Назарова Каріна Олександрівна (Karina Nazarova)
Назарова Каріна Олександрівна (Karina Nazarova)
Київський національний торговельно-економічний університет, зав. кафедри фінансового аналізу та
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Audit in the state economic security system
V Koval, K Nazarova, V Hordopolov, T Kopotiienko, V Miniailo, ...
Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure …, 2019
482019
Державний фінансовий аудит: методологія і організація: монографія
ЄВ Мних
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 41, 2009
48*2009
Аналіз діяльності бюджетних установ : Навч. посіб.
КО Назарова, ТА Кумченко
К.: КНТЕУ, 208, 2006
38*2006
Аудит: еволюція, потенціал, ефективність: монографія
КО Назарова
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015
29*2015
Ukrainian economy growth imperatives: Monograph
AA Mazaraki
Coretex CZ SE, 2018
172018
Investment analysis of ensuring business partnership audit.- Ukrainian economy growth imperatives: Monograph
NP K.Nazarova, O.Katrych
Coretex CZ SE, 2018
172018
Сучасні тенденції трансформації внутрішнього аудиту
КО Назарова
Вісник КНТЕУ, 94-101, 2011
16*2011
Preventional audit: implementation of SOX control to prevent fraud
K Nazarova, V Mysiuk, V Gordopolov, V Koval, I Danilevičienė
Business: Theory and Practice 21 (1), 293-301, 2020
132020
Вплив маркетингу на фінансові результати діяльності підприємств торгівлі
КО Назарова
Фінанси України, 117-126, 2000
122000
Фінансовий аудит: інформаційно-аналітичне забезпечення : монографія
ЄВ Мних, СВ Бардаш, КО Назарова
Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015
11*2015
Audyt: evoljucija, potencial, efektyvnist': monografija/KO Nazarova
N KO
K.: Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, 2015
9*2015
Стандартизація внутрішнього аудиту та її правове забезпечення на підприємствах торгівлі
КО Назарова
Електронний ресурс].–Режим доступу: http://archive. nbuv. gov. ua/portal …, 2009
82009
Oblik vytrat na marketynhovi komunikatsii pidpryiemstva [Cost accounting for marketing communications of the enterprise]
K Nazarova, V Mysiuk
Visnyk KNTEU–Herald of KNUTE 5, 129-140, 2017
7*2017
Облік і контроль маркетингової діяльності на підприємствах торгівлі : Автореф. дис... канд. екон. наук
КО Назарова
Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2002
6*2002
Prospects for Implementation of Results of the Synergy between Internal and External Audit
KO Nazarova
Business Inform, 219-224, 2015
5*2015
Internal control system: sox-requirements approach to assessment
KO Nazarova, OO Zaremba, TY Kopotiienko, VO Mysiuk
Financial and credit activity: problems of theory and practice 4 (27), 185-192, 2018
42018
Аналіз діяльності бюджетних установ: навчальний посібник
КО Назарова, ТА Кумченко
КО Назарова, ТА Кумченко–Київ: Київський національний торговельно …, 2016
42016
Синергія внутрішнього та зовнішнього аудиту: дис.... доктора екон. наук: 08.00. 09/Каріна Олександрівна Назарова
КО Назарова
К, 2016
32016
Сучасний стан та проблеми аналітичного забезпечення внутрішнього аудиту на підприємствах торгівлі
КО Назарова
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009
32009
Особливості контролю маркетингової діяльності торговельного підприємства
КО Назарова
Фінанси України, 99-107, 2000
32000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20