Follow
Перцьовий, Іван Васильович / Pertsovyi, Ivan / ORCID ID: 0000-0001-5042-3771 / ResearcherID I-8916
Перцьовий, Іван Васильович / Pertsovyi, Ivan / ORCID ID: 0000-0001-5042-3771 / ResearcherID I-8916
Білоцерківський НАУ / Bila Tserkva National Agrarian University
Verified email at btsau.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Ecological and toxicological characteristics of selenium nanocompounds
SI Tsekhmistrenko, VS Bityutskyy, OS Tsekhmistrenko, VM Kharchishin, ...
Ukrainian Journal of Ecology 11 (3), 199-204, 2021
232021
Безпека праці при лікуванні тварин
ЛІ Коваленко, ІВ Перцьовий
К.: Бібліотека ветеринарної медицини, 2003
152003
Assessment of the radiation safety of the rural population of the Сentral forest-steppe of Ukraine in the remote period after the Chernobyl catastrophe
V Herasymenko, I Pertsovyi, O Rozputny
DKLex Academy OÜ and «Scientific Route» OÜ, 2018
122018
Migration and prognosis of radionuclides 137Сs and 90Sr in vegetable produce: the case of villages of the Central Forest-Steppe of Ukraine in the remote period after Chernobyl …
M Gerasymenko, V., Rоzputny, O., Pertsovyi, I., Skyba, V., Saveko
Ukrainian Journal of Ecology, С. 246–250, 2017
52017
Оцінка міграції 137Cs і 90Sr на радіоактивно забруднених агроландшафтах Лісостепу у віддалений період після Чорнобильської катастрофи
ОІ Розпутній, ІВ Перцьовий, ВЮ Герасименко, МЄ Савеко
Житомирський національний агроекологічний університет, 2018
32018
Оцінка надходження 137Сs і 90Sr в організм дійних корів на радіоактивно забруднених агроландшафтах Центрального Лісостепу у віддалений період Чорнобильської катастрофи. doi: 10 …
ОІ Розпутній, ІВ Перцьовий, ВЮ Герасименко, ВВ Скиба, МЄ Савеко
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Збірник наук …, 2018
22018
Оцінка надходження 137Сs і 90Sr в організм дійних корів на радіоактивно забруднених агроландшафтах Центрального Лісостепу у віддалений період Чорнобильської катастрофи
ОІ Розпутній, ІВ Перцьовий, ВЮ Герасименко, ВВ Скиба, МЄ Савеко
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 62 – 71, 2008
2*2008
Оцінка надходження 137Сs і 90Sr в організм дійних корів на радіоактивно забруднених агроландшафтах Центрального Лісостепу у віддалений період Чорнобильської катастрофи
ОІ Розпутній, ІВ Перцьовий, ВЮ Герасименко, ВВ Скиба, МЄ Савеко
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва: Збірник наук …, 2008
2*2008
Екологічна оцінка виробництва молока та яловичини на радіоактивно забруднених територіях лісостепової зони південної частини Київської області
ОІ Розпутній, ІВ Перцьовий, СВ Куркіна
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 111-114, 2012
12012
Надходження 137Сs і 90Sr у продукцію, отриману з присадибних ділянок у селах у зоні радіоактивного забруднення лісостепової частини Київської області/Герасименко ВЮ, Розпутній ОІ
ВЮ Герасименко, ОІ РОЗПУТНІЙ
Вісник Білоцерківського державного аграрного університету.–Біла Церква, 61-63, 2009
12009
Надходження137Cs і 90Sr до організму великої рогатої худоби та до гнойової біомаси залежно від раціону годівлі в умовах Центрального Лісостепу
ІВ Перцьовий, ВЮ Герасименко, ІК Швиденко, ОІ Розпутній, ...
Агроекологічний журнал, 64-73, 2023
2023
Радіоекологія з основами радіобіології: методичні вказівки для самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія»
ІВ Перцьовий, ОІ Розпутній, ВЮ Герасименко, ВВ Скиба, ВП Бабань
БНАУ, 2023
2023
Безпека життєдіяльності та цивільний захист: методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 …
ОІ Розпутній, ВЮ Герасименко, ІВ Перцьовий, ВВ Скиба, ВП Бабань
БНАУ, 2023
2023
Управління та поводження з відходами: методичні вказівки для самостійної роботи студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія»
ІВ Перцьовий, ОІ Розпутній, ВЮ Герасименко, ВВ Скиба, ВП Бабань
БНАУ, 2023
2023
Екологічна оцінка ресурсоенергозберігаючих технологій
ВМ Харчишин, ІВ Перцьовий, АП Афонін, ВВ Кушніренко, МІ Мельник
2023
Екологічні та економічні основи маловідходних і біоконверсних технологій поводження з органічними відходами сільськогосподарського виробництва
ВМ Харчишин, ЛС Онищенко, МВ Злочевський, ІВ Перцьовий, ...
2023
Екологічна безпека: методичні вказівки для забезпечення самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 101 «Екологія»
ОІ Розпутній, ІВ Перцьовий, ВЮ Герасименко, ВВ Скиба, ВП Бабань, ...
БНАУ, 2022
2022
Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища: методичні вказівки для виконання самостійних робіт здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності …
ВП Бабань, ОІ Розпутній, ІВ Перцьовий, ВЮ Герасименко, ВВ Скиба
БНАУ, 2022
2022
Меліоративні заходи у системі інтегрованого управління штучними водоймами рибогосподарського призначення р. Південний Буг Вінницької області
ВП Бабань, ОІ Розпутній, ІВ Перцьовий, ВЮ Герасименко, ВВ Скиба
Білоцерківський НАУ, 2021
2021
Радіаційна безпека сільського населення Лісостепу через 35 років після Чорнобильської катастрофи
ОІ Розпутній, ІВ Перцьовий, ВЮ Герасименко, ВВ Скиба, СМ Є.
Чорнобильська катастрофа. Актуальні проблеми, напрямки та шляхи їх …, 2021
2021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20