Ірина Миколаївна Скрипка (Коваленко)
Ірина Миколаївна Скрипка (Коваленко)
СумДПУ імені А.С. Макаренко, ННІФК, кафедра теорії та методики спорту
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Стан здоров'я молодших школярів і особливості взаємозв'язку фізичної підготовленості та частоти захворювань
І Коваленко
92011
Стан інвестування інноваційних проектів переробних підприємств АПК регіону
ІВ Коваленко
Ученые записки Крымского инженер.–пед. ин.: Зб. наук. праць.–Вип 12, 112-115, 2008
52008
Виховання швидкісно-силових здібностей молодших школярів засобами рухливих ігор з елементами одноборств
ІМ Коваленко, АМ Ратов
Вісник× ернігівського національного педагогі÷ ного університету.–Випуск 86 …, 2011
42011
Вивчення структури мотиваційної сфери студентів медичного університету
ІМ Коваленко, ІП Осипенко
Мир медицины и биологии 10 (4-1 (46)), 2014
32014
Інвестиційне кредитування переробних підприємств АПК банківськими установами
ІВ Коваленко
Культура народов Причерноморья, 2008
22008
Особливості техніко-тактичної підготовки студентів дзюдоїстів відділення спортивного удосконалення
ІМ Коваленко, АМ Ратов
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
12015
Дослідження антисептичних властивостей супозиторіїв десептол, гексикон
ІМ Коваленко
Biomedical and biosocial anthropology, 113-117, 2014
12014
Програмування фізкультурно-оздоровчих занять з елементами дзюдо для молодших школярів у групах продовженого дня
ІМ Коваленко
Харків. держ. акад. фіз. культури.-Х., 2014
12014
Характеристика та умови організації фізкультурно-оздоровчих занять у шкільному вихованні молодших школярів
ІМ Коваленко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2010
12010
Дослідження фізико–механічних та теплофізичних властивостей вторинного ПЕТФ
ІВ Коваленко, ОВ Перковська
Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження, 200831, 2008
12008
Розробка ключових елементів системи ресурсо-та енергоефективності
В Соколова, ГВ Крусір, ТВ Шпирко, І Кузнєцова, І Коваленко
Scientific Works 83 (1), 21-26, 2019
2019
Розробка енергоефективної технології утилізації відходів олійно-жирової галузі
ВЮ Скляр, ГВ Крусір, ІВ Коваленко, ІО Кузнєцова
Scientific Works 83 (1), 92-97, 2019
2019
Кузнецова ІО
ГВ Крусір, ОЛ Гаркович, ІВ Коваленко
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 3201980, 2019
2019
Метод проектів як фактор формування наукової творчості студентів
СМ Бондар, ОЛ Гаркович, ІВ Коваленко, ЄВ Соколов
2018
Поводження з муніципальними відходами
ІВ Коваленко, ІО Кузнецова, РІ Шевченко, ОЛ Гаркович
Академія, 2018
2018
КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ ЯК СТРАТЕГІЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ТА ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ
ММ Моісеєнко, ІМ Коваленко
ББК 51.204. 0Р3-21, 86, 2018
2018
КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА І КУЛЬТУРНІ ВИМІРИ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
ІМ КОВАЛЕНКО, МП КОВАЛЕНКО
ВІСНИК, 168, 2018
2018
Дослідження поведінки рослин під впливом антропогенних факторів
ІВ Коваленко
2018
Микробиологическое обоснование целесообразности комбинированногоприменения антибиотиков и Декасана
ВП Ковальчук, ВМ Кондратюк, НС Фоміна, ІМ Коваленко
Медицина неотложных состояний, 2017
2017
Ефективність впливу розробленої методики на техніко-тактичну підготовку воротарів у фут залі
ЛВА Коваленко І.М.
Зб. наук.праць Фізична культура, спорт та здоров’я нації 2, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20