Підписатись
Колодний Анатолій, Колодний А.М., Анатолій Колодний, А.М.Колодний, A.Kolodnyi
Колодний Анатолій, Колодний А.М., Анатолій Колодний, А.М.Колодний, A.Kolodnyi
професор релігієзнавства, Інститут філософії ім.Г.С.Сковороди НАН України
Підтверджена електронна адреса в uars.info - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Україна в її релігійних виявах
А Колодний
Львів: Сполом, 72, 2005
1212005
Релігійна духовність українців: вияви, постаті, стан
АМ Колодний, ЛО Филипович
Львів: Логос 182 (1), 1996
1051996
Феномен релігії: природа, структура, функціональність, тенденції
АМ Колодний
К.: Світ знань, 1999
811999
Історія релігій в Україні
А Колодний
Українське релігієзнавство, 59-60, 1997
411997
Релігійне сьогодення України: роздуми, оцінки і прогнози (тематична збірка вибраних статей і тез)
АМ Колодний
АМ Колодний 100, 2009
372009
Премодерн, модерн і постмодерн в контексті історії християнства
А Колодний
Українське релігієзнавство, 5-32, 2005
322005
Основи релігієзнавства. Курс лекцій
АМ Колодний
Дрогобич: Коло, 2006
312006
Академічне релігієзнавство
А Колодний
К.: Світ знань 862, 2000
162000
Ukraine in its religious manifestations
A Kolodnyi
Spolokh, Lvіv, 2005
152005
Релігійне життя України в особах його діячів і дослідників
АМ Колодний
К.: Інтерсервіс, 2017
132017
РУНВіра (Рідна Українська Національна Віра)
А Колодний
К.: Борисфен, 2002
132002
Національна церква як вияв національної ідентичності: український контекст
А Колодний
Релігійна свобода, 21-26, 2002
132002
Релігієзнавчий словник
А Колодний, БО Лобовика
К.: Четверта хвиля, 1996
131996
Український християнський обряд/Анатолій Колодний, Валентина Бодак
А Колодний
К.: Інститут філософії НАН України, 1997
121997
Релігійна мережа України в її проблемах і перспективах
А Колодний
Українське релігієзнавство, 55-62, 2013
112013
Християнство за умов глобалізації
А Колодний
Людина і культура в умовах глобалізації//Збірник наукових статей.–К …, 2003
112003
Istoriia relihii v Ukraini [History of religion in Ukraine]
A Kolodnyj, PL Yarots' kyj, BO Lobovyk
111996
Історія відокремлення: Київська митрополія, Царгородський патріархат і ґенеза Берестейської унії
Б Гудзяк
Українське релігієзнавство, 31-43, 2017
102017
Релігія в контексті духовного відродження України
А Колодний, Л Филипович
Українське релігієзнавство, 4-14, 1996
101996
Історіософія релігії: монографія
АМ Колодний
Київ: УАР, 219-368, 2013
92013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20