Білан Тетяна Орестівна
Білан Тетяна Орестівна
канд. філос. наук, доцент. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в drohobych.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Театральне мистецтво в контексті художньо-мистецького знання
Т Білан
Молодь і ринок, 106-110, 2012
22012
Формування професійної самосвідомості майбутнього педагога: теоретичний аспект
ТО Білан
Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки. Збірник …, 2020
2020
Світоглядні аспекти формування професійної самосвідомості майбутнього педагога
ТО Білан
Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць …, 2020
2020
Philosophical and psychological elements of the empathic ability of future pedagogues
Т Білан
Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення …, 2019
2019
Формування емоційної сфери у майбутніх педагогів як проблема методолого-психологічної підготовки
ТО Білан
Молодий вчений, 13-17, 2019
2019
Філософсько-освітній дискурс української художньої культури ХХ-ХХІ ст.
ТО Білан
Молодий вчений, 268-271, 2019
2019
Мистецтво як чинник творчо-особистісної спрямованості освіти
Т Білан
Молодь і ринок, 2018
2018
Інтеграційна складова художньо-мистецької підготовки учителя початкової школи
Т Білан
Молодь і ринок, 41-45, 2017
2017
Інтертекстуальні рефлексії театрального мистецтва / Тетяна Білан // Вісник Львівського університету
БТ О.
Вісник Львівського університету / Серія Мистецтвознавство., С.30 – 37, 2016
2016
Проблема інтеграції знань у контексті художнього сприйняття
БТ О.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2015
2015
Гендерна рецепція української культури
БТ О.
Ґендер. Екологія. Здоров’я: ІV Міжнародна науково-практична конференція, С …, 2015
2015
Шкільний курс художньої культури і методика його викладання: Матеріали для самостійної роботи студентів-заочників
БТ О.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2014
2014
Когнітивно-культурні складові духовного світу молоді
БТ О.
Дрогобич-Перемишль, 2014
2014
Культурологічні та мовознавчі складові поезії Івана Франка
ПОВ Білан Т.О.
Человек – культура – язык, С. 66-71., 2014
2014
Художньо-мистецькі основи педагогічної освіти
Т Білан
Молодь і ринок, 57-61, 2014
2014
Літературно-філософська традиція в етнокультурному вимірі
Т Білан
Рідне слово в етнокультурному вимірі, 298-306, 2013
2013
Шкільний курс художньої культури і методика його викладання: навчально-методичний посібник
БТ О.
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2013
2013
Художественное слово театрального искусства в контексте этнокультурного измерения
ПОВ Білан Т.О.
Непрерывное технологическое и эстетическое образование: тенденции …, 2013
2013
Символічність людського буття в інтенціях фольклорного слова
ПОВ Білан Т.О.
Молодь і ринок, С. 89-94., 2013
2013
Інтеграційна складова художньо-мистецького знання
Т Білан
Людинознавчі студії. Філософія, 123–136-123–136, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20