Колодний Анатолій, Колодний А.М., Анатолій Колодний, А.М.Колодний, A.Kolodnyi
Колодний Анатолій, Колодний А.М., Анатолій Колодний, А.М.Колодний, A.Kolodnyi
професор релігієзнавства, Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди НАН України
Verified email at uars.info - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Філософський енциклопедичний словник
ВІ Шинкарук, ЄК Бистрицький, ГП Ковадло, АМ Колодний, ...
1292002
Україна в її релігійних виявах
А Колодний
Львів: Сполом, 139, 2005
932005
Релігійна духовність українців: вияви, постаті, стан
АМ Колодний, ЛО Филипович
Львів: Логос 182 (1), 1996
861996
Феномен релігії: природа, структура, функціональність, тенденції
АМ Колодний
К.: Світ знань, 1999
621999
Релігійне сьогодення України: роздуми, оцінки і прогнози (тематична збірка вибраних статей і тез)
АМ Колодний
АМ Колодний 100, 2009
282009
Основи релігієзнавства. Курс лекцій
АМ Колодний
Дрогобич: Коло, 82, 2006
252006
Премодерн, модерн і постмодерн в контексті історії християнства
А Колодний
Українське релігієзнавство, 5-32, 2005
252005
Історія релігій в Україні
А Колодний
Українське релігієзнавство, 59-60, 1997
231997
Національна церква як вияв національної ідентичності: український контекст
А Колодний
Релігійна свобода, 21-26, 2002
132002
Християнство за умов глобалізації
А Колодний
Людина і культура в умовах глобалізації: зб. наук. ст.–К.: Видавець ПАРАПАН …, 2003
112003
Український християнський обряд
AM Kolodnyĭ, V Bodak
Відділення релігієзнавства Інституту філософії НАН України, 1997
101997
Релігієзнавчий словник
А Колодний, БО Лобовика
Київ: Четверта хвиля, 1996
101996
Християнські засади національної культури
АМ Колодний
Історія української культури: у 5, 43-67, 0
10
Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників
А Колодний
К.: Інтерсервіс, 2017
92017
Релігія в контексті духовного відродження України
А Колодний, Л Филипович
Українське релігієзнавство, 4-14, 1996
91996
Релігійна мережа України в її проблемах і перспективах
А Колодний
Українське релігієзнавство, 55-62, 2013
82013
РУНВіра (Рідна Українська Національна Віра)
АМ Колодний
К.: Борисфен, 2002
82002
Istoriia relihii v Ukraini [History of religion in Ukraine]
A Kolodnyj, PL Yarots' kyj, BO Lobovyk
Kyiv: T-vo “Znannia”[in Ukrainian], 1999
81999
Релігія і церква в контексті історії України
А Колодний
Ред. Б. Лобовик. Історія релігії в Україні: У 10, 1996
81996
Християнство в контексті історичного поступу українців: суперечлива роль
АМ Колодний
Філософські обрії, 2010
72010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20