Follow
Шафранюк В., Shafranyuk V/
Шафранюк В., Shafranyuk V/
доцент кафедри біологічної фізики та медичної інформатики
Verified email at bsmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Рентгеноинтерферометрическое изображение полей деформаций вокруг дислокационных скоплений
НД Раранский, ВП Шафранюк, ИМ Фодчук
Металлофизика.-1985.-7, 63-71, 1985
91985
Дефекты границ сопряжений и релаксация напряжений в эпитаксиальных системах Si-Si, Ge-Si, Ge-Si
НД Раранский, ВП Шафранюк
УФЖ.-1985.-30, 127-132, 1985
81985
Изображение дефектов упаковки в рентгеновском дифракционном муаре
НД Раранский, ВП Шафранюк
УФЖ.-1982.-27, 901-904, 1982
71982
Можливості методу рентгенівської дифракційної інтерферометрії у вивченні релаксації локальних механічних напруг в приповерхневих шарах монокристалів
ВП Шафранюк
Науковий Вісник ЧДУ.-Вип 32, 122-127, 1998
61998
Муаровые изображения полос роста в бездислокационном монокристалле Si
НД Раранский, ВП Шафранюк, ИМ Фодчук
УФЖ.-1985.-30, 133-135, 0
6
Ангармонічні коефіцієнти та пружні модулі термоелектричних матеріалів PbTe i Pb1-xGexTe
ТІ Бабюк, ВГ Михальченко, ВП Шафранюк
Термоелектрика, 2001
32001
АНГАРМОНИЧЕСКИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ И УПРУГИЕ МОДУЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ PbTe И Pb1-xGexTe, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПО …
ТИ Бабюк, ВП Михальченко, ВП Шафранюк
Термоэлектричество, 33-40, 2001
32001
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕЙ ДЕФОРМАЦИЙ В ТЕРМОЕЛЕКТРИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ ПРИ ЛАЗЕРНОМ ОБЛУЧЕНИИ
ВП Шафранюк
Термоэлектричество, 46-51, 2003
12003
Дифракционное вращение плоскости поляризации рентгеновских лучей
ИП Михайлюк, СА Кшевецкий, МВ Остапович, ВП Шафранюк
УФЖ.–1977.–22, 60-64, 1977
11977
Характеристика сфінктерів тонкої і товстої кишки (огляд літератури)
ВФ Мислицький, МД Лютик, ТВ Процак, ОС Забродська, ВП Шафранюк, ...
Клінічна та експериментальна патологія, 174-177, 2019
2019
Вроджені вади серця: сучасний стан та проблема сьогодення
ВВ Кривецький, ГП Ротар, ТВ Процак, ВП Шафранюк
Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 108-113, 2018
2018
Вплив іонізуючого випромінювання на структуру, електрофізичні і оптичні характеристики кристалів Cd1-хZnхTe
ПМ Фочук, ВП Шафранюк, ГІ Раренко, ЄС Никонюк, АІ Канак, ...
2018
Дослідження релаксації механічних напруг у реальних кристалах методом рентгенівського дифракційного муару
ВП Шафранюк
Термоелектрика, 40-50, 2016
2016
Исследование релаксации механических напряжений в реальных кристаллах методом рентгеновского дифракционного муара
ВП Шафранюк
Термоэлектричество, 40-50, 2016
2016
Исследование глубины поврежденного слоя в термоэлектрических материалах методом рентгеновской дифракционной интерферометрии
ВП Шафранюк
Термоэлектричество, 63-71, 2016
2016
Дослідження глибини пошкодженого шару в термоелектричних матеріалах методом рентгенівської дифракційної інтерферометрії
ВП Шафранюк
Термоелектрика, 60-68, 2016
2016
Вплив методів обробки поверхні кристалів Cd [1-х] Mn [х] Te на рельєф і глибину порушеного шару
СГ Дремлюженко, ЗІ Захарук, ВП Шафранюк, АІ Раренко, ПМ Фочук
Сумський державний університет, 2016
2016
ВЛИЯНИЕ ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ НА ПАРАМЕТРЫ ПОВЕРХНОСТИ КРИСТАЛЛОВ СdSb ДЛЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
ОН Крилюк, ЕН Косенков, АИ Раренко, ВП Шафранюк
Термоэлектричество, 67-74, 2004
2004
ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО СОВЕРШЕНСТВА КРИСТАЛЛОВ СdSb ДЛЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ …
ЕМ Косенков, АИ Раренко, ВП Шафранюк, ИИ Заец
Термоэлектричество, 54-61, 2004
2004
Монохроматор рентгеновского излучения
СА КШЕВЕЦКИЙ, ВП ШАФРАНЮК
1983
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20