Бекесевич Анна Михайлівна
Бекесевич Анна Михайлівна
асистент кафедри нормальної анатомії ЛНМУ імені Д.Галицького
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Морфометричний аналіз ангіоархітектонікикори мозочка за умов впливу опіоїду
АМ Бекесевич
1. Світ медицини та біології, 68 - 71, 2014
92014
Морфологічні особливості структури кори мозочка щура в нормі та за умов тривалого впливу опіоїду
АМ Бекесевич
Запорожский медицинский журнал, 82 - 85, 2015
72015
Сomparative characteristics of the morphological changes of nephron tubules at the early and late stages of the chronic opioid effect
L Mateshuk-Vatseba, I Vilkhova, A Bekesevych, Y Paltov, E Kantser
Science Review 9 (26), 19 - 22, 2019
42019
Peculiarities of cerebellar cortex ultrastructure under the influence of opioid in experiment
A Bekesevych, L Mateshuk-Vatseba
Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences 4 (91 …, 2016
4*2016
The effect of the prolonged injection of nalbuphine on the structural organization of angioarchitecture of organs
ЛР Матешук-Вацеба, УЄ Підвальна, АВ Зінько, ПМ Попик, ...
ПРАЦІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ім. ШЕВЧЕНКА МЕДИЧНІ НАУКИ 27, 75 - 87, 2016
4*2016
Морфологічні особливості мозочка білого щура в нормі та за умов двотижневого введення опіоїду
БГ Макар, АМ Бекесевич
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина, 20-23, 2015
42015
Changes in the Structural Organization of Lymph Nodes and Biochemical Indicators of Blood Due to the Action of Sodium Glutamate
T Harapko, L Mateshuk-Vatseba, M Goncharuk-Khomyn, A Bekesevych, ...
Journal of International Dental and Medical Research 13 (4), 1578 - 1584, 2020
12020
Вплив тривалого введення опіоїду на ультраструктурну організацію білої речовини головного мозку в експерименті
АМ Бекесевич, ЛР Матешук-Вацеба, ІЮ Олійник, АВ Зінько
Український журнал медицини, біології та спорту 3, 31-35, 2018
12018
Особливості структурної організації ланок гемомікроциркуляторного русла кори мозочка щура за умов 2- та 4-тижневого введення опіоїду
АМ Бекесевич
Клінічна анатомія та оперативна хірургія 15 (1(55)), 24 - 27, 2016
12016
Вплив наркотичних середників на структурну організацію нервової тканини
АМ Бекесевич
Науковий вісник Ужгородського університету, 218 - 221, 2015
12015
УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ МІОЦИТІВ ОБОДОВОЇ КИШКИ ЗА ТРИВАЛОГО ВПЛИВУ ОПІОЇДУ В ЕКСПЕРИМЕНТІ
НІ Гресько, ХА Кирик, АМ Бекесевич
Development of science: trends, innovations problems and prospects 17, 118, 2021
2021
5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM "SMART LION". MEDICAL IMAGINING AND GLOBAL HEALTH, OCTOBER 7-9, 2021
A Bekesevych, I Pavlovskyi, H Pavlovska
Proceedings of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences 65 (2 …, 2021
2021
Досвід викладання базової дисципліни "Анатомія людини" іноземним студентам
Х Кирик, Н Гресько, Е Джалілова
II Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів, науковців …, 2021
2021
The use of interactive teaching methods in the study of the basic discipline "Human Anatomy" by foreign medical students
C Kyryk, E Dzhalilova, A Bekesevych, N Hresko, U Pidvalna, M Panas
Experimental and Clinical Physiology and Biochemistry 92 (1), 67-71, 2021
2021
Зміни біохімічних показників азотовидільної функції нирок щурів при тривалому введенні терапевтичних доз налбуфіну
І Вільхова, Л Матешук-Вацеба, О Канцер, М Подолюк, Н Гресько
Вісник медичних і біологічних досліджень 1 (7), 54 - 61, 2021
2021
Morphometric study of angioarchitectonic under the effect of opioid (experimental study)
L Mateshuk-Vatseba, U Pidvalna
Reports of Morphology 26 (3), 31-36, 2020
2020
Якісно-кількісні зміни ланок гемомікроциркуляторного русла білої речовини кінцевого мозку у результаті 4-тижневого впливу налбуфіну в експерименті
Л Матешук-Вацеба, А Зінько, І Вільхова, Н Гресько, А Бекесевич
Science and Education a New Dimension Natural and Technical Sciences 238, 33-35, 2020
2020
Морфологічна перебудова органів за впливу опіоїдних анальгетиків
Н Гресько, А Бекесевич, І Вільхова
Вісник Українська медична стоматологічна академія 20 (3), 258-263, 2020
2020
Нервові волокна та клітини глії кори мозочка в нормі та за умов тривалого вливу опіоїду в експерименті
Л Матешук-Вацеба, А Бекесевич
Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences 172 …, 2018
2018
Тестові завдання для поточного контролю початкового рівня знань студентів медичного факультету з дисципліни «Анатомія людини»
ЛР Матешук-Вацеба, ІВ Вільхова, АМ Бекесевич, НІ Гресько, ОМ Мота, ...
Друкарня Львів. нац. мед. ун-ту ім. Данила Галицького, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20