛО Федорова, ВІ Тодорова, ...
Фармацевтичний журнал, 66-74, 2014
62014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20