Подписаться
Кохан Вероніка Павлівна Kokhan Veronika
Кохан Вероніка Павлівна Kokhan Veronika
НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України / SRI PLFID NALS of Ukraine
Подтвержден адрес электронной почты в домене ndipzir.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Нестандартна зайнятість в Україні: виклики часу
ВП Кохан
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2013
482013
Дисциплінарна відповідальність суддів у трудовому праві України
ВП Кохан
спец. 12.00. 05/ВП Кохан.—Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля.—Луганськ, 2011 …, 0
14
Аутсорсинг і договори, що його опосередковують
ВП Кохан
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 159-174, 2013
102013
Дисциплінарна відповідальність суддів: трудо-правовий аспект
ВП Кохан
92011
Нове у законодавстві про дисциплінарну відповідальність суддів
ВП Кохан
Держава і право, 2010
72010
Цифрова платформа як інструмент цифрової економіки
ВП Кохан
Право, 2021
52021
Стан розвитку електронних адміністративних послуг: огляд впровадження на державному рівні
ВП Кохан
Право та інноваційне суспільство, 37-48, 2018
52018
Істотні умови договору про надання послуг мобільного зв’язку: цивільно-правовий аспект
ВП Кохан
Актуальні питання інноваційного розвитку, 57-63, 2012
42012
Види суб’єктів інноваційної праці та правові механізми забезпечення їх діяльності за законодавством України
ВП Кохан
Право та інновації, 95-101, 2014
32014
Інтелектуальні ресурси інноваційної діяльності як об'єкти інвестування
BП Кохан
Актуальні проблеми держави і права, 252-259, 2012
32012
Платформи цифрової праці як тренд ринку праці
ВП Кохан
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2021
22021
Стан розвитку цифрових навичок та прав громадян України
ВП Кохан
Publishing House “ACCESS PRESS”, 2020
22020
Цифрова компетентність громадян Євросоюзу
ВП Кохан
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2020
22020
Умови розвитку електронних послуг в Україні
ВП Кохан, ТП Єгорова-Луценко
Право, 2019
22019
Теоретичні засади правового регулювання інвестування інноваційного розвитку в Україні
СМ Прилипко, ОМ Ярошенко, МІ Іншин, ОМ Вінник, НМ Внукова, ...
Право, 2013
22013
Інноваційна праця: поняття, особливості, суб’єкти
ВП Кохан
Актуальні проблеми держави і права, 262-269, 2012
22012
До питання трудових правовідносин у сфері дистанційної зайнятості
ЯВ Сайченко
Прикарпатський юридичний вісник, 75-79, 2021
12021
Правове регулювання діяльності комерційних цифрових платформ
ВП Кохан
НДІ ПЗІР НАПрН України, 2021
12021
Дисциплінарне провадження щодо суддів: проблеми теорії і практики
В Кохан
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2010.–№ 3 …, 2010
12010
ДО ПРАВОВИХ ПРОБЛЕМ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ІННОВАЦІЇ
ВП Кохан
Правове забезпечення комерціалізації результатів досліджень і розробок, 0
1
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20