Follow
Погребняк Станислав Петрович, Погребняк Станіслав Петрович, Pogrebnyak S.
Погребняк Станислав Петрович, Погребняк Станіслав Петрович, Pogrebnyak S.
Verified email at nlu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Основоположні принципи права (змістовна характеристика): монографія
СП Погребняк
Х.: Право 240, 185, 2008
6572008
Основоположні принципи права
СП Погребняк
Автореферат на здобуття наук. звання доктора юридичних наук.–Харків–2009 и …, 2009
1062009
Колізії у законодавстві України та шляхи їх переборення
СП Погребняк
Дис.… к. ю. н. Х, 2001
672001
Основоположні принципи права: дис.... д-ра юрид. наук: 12.00. 01
СП Погребняк
України ім. Ярослава Мудрого, 2009
642009
Порівняльне правознавство: підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів
ВД Ткаченко, СП Погребняк, ДВ Лук’янов
X.: Право 274, 151, 2003
632003
Загальна теорія права
МІ Козюбра, СП Погребняк, ОВ Цельєв, ЮІ Матвєєва, МІ Козюбрa
Київ: Ваіте 392, 2015
622015
Принцип верховенства права: деякі теоретичні проблеми
С Погребняк
видавництво" Право", 2006
582006
Втілення принципів права в юридичних актах
С Погребняк
видавництво" Право", 2006
562006
Принципи права: доктринальні питання
С Погребняк
Право України, 217-218, 2013
532013
Вимоги до нормативно-правових актів, що випливають з принципу правової визначеності
С Погребняк
видавництво" Право", 2005
472005
Поділ права на публічне і приватне (загальнотеоретичні аспекти)
СП Погребняк
Державне будівництво та місцеве самоврядування 12, 3-17, 2006
452006
Сопротивление угнетению. Восстание. Революция (теоретико-правовой анализ в свете доктрины прав человека)
СП Погребняк, ЕА Уварова
Право і громадянське суспільство, 4-61, 2013
432013
Принцип пропорційності у судовій діяльності
С Погребняк
Філософія права і загальна теорія права, 49-55, 2012
432012
Вплив судової практики на юридичні акти в романо-германській правовій сім'ї
С Погребняк
видавництво" Право", 2003
432003
Загальні принципи права як джерело права
С Погребняк
Вісник академії правових наук України, 14-25, 2011
392011
Втілення принципу гуманізму в праві
С Погребняк
видавництво" Право", 2007
382007
Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання
С Погребняк
Вісник Академії правових наук України, 44–56-44–56, 2013
372013
Втілення принципу рівності в юридичних актах
С Погребняк
видавництво" Право", 2006
302006
Договір: загальнотеоретичне розуміння
С Погребняк
Вісник академії правових наук України, 17-28, 2011
292011
Основні вимоги, що випливають з принципу верховенства права
С Погребняк
Вісник академії правових наук України, 41-53, 2007
292007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20