Follow
Марта Руденко, Marta Rudenko
Марта Руденко, Marta Rudenko
доцент кафедри української мови , Тернопільський національний медичний університет імені І.Я
Verified email at tdmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Наративна структура художньої прози Миколи Хвильового
МІ Руденко
ступеня канд. філолог. наук: спец. 10.01. 01 Українська література/МІ Руденко, 2004
172004
Екстрадієгетичний дискурс „Вступної новели” М. Хвильового: інтертекстуальна стратегія/Марта Руденко
М Руденко
Слово і час, 57-63, 2003
112003
Наративна типологія художньої прози Миколи Хвильового
М Руденко
Тернопіль: Вид во Тернопільсько го держ. пед. ун ту імені В. Гнатюка, 2003
102003
Наративна типологія прози Миколи Хвильового. Монографія/Марта Руденко
М Руденко
Тернопіль, 2003
62003
Імпресіоністичний дискурс М. Хвильового: текст та інтертекст/Марта Руденко
М Руденко
Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства:[збірник наук. праць…, 2002
32002
Наративний вимір культури: кодова інтертекстуальність у художній прозі Миколи Хвильового
М Руденко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2008
22008
Персонажна нарація в новелістиці Миколи Хвильового
М Руденко
Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004
22004
СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ГРАМАТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ ЧАСУ ТА ОСОБИ ДІЄСЛІВ РУХУ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА (НА ПРИКЛАДІ ТЕМИ У МІСТІ. УРОК 2)
Р Марта
Медична освіта 1, 2021
12021
Парадигма невротичного героя в наративі прозових творів Миколи Хвильового
М Руденко
Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2002
12002
Контекст Паризької комуни як ключ до інтерпретації авторської стратегії новели Миколи Хвильового Я (Романтика)
МІ Руденко
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021
2021
ВИВЧЕННЯ УРБАНІСТИЧНОЇ ЛЕКСИКИ ТА ПОНЯТТЯ ЛОКУСУ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА(НА ПРИКЛАДІ ТЕМИ У МІСТІ. УРОК 1)
MI Rudenko
Медична освіта, 123-128, 2021
2021
РОЗПОВІДНА ІНСТАНЦІЯ НАРАТОРА В ОПОВІДАННІ ПРО СТЕПАНА ТРОХИМОВИЧА МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО
МІ Руденко, ОА Мисик
Publishing House “Baltija Publishing”, 2020
2020
Зміст виховної роботи у закладі вищої медичної освіти
МІ Руденко
Тайп, 2020
2020
Анатолій ВИХРУЩ
М РУДЕНКО
АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ ГУМАНIТАРНИХ НАУК, 202055, 2020
2020
НАЦІОНАЛЬНИЙ КУЛЬТУРНИЙ НАРАТИВ ТА ЙОГО РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРИ ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ (НА ПРИКЛАДІ ТЕМИ ВІРТУАЛЬНА ЕКСКУРСІЯ ТЕРНОПОЛЕМ)
МІ Руденко
МОВНА КОМУНІКАЦІЯ: НАУКА, КУЛЬТУРА, МЕДИЦИНА, 92, 2020
2020
Конструкція текст у тексті в наративному дискурсі Миколи Хвильового
М Руденко
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2005
2005
ПОНЯТТЯ НАРАТИВУ І НАРАЦІЇ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В КОНЦЕПЦІЇ Ж. ЖЕНЕТА
МІ Руденко
ЛІНГВОДИДАКТИКА В КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНОЇ ПАРАДИГМИ, 26, 0
ПСИХОАНАЛІЗ І ПСИХОКРИТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІДІОСТИЛЮ ПИСЬМЕННИКА (НА ОСНОВІ НОВЕЛІСТИКИ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО)
МІ Руденко
МОВНА КОМУНІКАЦІЯ: НАУКА, КУЛЬТУРА, МЕДИЦИНА, 112, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–18