Прохорченко Андрій Володимирович, Prokhorchenko Andrii
Прохорченко Андрій Володимирович, Prokhorchenko Andrii
Український державний університет залізничного транспорту кафедра УЕР ORCID 0000-0003-3123-5024
Verified email at kart.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Formation of an automated traffic capacity calculation system of rail networks for freight flows of mining and smelting enterprises
АV Prokhorchenko
Науковий вісник Національного гірничого університету, 93–98, 2016
502016
Formalization of the technology of arranging tactical group trains
ТВ Бутько, АВ Прохорченко, АМ Киман
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 4 (3 (76)), 38-43, 2015
26*2015
Формування логістичної технології просування вантажопотоків за жорсткими нитками графіка руху поїздів
ТВ Бутько, ДВ Ломотько, АВ Прохорченко, КО Олійник
Зб. Наук. Праць.–Харків: УкрДАЗТ, 2009
222009
An improved method of determining the schemes of locomotive circulation with regard to the technological peculiarities of railcar traffic
TV Butko, AV Prokhorchenko, MI Muzykin
НВП ПП «Технологічний Центр», Харків, 2016
192016
Удосконалення технології корегування плану формування поїздів на основі погодженої організації групових поїздів оперативного призначення
АВ Прохорченко, КЛ В.
Східно-Європейський журнал передових технологій, 37-40, 2008
192008
Формування моделі організації пасажиропотоків при здійсненні пересадок на залізничному вокзалі з використанням колективного інтелекту
ТВ Бутько, АВ Прохорченко, ОО Журба
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 57-61, 2010
142010
Investigation into train flow system on ukraine’s railways with methods of complex network analysis
T But’ko, A Prokhorchenko
American journal of industrial engineering 1 (3), 41-45, 2013
112013
Formuvannia lohistychnoi tekhnolohii prosuvannia vantazhopotokiv za zhorstkymy nytkamy hrafika rukhu poizdiv
TV Butko, DV Lomotko, AV Prokhorchenko, KO Olijnyk
Collected scientific works of Ukrainian State Academy of Railway Transport …, 2009
102009
Застосування нейро-нечіткого моделювання в системах підтримки прийняття рішень для оперативного корегування поїздоутворенням пасажирських составів
ТВ Бутько, АВ Прохорченко
Восточно-европейский журнал передовых технологий, 19, 2006
102006
Розробка моделі розвитку інтероперабельності міжнародних залізничних транспортних коридорів на стратегічному рівні планування перевезень
ВВ Козак, ТВ Бутько, АВ Прохорченко
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 36-41, 2011
92011
Improvement of the technology of accelerated passage of low-capacity car traffic on the basis of scheduling of grouped trains of operational purpose
А Prokhorchenko, L Parkhomenko, A Kyman, V Matsiuk, J Stepanova
Procedia Computer Science 149, 86-94, 2019
82019
Формування моделі оперативного управління процесом просування вагонів з небезпечними вантажами в підсистемі “технічна станція–прилегла дільниця” на базі нечіткої ситуаційної мережі
ТВ Бутько, АВ Прохорченко, СІ Музикіна
IНФОРМАЦIЙНО-КЕРУЮЧI СИСТЕМИ НА ЗАЛIЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТI, 13-16, 2012
82012
Удосконалення системи оперативного прогнозування пасажирських потоків на основі використання інтелектуальних технологій
ТВ Бутько, АВ Прохорченко
Зб. наук. праць.–Харків: УкрДАЗТ, 161-171, 2007
82007
Концептуальні підходи до управління пропускною спроможністю залізничної інфраструктури в умовах конкуренції на ринку перевезень
А Прохорченко
Залізничний транспорт України, 63-65, 2013
72013
Планування поїздок в транспортних системах з пересадками з урахуванням спеціалізації вимог пасажирів (препринт)
ТВ Бутько, ТВ Бутько, ВВ Скалозуб, ВВ Скалозуб, АВ Прохорченко, ...
ДонІЗТ, 2012
7*2012
Determining the rational motion intensity of train traffic flows on the railway corridors with account for balance of expenses on traction resources and cargo owners
T Butko, M Muzykin, A Prokhorchenko, H Nesterenko, H Prokhorchenko
Transport and Telecommunication Journal 20 (3), 215-228, 2019
52019
Development of the method for modeling the propagation of delays in non-cyclic train scheduling on the railroads with mixed traffic
T Butko, A Prokhorchenko, T Golovko, G Prokhorchenko
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 30-39, 2018
52018
Удосконалення системи орієнтування пасажирів на залізничних вокзалах України в умовах упровадження швидкісного руху пасажирських поїздів
АВ Прохорченко, ВВ Паламарчук
УкрДУЗТ, 2017
52017
Проблеми розрахунку пропускної спроможності залізничної інфраструктури в умовах ринкових відносин
А Прохорченко
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 36-41, 2014
52014
Розробка адаптивної технології організації схем обігу пасажирських составів на основі процедур еволюційного моделювання
ТВ Бутько, АВ Прохорченко, ЄВ Чеклова
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті.–Харків, 27-31, 2009
52009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20