Бісікало Олег Володимирович / Oleg V. Bisikalo
Бісікало Олег Володимирович / Oleg V. Bisikalo
Verified email at vntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Принципы построения концептуальной модели образного мышления
ОВ Бисикало
Первая международная конференция «Новые информационные технологии в …, 2006
902006
Sentence syntactic analysis application to keywords identification Ukrainian texts
OV Bisikalo, VA Vysotska
Radio Electronics, Computer Science, Control, 2016
232016
Концептуальні основи моделювання образного мислення людини
ОВ Бісікало
Бісікало ОВ–Вінниця: ПП Балюк ІБ, ВДАУ, 2009
202009
Modeling the phenomenological concepts for figurative processing of natural-language constructions
O Bisikalo, Y Ivanov, V Sholota
CEUR Workshop Proceedings, 2019
192019
Identifying keywords on the basis of content monitoring method in ukrainian texts
OV Bisikalo, VA Vysotska
Radio Electronics, Computer Science, Control, 2016
17*2016
Структура блоку пам’яті на основі моделі образного мислення людини
ОВ Бісікало
Искусственный интеллект, 461-468, 2007
152007
Формальні методи образного аналізу та синтезу природномовних конструкцій
ОВ Бісікало
монографія/ОВ Бісікало.—Вінниця: ВНТУ, 2013
132013
Система інтеграції електронних ресурсів вищого навчального закладу" Інтегровані електронні ресурси ВНТУ JetIQ «Концепція інтеграції електронних ресурсів ВНТУ» службовий твір …
ВВ Грабко, ОН Романюк, ОВ Бісікало, МП Боцула, ЄА Паламарчук, ...
82016
Класифікація образного пошуку та моделювання інсайту
ОВ Бісікало
Вісник СумДУ (Серія “Технічні науки”) 2, 53-59, 2008
82008
Принципы построения лингвистической системы на основе модели образного мышления
ОВ Бисикало
Сборник «Труды восьмой международной научно-практической конференции …, 2007
82007
Дидактичні та технологічні вимоги до програми-оболонки для підготовки та використання електронних навчальних посібників
ВВ Ільїн, ВМ Теплюк, ОВ Бісікало
Київ: Аграрна освіта, 2004
82004
Проектування процесів дистанційного навчання на основі формалізації пізнавальної діяльності людини
ОВ Бісікало
Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія 3: 274–280., 2005
72005
Solving problems on base of concepts formalization of language image and figurative meaning of the natural-language constructs
OV Bisikalo, S Cięszczyk, G Yussupova
Optical Fibers and Their Applications 2015 9816, 98161U, 2015
52015
Концептуальна модель системи образного аналізу і синтезу природно-мовних конструкцій
ОВ Бісікало
Математические машины и системы, 2013
52013
Визначення сенсу текстової інформації на основі моделі розповсюдження обмежень
РН Квєтний, ОВ БІСІКАЛО, ІО НАЗАРОВ
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 93-93, 2012
52012
Інфологічний підхід до моделювання образного мислення людини
ОВ Бісікало
52009
Методика побудови тезауруса навчальної системи на основі моделі образного мислення
ОВ Бісікало
Інститут проблем штучного інтелекту МОН України та НАН України, 2008
52008
Орінтувальний рефлекс як задача моделювання образного механізму оперативної пам’яті людини
ОВ Бісікало
52008
Подход к моделированию образного механизма оперативной памяти
ОВ Бисикало, ОВ Бісікало
Сборник трудов Второй международной конференции «Новые информационные …, 2007
52007
Підхід до створення електронних підручників з тестуючими компонентами на основі моделі адаптивного навчання
ОВ Бісікало
Матеріали VII міжнар. наук.-техн. конф." Контроль та управління в складних …, 2003
52003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20