Прохорченко Андрій Володимирович, Prokhorchenko Andrii
Прохорченко Андрій Володимирович, Prokhorchenko Andrii
Український державний університет залізничного транспорту кафедра УЕР ORCID 0000-0003-3123-5024
Verified email at kart.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Formation of an automated traffic capacity calculation system of rail networks for freight flows of mining and smelting enterprises
АV Prokhorchenko
Науковий вісник Національного гірничого університету, 93–98, 2016
40*2016
Формування логістичної технології просування вантажопотоків за жорсткими нитками графіка руху поїздів
ТВ Бутько, ДВ Ломотько, АВ Прохорченко, КО Олійник
Зб. Наук. Праць.–Харків: УкрДАЗТ, 2009
202009
Formalization of the technology of arranging tactical group trains
ТВ Бутько, АВ Прохорченко, АМ Киман
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4 (3 (76)), 38-43, 2015
17*2015
Формування моделі організації пасажиропотоків при здійсненні пересадок на залізничному вокзалі з використанням колективного інтелекту
ТВ Бутько, АВ Прохорченко, ОО Журба
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 57-61, 2010
152010
Удосконалення технології корегування плану формування поїздів на основі погодженої організації групових поїздів оперативного призначення
АВ Прохорченко, КЛ В.
Східно-Європейський журнал передових технологій, 37-40, 2008
152008
Застосування нейро-нечіткого моделювання в системах підтримки прийняття рішень для оперативного корегування поїздоутворенням пасажирських составів
ТВ Бутько, АВ Прохорченко
Восточно-европейский журнал передовых технологий, 19, 2006
122006
An improved method of determining the schemes of locomotive circulation with regard to the technological peculiarities of railcar traffic
TV Butko, AV Prokhorchenko, MI Muzykin
НВП ПП «Технологічний Центр», Харків, 2016
112016
Розробка моделі розвитку інтероперабельності міжнародних залізничних транспортних коридорів на стратегічному рівні планування перевезень
ВВ Козак
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 36-41, 2011
92011
Удосконалення системи оперативного прогнозування пасажирських потоків на основі використання інтелектуальних технологій
ТВ Бутько, АВ Прохорченко
Зб. наук. праць.–Харків: УкрДАЗТ, 161-171, 2007
82007
Концептуальні підходи до управління пропускною спроможністю залізничної інфраструктури в умовах конкуренції на ринку перевезень
А Прохорченко
Залізничний транспорт України, 63-65, 2013
62013
Планування поїздок в транспортних системах з пересадками з урахуванням спеціалізації вимог пасажирів
ТВ Бутько, ВВ Скалозуб, АВ Прохорченко, ЛО Панік
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2012
6*2012
Формування моделі оперативного управління процесом просування вагонів з небезпечними вантажами в підсистемі “технічна станція–прилегла дільниця” на базі нечіткої ситуаційної мережі
ТВ Бутько, АВ Прохорченко, СІ Музикіна
IНФОРМАЦIЙНО-КЕРУЮЧI СИСТЕМИ НА ЗАЛIЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТI, 13-16, 2012
62012
Investigation into Train Flow System on Ukraine’s Railways with Methods of Complex Network Analysis
T But’ko, A Prokhorchenko
American Journal of Industrial Engineering 1 (3), 41-45, 2013
52013
Формування мережі логістичних центрів пересадочних комплексів на основі використання розподіленої системи підтримки прийняття рішень з реалізацією колективної самоорганізації
ТВ Бутько, ОО Журба, АВ Прохорченко, ХН І.
Збірник наукових праць.-Донецьк:ДонІЗТ, 34-39, 2011
42011
Моделювання розподілу пасажиропотоків по поїздам на основі колективного інтелекту
ТВ Бутько, АВ Прохорченко, ОО Журба
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (4), 44-47, 2010
42010
Розробка адаптивної технології організації схем обігу пасажирських составів на основі процедур еволюційного моделювання
ТВ Бутько, АВ Прохорченко, ЄВ Чеклова
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті.–Харків, 27-31, 2009
42009
Удосконалення роботи пасажирської технічної станції на основі технічних операцій регулювання составоутворення
АВ Прохорченко
Харків: УкрДАЗТ, 2008
42008
Удосконалення системи прогнозування пасажиропотоків на основі нейро-нечіткого моделювання
АВ Прохорченко, МВ Кулакова, СВ Юсіфов
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2013
32013
ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОЇ СИСТЕМИ ШВИДКІСНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ
ТВ БУТЬКО, АВ ПРОХОРЧЕНКО, ЛО ПАРХОМЕНКО, ІВ КОПАНИЦЯ
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний …, 2011
32011
Розробка раціональних маршрутів прямування пасажирських поїздів на основі системи мурашиних колоній
ТВ Бутько, АВ Прохорченко, ЄВ Чеклова, TV Butko, AV Prohorchenko, ...
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 3 (5), 39, 2009
32009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20