Олеся Виецкая, Олеся Вієцька, Viietska Olesia
Олеся Виецкая, Олеся Вієцька, Viietska Olesia
Институт экономики промышленности НАН Украины
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Smart industry in the era of digital economy: prospects, directions and mechanisms of development
VP Vishnevsky, OV Viietska, OM Garkushenko, SI Kniaziev, OV Liakh, ...
Kyiv: Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine [in Ukrainian], 2018
372018
Смарт-промисловість в епоху цифрової економіки: перспективи, напрями і механізми розвитку: монографія
В Вишневський, О Вієцька, О Гаркушенко, С Князєв, О Лях, В Чекіна, ...
192018
National model of neoindustrial development of Ukraine
VP Vyshnevskyi, LO Zbarazska, MY Zanizdra, VD Chekina, OV Polovian, ...
Kyiv: Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine [in Ukrainian], 2016
182016
Шляхи вдосконалення системи податкової амортизації
ВП Вишневський, ОВ Вієцька
Економіка України, с. 49-59, 2011
152011
Налоговая политика: методология, теория, практика
ВП Вишневский, ОВ Виецкая, ОН Гаркушенко, ЮА Мазур, ...
Институт экономики промышленности, 2011
14*2011
Податкова політика: методологія, інструментарій
ЮБ Іванов, ІА Майбуров, ВП Вишневський, ОВ Вієцька, та інші
ВД "Інжек", 2010
13*2010
Налоговая амортизация: теория, опыт и проблемы применения: монография
ОВ Виецкая
Донецк, 2008.–131 с, 131 с., 2008
72008
Modern trends in corporate income taxation: perspectives of the withdrawn capital tax
OV Viietska
Economy of Industry, 24-49, 2018
62018
Smart industry in the digital era: perspectives, direct and mehanzmi development
VP Vishnevsky, OV Viietska, OM Garkushenko, SІ Kniaziev, OV Liah, ...
NAS of Ukraine, Institute of Industrial Economics of NAS of Ukraine, 2018
62018
Современный тенденции в налогообложении прибыли корпораций: перспективы налога на выведенный капитал
ОВ Виецкая
Экономика промышленности, 2018
62018
Smart-promyslovist v epokhu tsyfrovoi ekonomiky: perspektyvy, napriamy i mekhanizmy rozvytku [Smart industry in the era of digital economy: prospects, directions and mechanisms …
VP Vyshnevskyi, OV Viietska, OM Harkushenko, SI Kniaziev, OV Liakh, ...
VP Vyshnevskiy (ed.), 2018
52018
Гармонізація оподаткування прибутку підприємств в ЄС: досвід для України
ОВ Вієцька
Економіка промисловості, 2015
52015
Формирование и реализация налоговой политики в сфере управления развитием промышленности
В Вишневский, А Веткин, О Виецкая, В Чекина, Е Вишневская, ...
НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти, 2014
52014
Національна модель неоіндустріального розвитку України
В Вишневський, Л Збаразська, М Заніздра, В Чекіна, О Вієцька
42016
Использование налогово-бюджетных инструментов развития социальной сферы регионов в условиях неоиндустриализации
ВП Вишневский, ВД Чекина, ОВ Виецкая
Экономика промышленности, 2016
42016
Реформування системи місцевих фінансів на засадах фіскальної децентралізації: теорія, європейський досвід та вітчизняна практика
НЮ Рекова, КЄ Мойсеєнко, ВП Вишневський, ВД Чекіна, ОВ Вієцька
ДВНЗ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ», 2016
32016
Пути совершенствования системы налоговой амортизации
ВП Вишневский, ОВ Виецкая
Экономика Украины, с. 49-59, 2011
32011
Формування системи податкової амортизації основних засобів в Україні
ОВ Вієцька
Інститут економіки промисловості НАН України, 2010
3*2010
Harmonization of Enterprise Profit Taxation in the EU: Experience for Ukraine
O Viietska
Econ. promisl 4, 69-92, 2015
22015
Влияние налоговой амортизации и инвестиционной налоговой скидки на деятельность предприятий и налоговые поступления в бюджет
ОВ Виецкая, ЮВ Мазур, ЮВ Кошик
Матеріали ХІІ-ої міжнар. научн.-практ. конф. «Стан і проблеми оподаткування …, 2012
2*2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20