Подписаться
Андрій Перетокін (Andriy Peretokin)
Андрій Перетокін (Andriy Peretokin)
Prydniprovs'ka State Academy of Civil Engineering and Architecture
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.pgasa.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
А. А. АУЭРБАХ - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНЖЕНЕРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХІХ – НАЧАЛА ХХ В.
ЮН Чекушина, АГ ПЕРЕТОКИН
Гуманітарний журнал, 2009
52009
Промисловий розвиток та інженерне підприємництво Донецько-Придніпровського регіону (1880–1917 рр.)
Ю Чекушина, А Перетокін
Видавництво НГУ, 2013
42013
Горная и металлургическая отрасли промышленности на Юге России в 1904-1917 гг.
АГ Перетокин
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки, 25-34, 2015
32015
Динаміка розвитку гірничої і металургійної промисловости Наддніпрянської України у 80-х–90-х роках ХІХ ст.(У висвітленні галузевої преси)
А Перетокін
Наукові зошити історичного факультету Львівського університету, 205-215, 2014
22014
Динаміка розвитку гірничої і металургійної промисловости Наддніпрянської України у 80-х–90-х роках ХІХ ст.(У висвітленні галузевої преси)
А Перетокін
Наукові зошити історичного факультету Львівського університету, 205-215, 2014
22014
Заходи уряду щодо розвитку промисловості Донецько-Придніпровського регіону наприкінці ХІХ ст.(у висвітленні галузевої преси)
АГ Перетокін
Гуманітарний журнал, 2013
22013
НС АВДАКОВ И ЕГО ВКЛАД В ФОРМИРОВАНИЕ ДОНЕЦКО- ПРИДНЕПРОВСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РЕГИОНА (НА МАТЕРИАЛАХ «ЮЖНОРУССКОГО ГОРНОГОЛИСТКА»)
ЮН ЧЕКУШИНА, АГ ПЕРЕТОКИН
Гуманітарний журнал, 2010
22010
Розвиток металургійної промисловості в Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.(1900–1917)
ВІ Большаков, ГП Євсєєва, АГ Перетокін
Металознавство та термічна обробка металів, 38-46, 2016
12016
Традиційна українська садиба в кінці ХІХ ст.–на початку ХХ ст.
АГ Перетокін, М Аксьонов, М Очеретько
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 45-54, 2016
12016
Еволюція української хати згідно з регіоном розташування (початок XVII–кінець XIX ст.)
АГ Перетокін, ІА Рудуман
Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, 63-68, 2013
12013
Місце селян у соціальному портреті Донецько-Придніпровського регіону наприкінці ХІХ–на початку ХХ ст.
АГ Перетокін
Грані, 143-149, 2013
12013
НФ фон Дітмар: попытка персоноrрафии
АГ Перетокин, ЮН Чекушина
Вопросы германской истории, 56-65, 2006
12006
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО БЛОКІВ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ОЮ Баранник, АГ Перетокін
СУЧАСНА ОСВІТА: МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, 149, 2021
2021
Historiographic tradition in covering the development of the bourgeoisie in the Dnipro Ukraine of the second half of the 19th–early 20th century
AG Peretokin
Universum Historiae et Archeologiae= The Universe of History and Archeology …, 2020
2020
Історіографічна традиція у висвітленні розвитку буржуазії в Наддніпрянській Україні другої половини ХІХ–початку ХХ ст.
АГ Перетокін
2019
Національна політика царського уряду та національний склад буржуазії в Наддніпрянщині в другій половині ХІХ–на початку ХХ ст.
А Перетокін
ROXOLANIA HISTORĬCA, 131, 2019
2019
Cultural-Educational Policy of Tsarism in the Dnipro Ukraine (the second half of the 19th and early 20th century)
A Peretokin
Roxolania Historĭca= Historical Roxolania 1, 150-165, 2018
2018
Політика царського уряду щодо розвитку залізничного транспорту в Наддніпрянщині у другій половині ХІХ–на початку ХХ ст.(за матеріалами галузевої преси)
АГ Перетокін
Проблеми політичної історії України, 73-84, 2018
2018
Культурно-освітня політика царизму в Наддніпрянській Україні (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.)
А Перетокін
2018
Influence of joint-stock enterpreneurship upon the development of the heavy industry branches in the Dnieper region in the second half of the 19th century
AG Peretokin
Naddniprianska Ukraina: historical processes, events, personalities 15, 121-134, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20