Назарова Каріна Олександрівна (Karina Nazarova)
Назарова Каріна Олександрівна (Karina Nazarova)
Київський національний торговельно-економічний університет, зав. кафедри фінансового аналізу та
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Державний фінансовий аудит: методологія і організація: монографія
ЄВ Мних
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 41, 2009
42*2009
Аналіз діяльності бюджетних установ : Навч. посіб.
КО Назарова, ТА Кумченко
К.: КНТЕУ, 208, 2006
25*2006
Audit in the state economic security system
V Koval, K Nazarova, V Hordopolov, T Kopotiienko, V Miniailo, ...
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure …, 2019
222019
Аудит: еволюція, потенціал, ефективність: монографія
КО Назарова
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015
19*2015
Ukrainian economy growth imperatives: Monograph
AA Mazaraki
Coretex CZ SE, 2018
162018
Investment analysis of ensuring business partnership audit.- Ukrainian economy growth imperatives: Monograph
NP K.Nazarova, O.Katrych
Coretex CZ SE, 2018
162018
Сучасні тенденції трансформації внутрішнього аудиту
КО Назарова
Вісник КНТЕУ, 94-101, 2011
13*2011
Вплив маркетингу на фінансові результати діяльності підприємств торгівлі
КО Назарова
Фінанси України, 117-126, 2000
102000
Фінансовий аудит: інформаційно-аналітичне забезпечення : монографія
ЄВ Мних, СВ Бардаш, КО Назарова
Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015
9*2015
Стандартизація внутрішнього аудиту та її правове забезпечення на підприємствах торгівлі
КО Назарова
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal …, 2009
62009
Особливості контролю маркетингової діяльності торговельного підприємства
КО Назарова
Фінанси України, 99-107, 2000
42000
Аналіз діяльності бюджетних установ: навчальний посібник
КО Назарова, ТА Кумченко
Київський національний торговельно-економічний ун-т.-Київ: КНТЕУ.-2006.-208 с, 2016
32016
Синергія внутрішнього та зовнішнього аудиту: дис.... доктора екон. наук: 08.00. 09/Каріна Олександрівна Назарова
КО Назарова
К, 2016
32016
Prospects for Implementation of Results of the Synergy between Internal and External Audit
KO Nazarova
Business Inform, 219-224, 2015
3*2015
Облік і контроль маркетингової діяльності на підприємствах торгівлі : Автореф. дис... канд. екон. наук
КО Назарова
Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2002
32002
Internal control system: sox-requirements approach to assessment
KO Nazarova, OO Zaremba, TY Kopotiienko, VO Mysiuk
Financial and credit activity: problems of theory and practice 4 (27), 185-192, 2018
22018
SOX compliance-audit
K Nazarova, V Mysiuk
Економіка та держава, 29-32, 2018
22018
Сучасний стан та проблеми аналітичного забезпечення внутрішнього аудиту на підприємствах торгівлі
КО Назарова
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009
22009
Економічні передумови виникнення та перспективи розвитку внутрішнього фінансового аудиту в державному секторі національної економіки
КО Назарова
Фінансовий аудит: інформаційно-аналітичне забезпечення: монографія/ЄВ Мних …, 0
2
Preventional audit: implementation of SOX control to prevent fraud
K Nazarova, V Mysiuk, V Gordopolov, V Koval, I Danilevičienė
Business: Theory and Practice 21 (1), 293-301, 2020
12020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20