Бекесевич Анна Михайлівна
Бекесевич Анна Михайлівна
асистент кафедри нормальної анатомії ЛНМУ імені Д.Галицького
Verified email at meduniv.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Морфометричний аналіз ангіоархітектонікикори мозочка за умов впливу опіоїду
АМ Бекесевич
1. Світ медицини та біології, 68 - 71, 2014
92014
Морфологічні особливості структури кори мозочка щура в нормі та за умов тривалого впливу опіоїду
АМ Бекесевич
Запорожский медицинский журнал, 82 - 85, 2015
62015
Сomparative characteristics of the morphological changes of nephron tubules at the early and late stages of the chronic opioid effect
L Mateshuk-Vatseba, I Vilkhova, A Bekesevych, Y Paltov, E Kantser
Science Review 9 (26), 19 - 22, 2019
42019
Peculiarities of cerebellar cortex ultrastructure under the influence of opioid in experiment
A Bekesevych, L Mateshuk-Vatseba
Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences 4 (91…, 2016
4*2016
The effect of the prolonged injection of nalbuphine on the structural organization of angioarchitecture of organs
ЛР Матешук-Вацеба, УЄ Підвальна, АВ Зінько, ПМ Попик, ...
ПРАЦІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА МЕДИЧНІ НАУКИ 27, 75 - 87, 2016
4*2016
Морфологічні особливості мозочка білого щура в нормі та за умов двотижневого введення опіоїду
БГ Макар, АМ Бекесевич
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина, 20-23, 2015
32015
Вплив тривалого введення опіоїду на ультраструктурну організацію білої речовини головного мозку в експерименті
АМ Бекесевич, ЛР Матешук-Вацеба, ІЮ Олійник, АВ Зінько
Український журнал медицини, біології та спорту 3, 31-35, 2018
12018
Особливості структурної організації ланок гемомікроциркуляторного русла кори мозочка щура за умов 2- та 4-тижневого введення опіоїду
АМ Бекесевич
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 15 (1(55)), 24 - 27, 2016
12016
Вплив наркотичних середників на структурну організацію нервової тканини
АМ Бекесевич
Науковий вісник Ужгородського університету, 218 - 221, 2015
12015
УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ МІОЦИТІВ ОБОДОВОЇ КИШКИ ЗА ТРИВАЛОГО ВПЛИВУ ОПІОЇДУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
НІ Гресько, ХА Кирик, АМ Бекесевич
Development of science: trends, innovations problems and prospects 17, 118, 2021
2021
Зміни біохімічних показників азотовидільної функції нирок щурів при тривалому введенні терапевтичних доз налбуфіну
І Вільхова, Л Матешук-Вацеба, О Канцер, М Подолюк, Н Гресько
Вісник медичних і біологічних досліджень 1 (7), 54 - 61, 2021
2021
Morphometric study of angioarchitectonic under the effect of opioid (experimental study)
L Mateshuk-Vatseba, U Pidvalna
Reports of Morphology 26 (3), 31-36, 2020
2020
Якісно-кількісні зміни ланок гемомікроциркуляторного русла білої речовини кінцевого мозку у результаті 4-тижневого впливу налбуфіну в експерименті
Л Матешук-Вацеба, А Зінько, І Вільхова, Н Гресько, А Бекесевич
Science and Education a New Dimension Natural and Technical Sciences 238, 33-35, 2020
2020
Морфологічна перебудова органів за впливу опіоїдних анальгетиків
Н Гресько, А Бекесевич, І Вільхова
Вісник Українська медична стоматологічна академія 20 (3), 258-263, 2020
2020
Changes in the Structural Organization of Lymph Nodes and Biochemical Indicators of Blood Due to the Action of Sodium Glutamate
T Harapko, L Mateshuk-Vatseba, M Goncharuk-Khomyn, A Bekesevych, ...
Journal of International Dental and Medical Research 13 (4), 1578 - 1584, 2020
2020
Нервові волокна та клітини глії кори мозочка в нормі та за умов тривалого вливу опіоїду в експерименті
Л Матешук-Вацеба, А Бекесевич
Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences 172…, 2018
2018
Тестові завдання для поточного контролю початкового рівня знань студентів медичного факультету з дисципліни Анатомія людини
ЛР Матешук-Вацеба, ІВ Вільхова, АМ Бекесевич, НІ Гресько, ОМ Мота, ...
Друкарня Львів. нац. мед. ун-ту ім. Данила Галицького, 2017
2017
Тестові завдання для підсумкового контролю знань студентів медичного факультету з дисципліни Анатомія людини
ЛР Матешук-Вацеба, ІВ Вільхова, АМ Бекесевич, НІ Гресько, ...
Друкарня Львів. нац. мед. ун-ту ім. Данила Галицького, 2017
2017
ULTRASTRUCTURAL ORGANIZATION OF THE BLOODSTREAM OF THE SKIN UNDER THE EXPERIMENTAL DIABETES
АМ Бекесевич, ВВ Кривецький, РЯ Борис
Український науково-медичний молодіжний журнал 3 (89), 6-11, 2015
2015
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ КОРЫ МОЗЖЕЧКА КРЫСЫ В НОРМЕ И В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОПИОИДА
АМ Бекесевич
Запорожский медицинский журнал, 82-85, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20