валентина мінарченко, valentyna minarchenko
валентина мінарченко, valentyna minarchenko
M.G. Kholodny Institute of botany, NAS of Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене botany.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Лікарські судинні рослини України (медичне та ресурсне значення)
ВМ Мінарченко
К.: фітосоціоцентр 394, 9, 2005
131*2005
Атлас лікарських рослин України
ВМ Мінарченко, ІА Тимченко
К.: Фітосоціоцентр, 15-17, 2002
742002
Ресурсознавство. Лікарські рослини
ВМ Мінарченко
К.: Фітосоціоцентр, 214, 2014
362014
Методологія дослідження видової та ценотичної різноманітності екомережі України
ЮР Шеляг-Сосонко, ДВ Дубина, ВМ Мінарченко
Укр. ботан. журн 60, 374а380, 2003
222003
Флора лікарських рослин
ВМ Мінарченко
Луцьк: Едельвіка, 87-92, 1996
191996
Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи
ЮР Шеляг-Сосонко, ДВ Дубина, ЛП Вакаренко, ЯІ Мовчан, ЯП Дідух, ...
Київ: Хімджест, 2003
142003
Методика обліку рослинних ресурсів
ВМ Мінарченко, ОМ Мінарченко
К.: ПП Вірлен, 2004
122004
Medicinal plants of Ukraine: diversity, resources, legislation
V Minarchenko
Medicinal Plant Conservation Newsletter 14, 7-13, 2011
112011
Дослідження вітчизняного ринку лікарських засобів рослинного походження
БАЮ Мінарченко В.М.
Фармацевтичний журнал, 30-36, 2017
72017
DoslIdzhennya vItchiznyanogo rinku lIkarskih zasobIv roslinnogo pohodzhennya
VM Minarchenko, AY Butko
Farmatsevtichniy zhurnal,(1), 30-36, 2017
62017
Effects of exogenous cytokinins on spore germination and gametophyte morphogenesis of Dryopteris filix-mas (L.) Schott in vitro culture
KO Romanenko, IV Kosakivska, LM Babenko, OV Vasheka, ...
Cytology and Genetics 53 (3), 192-201, 2019
52019
Ресурси лікарських рослин України: диференціація, динаміка, стратегія оптимізації використання та збереження
ВМ Мінарченко
Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного, 2012
5*2012
Життєва стратегія сировинно значущих видів лікарських рослин України та її реалізація в умовах трансформованого навколишнього середовища
ВМ Мінарченко
Український ботанічний журнал, 667-675, 2007
52007
Likarski sudynni roslyny Ukrainy (medychne ta resursne znachennia)[Medical vascular plants Ukraine (health and resource value)]
VM Minarchenko
Kyiv: Fitosotsiotsentr, 2005
52005
Наукові основи ресурсознавства лікарських рослин
БВ Заверуха, ВМ Мінарченко
Укр. ботан. журн 57 (3), 243-249, 2000
52000
Ресурси лікарських рослин України: диференціація, динаміка, стратегія оптимізації використання та збереження
ВМ Мінарченко
автореф. дис.… д. біол, 0
5
Ресурси лікарських рослин Західного Полісся: стан, використання та тенденції динаміки
ВМ Мінарченко
Науковий вісник НЛТУ України 23 (13), 2013
42013
Медична ботаніка: підручник
В Мінарченко, Л Махиня, П Середа
978-966-10-041-3, 2009
42009
Моніторинг популяцій ADONIS VERNALIS L., ASTRAGALUS DASYANTHUS Pall. В регіональному ландшафтному парку “Гранітно-степове Побужжя”
В Мінарченко, ТІ А., ДГ В.
Український ботанічний журнал 60 (6), 374-380, 2003
42003
Ресурсна значущість видів лікарських рослин України
ВМ Мінарченко, ТП Гарник
Фітотерапія, 41-45, 2013
32013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20