Марта Руденко, Marta Rudenko
Марта Руденко, Marta Rudenko
викладач кафедри української мови , Тернопільський національний медичний університет імені І.Я
Verified email at tdmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Наративна структура художньої прози Миколи Хвильвого
МІ Руденко
ступеня канд. філолог. наук: спец. 10.01. 01 Українська література/МІ Руденко, 2004
152004
Наративна типологія художньої прози Миколи Хвильового
М Руденко
Тернопіль: Вид во Тернопільсько го держ. пед. ун ту імені В. Гнатюка, 2003
102003
Екстрадієгетичний дискурс Вступної новели М. Хвильового: інтертекстуальна стратегія
М Руденко
Слово і час, 57-63, 2003
82003
Імпресіоністичний дискурс М. Хвильового: текст та інтертекст/Марта Руденко
М Руденко
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства:[збірник наук. праць…, 2002
42002
Наративний вимір культури: кодова інтертекстуальність у художній прозі Миколи Хвильового
М Руденко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2008
22008
Персонажна нарація в новелістиці Миколи Хвильового
М Руденко
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004
22004
Парадигма невротичного героя в наративі прозових творів Миколи Хвильового
М Руденко
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2002
12002
РОЗПОВІДНА ІНСТАНЦІЯ НАРАТОРА В ОПОВІДАННІ ПРО СТЕПАНА ТРОХИМОВИЧА МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО
МІ Руденко, ОА Мисик
Publishing House “Baltija Publishing”, 2020
2020
КОНЦЕПТ ЗДОРОВ’Я В СУЧАСНІЙ НАУЦІ
А ВИХРУЩ, М РУДЕНКО, І ДРАЧ
Актуальні питання гуманітарних наук 1 (29), 55-63, 2020
2020
Конструкція текст у тексті в наративному дискурсі Миколи Хвильового
М Руденко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2005
2005
ВИВЧЕННЯ УРБАНІСТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ ТА ПОНЯТТЯ ЛОКУСУ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА(НА ПРИКЛАДІ ТЕМИ У МІСТІ. УРОК 1)
MI Rudenko
ПСИХОАНАЛІЗ І ПСИХОКРИТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІДІОСТИЛЮ ПИСЬМЕННИКА (НА ОСНОВІ НОВЕЛІСТИКИ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО)
МІ Руденко
МОВНА КОМУНІКАЦІЯ: НАУКА, КУЛЬТУРА, МЕДИЦИНА, 112, 0
НАЦІОНАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНИЙ НАРАТИВ ТА ЙОГО РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРИ ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ (НА ПРИКЛАДІ ТЕМИ ВІРТУАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ ТЕРНОПОЛЕМ)
МІ Руденко
МОВНА КОМУНІКАЦІЯ: НАУКА, КУЛЬТУРА, МЕДИЦИНА, 92, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13