Погребняк Станислав Петрович, Погребняк Станіслав Петрович, Pogrebnyak S.
Погребняк Станислав Петрович, Погребняк Станіслав Петрович, Pogrebnyak S.
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основоположні принципи права (змістовна характеристика): монографія
СП Погребняк
Х.: Право 240, 4, 2008
4492008
Основоположні принципи права
СП Погребняк
Автореферат на здобуття наук. звання доктора юридичних наук.–Харків–2009 и …, 2009
692009
Порівняльне правознавство: підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів
ВД Ткаченко, СП Погребняк, ДВ Лук'янов
Х.: Право, 2003
472003
Колізії у законодавстві України та шляхи їх переборення
СП Погребняк
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 01 «Теорія та історія держави і права, 2001
442001
Принцип верховенства права: деякі теоретичні проблеми
С Погребняк
видавництво" Право", 2006
362006
Вимоги до нормативно-правових актів, що випливають з принципу правової визначеності
С Погребняк
видавництво" Право", 2005
362005
Втілення принципів права в юридичних актах
С Погребняк
видавництво" Право", 2006
352006
Принцип пропорційності у судовій діяльності
С Погребняк
Філософія права і загальна теорія права, 49-55, 2012
332012
Принципи права: доктринальні питання
С Погребняк
Право України, 217-218, 2013
322013
Сопротивление угнетению. Восстание. Революция (теоретико-правовой анализ в свете доктрины прав человека)
СП Погребняк, ЕА Уварова
Право і громадянське суспільство, 4-61, 2013
302013
Вплив судової практики на юридичні акти в романо-германській правовій сім'ї
С Погребняк
видавництво" Право", 2003
302003
Поділ права на публічне і приватне (загальнотеоретичні аспекти)
СП Погребняк
Державне будівництво та місцеве самоврядування 12, 3-17, 2006
252006
Основоположні принципи права: дис.... д-ра юрид. наук: 12.00. 01
СП Погребняк
України ім. Ярослава Мудрого, 2009
242009
Основні вимоги, що випливають з принципу верховенства права
С Погребняк
Вісник академії правових наук України, 51, 2008
222008
Втілення принципу гуманізму в праві
С Погребняк
видавництво" Право", 2007
222007
Договір: загальнотеоретичне розуміння
С Погребняк
Вісник академії правових наук України, 17-28, 2011
202011
Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання
С Погребняк
Вісник Академії правових наук України, 44–56-44–56, 2013
192013
Справедливість змісту нормативно-правових актів як умова їх правомірності
С Погребняк
видавництво" Право", 2005
192005
Загальні принципи права як джерело права
С Погребняк
Вісник Академії правових наук України, 14-25, 2011
172011
Роль принципу недискримінації в загальній концепції рівності
С Погребняк
видавництво" Право", 2007
172007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20