Марта Руденко, Marta Rudenko
Марта Руденко, Marta Rudenko
Кандидат філологічних наук
Verified email at tdmu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Наративна структура художньої прози Миколи Хвильвого
МІ Руденко
ступеня канд. філолог. наук: спец. 10.01. 01 Українська література/МІ Руденко, 2004
112004
Екстрадієгетичний дискурс Вступної новели М. Хвильового: інтертекстуальна стратегія
М Руденко
Слово і час, 57-63, 2003
82003
Наративна типологія художньої прози Миколи Хвильового
М Руденко
Тернопіль: Вид во Тернопільсько го держ. пед. ун ту імені В. Гнатюка, 2003
62003
Імпресіоністичний дискурс М. Хвильового: текст та інтертекст/Марта Руденко
М Руденко
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства:[збірник наук. праць…, 2002
22002
Наративний вимір культури: кодова інтертекстуальність у художній прозі Миколи Хвильового
М Руденко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2008
12008
Персонажна нарація в новелістиці Миколи Хвильового
М Руденко
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004
12004
Конструкція текст у тексті в наративному дискурсі Миколи Хвильового
М Руденко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2005
2005
Парадигма невротичного героя в наративі прозових творів Миколи Хвильового
М Руденко
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2002
2002
ПСИХОАНАЛІЗ І ПСИХОКРИТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІДІОСТИЛЮ ПИСЬМЕННИКА (НА ОСНОВІ НОВЕЛІСТИКИ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО)
МІ Руденко
МОВНА КОМУНІКАЦІЯ: НАУКА, КУЛЬТУРА, МЕДИЦИНА, 112, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9