Казакова Тетяна Сергіївна
Казакова Тетяна Сергіївна
Херсонський державний університет, факультет економіки і менеджменту, кафедра менеджменту і
Verified email at ksu.ks.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Визначення професійних компетентностей фахівців як складової формування оптимальної стратегії розвитку трудових ресурсів
ТС Казакова, СМ Макаренко, ТА Абельдяєва, НМ Олійник
Економічний простір: Збірник наукових праць. Дніпро: ПДАБА, 150–161, 2017
82017
Удосконалення процесів мотивації працівників до професійного розвитку в закладах вищої освіти
ТС Казакова, СМ Макаренко, ОД Прокопчук
Науковий журнал "Економічний вісник Національного гірничого університету …, 2018
62018
Сучасні підходи до визначення корпоративного управління в умовах інформаційної економіки
ТС Казакова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
52014
Improving the method approach to the rating evaluation of employees as professional career development
T Kazakova, S Makarenko, N Oliinyk
Baltic Journal of Economic Studies 4, 179–187, 2019
42019
Individualization of processes for preparation and development of workers
T Kazakova, S Makarenko, Y Kaplina
Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів …, 2018
2*2018
Безперервне відтворення ключових областей компетентності-ядро конкурентних переваг
НМ Олійник, СМ Макаренко, ТС Казакова
12018
Особливості стимулювання персоналу до професійного самовдосконалення у закладах вищої освіти
Т Казакова
Науковий журнал «Вісник Одеського національного університету. Економіка» 23 …, 2018
12018
Розвиток професійної кар’єри на основі узгодження інтересів закладу вищої освіти і кар’єрних стратегій індивіда
Т Казакова
Науковий журнал «Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету …, 2018
12018
Успішна професійна кар’єра працівників як запорука інноваційного розвитку підприємства
ТС Казакова
Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія …, 2017
1*2017
Актуалізація проблеми управління професійною кар’єрою на підприємстві
Т Казакова
Стратегічні пріоритети в XXІ столітті: матеріали ІІ Міжнародної науково …, 2017
1*2017
Актуалізація проблеми управління професійною кар’єрою на підприємстві
ТС Казакова
Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні …, 2017
1*2017
Умови успішності професійної кар'єри
Т Казакова
Проблеми і тенденції розвитку сучасної економіки в умовах інтеграційних …, 2016
1*2016
Професійна кар’єра як фактор самореалізації працівників у виробничому середовищі
Т Казакова, М Даниленко
Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції …, 2016
1*2016
Становлення професійної кар'єри в системі корпоративного управління
ТС Казакова
12016
Профессиональная карьера менеджера в современном корпоративном бизнесе
ТС Казакова, НА Тюхтенко
12016
Сучасні моделі корпоративного управління
Т Казакова
Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами …, 2015
1*2015
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ ПЕРСОНАЛУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ТС Казакова
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА, 2019
2019
Роль управління професійною кар’єрою у підвищенні соціально-економічної ефективності діяльності підприємства
Т Казакова, Н Тюхтенко
Актуальні питання економічного розвитку в сучасних умовах: матеріали ІІІ …, 2018
2018
Совершенствование процессов мотивации работников к профессиональному развитию в учреждениях высшего образования
СН Макаренко, ТС Казакова, ЕД Прокопчук
Научный журнал Экономический вестник Национального горного университета 61 …, 2018
2018
Інвестування у професійний розвиток персоналу як складова соціально-економічного розвитку регіону.
Т Казакова, Н Олійник, С Макаренко
Структурна модернізація економіки: прогнозні сценарії та перспективи …, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20