Погребняк Станислав Петрович, Погребняк Станіслав Петрович, Pogrebnyak S.
Погребняк Станислав Петрович, Погребняк Станіслав Петрович, Pogrebnyak S.
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Основоположні принципи права (змістовна характеристика): монографія
СП Погребняк
Х.: Право 240, 2008
3362008
Основоположні принципи права
СП Погребняк
Автореферат на здобуття наук. звання доктора юридичних наук.–Харків–2009 и …, 2009
502009
Колізії у законодавстві України та шляхи їх переборення
СП Погребняк
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 01 «Теорія та історія держави і права, 2001
352001
Порівняльне правознавство: підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів
ВД Ткаченко, СП Погребняк, ДВ Лук'янов
Х.: Право, 2003
312003
Вплив судової практики на юридичні акти в романо-германській правовій сім'ї
С Погребняк
видавництво" Право", 2003
272003
Втілення принципів права в юридичних актах
С Погребняк
видавництво" Право", 2006
242006
Принцип верховенства права: деякі теоретичні проблеми
С Погребняк
видавництво" Право", 2006
232006
Вимоги до нормативно-правових актів, що випливають з принципу правової визначеності
С Погребняк
видавництво" Право", 2005
232005
Сопротивление угнетению. Восстание. Революция (теоретико-правовой анализ в свете доктрины прав человека)
СП Погребняк, ЕА Уварова
Право і громадянське суспільство, 4-61, 2013
212013
Основоположні принципи права: дис.… д-ра юрид. наук.: 12.00. 01
СП Погребняк
України ім. Ярослава Мудрого, 2009
172009
Основні вимоги, що випливають з принципу верховенства права
С Погребняк
видавництво" Право", 2007
162007
Справедливість змісту нормативно-правових актів як умова їх правомірності
С Погребняк
видавництво" Право", 2005
162005
Принципи права: доктринальні питання
С Погребняк
Право України, 217-228, 2013
152013
(Харків) Принцип пропорційності у судовій діяльності
С Погребняк
Філософія права і загальна теорія права, 49–55-49–55, 2012
152012
Договір: загальнотеоретичне розуміння
С Погребняк
Вісник академії правових наук України, 17-28, 2011
142011
Втілення принципу гуманізму в праві
С Погребняк
видавництво" Право", 2007
142007
Соціальна держава: обґрунтування концепції
С Погребняк
Вісник академії правових наук України, 15-25, 2011
132011
Поділ права на публічне і приватне (загальнотеоретичні аспекти)
СП Погребняк
видавництво" Право", 2006
132006
Втілення принципу рівності в юридичних актах
С Погребняк
видавництво" Право", 2006
122006
Роль основоположних принципів у застосуванні права
СП Погребняк
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2009
112009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20