Follow
Олеся Виецкая, Олеся Вієцька, Viietska Olesia
Олеся Виецкая, Олеся Вієцька, Viietska Olesia
Інститут економіки промисловості НАН України
Verified email at econindustry.org - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Smart industry in the era of digital economy: prospects, directions and mechanisms of development
VP Vishnevsky, OV Viietska, OM Garkushenko, SI Kniaziev, OV Liakh, ...
Kyiv: Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine [in Ukrainian], 2018
602018
Смарт-промисловість в епоху цифрової економіки: перспективи, напрями і механізми розвитку: монографія
В Вишневський, О Вієцька, О Гаркушенко, С Князєв, О Лях, В Чекіна, ...
412018
Smart-promyslovist v epokhu tsyfrovoi ekonomiky: perspektyvy, napriamy i mekhanizmy rozvytku [Smart industry in the era of digital economy: prospects, directions and mechanisms …
VP Vyshnevskyi, OV Viietska, OM Harkushenko, SI Kniaziev, OV Liakh, ...
Kyiv: NAS of Ukraine, Institute of Industrial Economics [in Ukrainian], 2018
212018
Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій
ЮБ Іванов, ІА Майбуров
Харків: ІНЖЕК, 2010
212010
Smart industry: direct formation, problems and solutions
VР Vyshnevskyi, OV Vіitska, OA Vіitskiy, OA Vorhach, OM Harkushenko, ...
Kiev: Kyiv: Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine, 2019
182019
National model of neoindustrial development of Ukraine
VP Vyshnevskyi, LO Zbarazska, MY Zanizdra, VD Chekina, OV Polovian, ...
Kyiv: Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine [in Ukrainian], 2016
172016
Налоговая политика: методология, теория и практика: моногр. под общ. ред. ВП Вишневского/НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти
ВП Вишневский, ОВ Виецкая, ОН Гаркушенко, ЮА Мазур, ...
НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти, 528, 2011
152011
Шляхи вдосконалення системи податкової амортизації
ВП Вишневський, ОВ Вієцька
Економіка України, с. 49-59, 2011
152011
Современные тенденции в налогообложении прибыли корпораций: перспективы налога на выведенный капитал
ОВ Виецкая
Экономика промышленности, 2018
122018
Національна модель неоіндустріального розвитку України
В Вишневський, Л Збаразська, М Заніздра, В Чекіна, О Вієцька
112016
Modern trends in corporate income taxation: perspectives of the withdrawn capital tax
OV Viietska
Economy of Industry, 24-49, 2018
102018
The smart industry in the digital economy: perspectives, directions and mechanisms for development
VP Vishnevsky, OV Viyetska, ОМ Garkushenko, SI Knyazev, ОV Lyakh, ...
Kyiv: Institute of the Economy of Industry of the NAS of Ukraine [in Ukrainian], 2018
92018
Реформування системи місцевих фінансів на засадах фіскальної децентралізації: теорія, європейський досвід та вітчизняна практика
НЮ Рекова, КЄ Мойсеєнко, ВП Вишневський, ВД Чекіна, ОВ Вієцька
ДВНЗ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ», 2016
82016
Налоговая амортизация: теория, опыт и проблемы применения: монография
ОВ Виецкая
Донецк, 2008.–131 с, 131 с., 2008
82008
Смарт-промисловість: напрями становлення, проблеми і рішення
ВП Вишневський, ОВ Вієцька, ОМ Гаркушенко, АФ Дасів, МЮ Заніздра, ...
72019
Smart industry in the digital era: perspectives, direct and mehanzmi development
VP Vishnevsky, OV Viietska, OM Garkushenko, SІ Kniaziev, OV Liah, ...
NAS of Ukraine, Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine, 2018
62018
Формирование и реализация налоговой политики в сфере управления развитием промышленности
В Вишневский, А Веткин, О Виецкая, В Чекина, Е Вишневская, ...
НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти, 2014
62014
Iu.(2018)
VP Vyshnevskyi, OV Viietska, OM Harkushenko, SI Kniaziev, OV Liakh, ...
The Smart Industry in the Digital Economy: Perspectives, Directions and …, 0
6
Гармонізація оподаткування прибутку підприємств в ЄС: досвід для України
ОВ Вієцька
Економіка промисловості, 2015
52015
Smart-promyslovist: napriamy stanovlennia, problemy i rishennia
VP Vyshnevskyi, OV Viietska, OA Viietskyi
Kyiv: Institute of Industrial Economics of the National Academy of Sciences …, 2019
42019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20