СВ Смоліна СВ Соколова
СВ Смоліна СВ Соколова
T.H. Shevchenko National University “Chernihiv Colehium”
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів
ОБ Бігич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
Ленвіт, 2013
1012013
Методика формування іншомовної лексичної компетенції
СВ Смоліна
Іноземні мови, 16-23, 2010
592010
Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій (схеми і таблиці)
СЮ Ніколаєва, ІФ Соболєва, НФ Бориско, НК Скляренко, СВ Смоліна, ...
Ленвіт, 2011
332011
Методика навчання майбутніх учителів англійської мови використовувати паралінгвістичні засоби в усному спілкуванні [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Соколова …
СВ Соколова
272006
Транспозиційний потенціал прислівників у сучасній українській мові
СВ Соколова
СВ Соколова, 2009
72009
Етапи розвитку рефлексивних умінь у майбутніх учителів англійської мови
СВ Смоліна
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
32015
Частиномовна кваліфікація функціональних відприслівникових омонімів в українській мові
СВ Соколова
Наукові праці: Науково-методичний журнал 138, 83-87, 0
2
Проблемність виділення лексико-граматичного класу прислівників
СВ Соколова
ББК Ш81. 0+ 82.0 С92, 268, 0
1
Взаємозв’язок мовленнєвих функцій із якостями особистості
Смоліна
Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г …, 2020
2020
Стан усвідомлення поняття особистість студентами–майбутніми учителями англійської мови
СВ Смоліна
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2018
2018
Невербалика в процессе формирования межкультурной компетентности
СВ Смолина
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2013
2013
ВІДПРИСЛІВНИКОВА ІНТЕР’ЄКТИВАЦІЯ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРНІЙ МОВІ
СВ Соколова
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2009
2009
ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХУЧИТЕЛІВ
СВ Соколова
морфологічний рцввнь відприслівникової
СВ Соколова
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–14