СВ Смоліна СВ Соколова
СВ Смоліна СВ Соколова
T.H. Shevchenko National University “Chernihiv Colehium”
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методика формування іншомовної лексичної компетенції
СВ Смоліна
Іноземні мови, 16-23, 2010
582010
Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика
СЮ Ніколаєва, ОБ Бігич, НФ Бориско, ГЕ Борецька
К.: Ленвіт, 2013
412013
Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій (схеми і таблиці)
СЮ Ніколаєва, ІФ Соболєва, НФ Бориско, НК Скляренко, СВ Смоліна, ...
Ленвіт, 2011
302011
Методика навчання майбутніх учителів англійської мови використовувати паралінгвістичні засоби в усному спілкуванні [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Соколова …
СВ Соколова
262006
Етапи розвитку рефлексивних умінь у майбутніх учителів англійської мови
СВ Смоліна
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
32015
Стан усвідомлення поняття особистість студентами–майбутніми учителями англійської мови
СВ Смоліна
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2018
12018
Взаємозв’язок мовленнєвих функцій із якостями особистості
Смоліна
Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г …, 2020
2020
Воспитательный аспект подготовки учителя иностранного языка
СВ Смоліна
Актуальные вопросы германской филологии и лингводидактики: мате-риалы XXIII …, 2019
2019
Стан підготовки майбутніх учителів англійської мови (виховний аспект)
СВ Смоліна
2019
Аналіз результатів анкетування студентів–майбутніх учителів англійської мови І курсу філологічного факультету Національного університету «Чернігівський колегіум» імені ТГ Шевченка
СВ Смоліна
2018
Невербалика в процессе формирования межкультурной компетентности
СВ Смолина
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–11