СВ Смоліна СВ Соколова
СВ Смоліна СВ Соколова
T.H. Shevchenko National University “Chernihiv Colehium”
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика формування іншомовної лексичної компетенції
СВ Смоліна
Іноземні мови, 16-23, 2010
332010
Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика
СЮ Ніколаєва, ОБ Бігич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
К.: Ленвіт, 2013
252013
Методика навчання майбутніх учителів англійської мови використовувати паралінгвістичні засоби в усному спілкуванні [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Соколова …
СВ Соколова
222006
Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій (схеми і таблиці)
СЮ Ніколаєва, ІФ Соболєва, НФ Бориско, НК Скляренко, СВ Смоліна, ...
Ленвіт, 2011
212011
Етапи розвитку рефлексивних умінь у майбутніх учителів англійської мови
СВ Смоліна
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
22015
Стан усвідомлення поняття особистість студентами–майбутніми учителями англійської мови
СВ Смоліна
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2018
12018
Стан підготовки майбутніх учителів англійської мови (виховний аспект)
СВ Смоліна
Вісник національного університету «Чернігівський колегіум» імені ТГ Шевченка, 2019
2019
Аналіз результатів анкетування студентів–майбутніх учителів англійської мови І курсу філологічного факультету Національного університету «Чернігівський колегіум» імені ТГ Шевченка
СВ Смоліна
Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені ТГ Шевченка, 2018
2018
Невербалика в процессе формирования межкультурной компетентности
СВ Смолина
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2013
2013
МОДЕЛІ ВЕРБАЛЬНОЇ ТА НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ГРАМОТНОСТІ
ІА Зязюн, ВГ Костомаров, ОО Леонтьєв, СЮ Ніколаєва, ЮІ Пассов, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–10