Назарова Каріна Олександрівна (Karina Nazarova)
Назарова Каріна Олександрівна (Karina Nazarova)
Київський національний торговельно-економічний університет, зав. кафедри фінансового аналізу та
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Державний фінансовий аудит: методологія і організація: монографія
ЄВ Мних, МО Никонович, НС Барабаш, СВ Бардаш, КО Назарова
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 319, 2009
33*2009
Аналіз діяльності бюджетних установ : Навч. посіб.
КО Назарова, ТА Кумченко
К.: КНТЕУ, 208, 2006
28*2006
Аудит: еволюція, потенціал, ефективність : монографія
КО Назарова
Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015
12*2015
Сучасні тенденції трансформації внутрішнього аудиту
КО Назарова
Вісник КНТЕУ, 94-101, 2011
11*2011
Ukrainian Economy Growth Imperatives: Monograph
AA Mazaraki
Transformation of audit in Ukrainian 6, 84-101; 256-269, 2018
82018
Вплив маркетингу на фінансові результати діяльності підприємств торгівлі
КО Назарова
Фінанси України, 117-126, 2000
82000
Стандартизація внутрішнього аудиту та її правове забезпечення на підприємствах торгівлі
КО Назарова
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal …, 2009
42009
Особливості контролю маркетингової діяльності торговельного підприємства
КО Назарова
Фінанси України, 99-107, 2000
42000
Синергія внутрішнього та зовнішнього аудиту: дис.... доктора екон. наук: 08.00. 09/Каріна Олександрівна Назарова
КО Назарова
К, 2016
32016
Фінансовий аудит: інформаційно-аналітичне забезпечення : монографія
ЄВ Мних, СВ Бардаш, КО Назарова
Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015
32015
Prospects for Implementation of Results of the Synergy between Internal and External Audit
KO Nazarova
Business Inform, 219-224, 2015
3*2015
Сучасний стан та проблеми аналітичного забезпечення внутрішнього аудиту на підприємствах торгівлі
КО Назарова
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009
32009
Облік і контроль маркетингової діяльності на підприємствах торгівлі : Автореф. дис... канд. екон. наук
КО Назарова
Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2002
32002
Роль облікової інформації у забезпеченні сталого розвитку торговельної галузі
КО Назарова, ОО Нестеренко
Економічний простір, 157-164, 2016
12016
Концептуальні питання методологічного забезпечення узагальнення та реалізації синергії внутрішнього та зовнішнього аудиту
КО Назарова
Бізнес Інформ, 223-228, 2015
12015
Проблемні питання оцінки ефективості синергії внутрішнього та зовнішнього аудиту
КО Назарова
Економічний простір, 231-242, 2015
12015
Сучасні тенденції, причини та наслідки еволюції стандартів внутрішнього та зовнішнього аудиту
К Назарова
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2013
12013
Контроль якості та його місце в умовах синергії внутрішнього та зовнішнього аудиту
КО Назарова
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 2013
12013
Перспективи розвитку світового та вітчизняного аудиту внаслідок впливу інтеграційних процесів
КО Назарова
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 472-478, 2012
12012
АУДИТ ОЦІНКИ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
К НАЗАРОВА, О ЗАДНІПРОВСЬКИЙ
Вісник КНТЕУ, 85-97, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20